Jurnal Social, publicația Consiliului Național al Dizabilității din România, permite persoanelor cu dizabilități să se autoreprezinte.

Scopul CNDR este de a promova interesele private sau de grup ale tuturor persoanelor cu handicap/dizabilități din România și de a le proteja toate drepturile, în conformitate cu principiile ce stau la baza activității sale: respectul pentru demnitatea umană şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi, nondiscriminarea, incluziunea socială, garantarea participării depline, cu drepturi, obligaţii şi şanse egale pentru persoanele cu dizabilităţi ca toţi ceilalţi membri ai societăţii în toate domeniile vieţii, promovarea unei societăţi în care persoanele cu dizabilităţi să-şi găsească locul în mod firesc, respectul pentru opinia şi diversitatea mişcării dizabilităţii.

Jurnal Social este o emblemă a informațiilor privind dizabilitatea, care prezintă credibilitatea informațiilor publicate, lipsa aparteneței politice, lipsa politicilor redacționale de favorizare a unor teme de manipulare, prezentarea demersurilor CNDR, precum și ale altor Federații și Asociații pentru obținerea unitară a drepturilor persoanelor cu dizabilități din România. În Jurnal Social publicăm informații care ajug la un număr impresionant de persoane cu dizabilități și nu numai.

Mass media preia frecvent informațiile din Jurnal Social.