Consiliul Național al Dizabilității din România a organizat workshopul intitulat „Respect și echitabilitate. Prevenirea și combaterea diverselor forme de abuz psihic, emoțional sau fizic asupra persoanei cu dizabilitate”, luni, 29 mai, în intervalul orar 11 – 17, în sala Belvedere a Hotelului Internațional, situat în str. Str. Cauzași, nr. 27, sect. 3.

Evenimentul, la care au participat 50 de persoane, a reunit reprezentanți ai asociaților și ai organizațiilor persoanelor cu dizabilități, precum și reprezentanți ai instituțiilor responsabile cu protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și drepturile omului: Forumul European al Dizabilității (EDF); Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO); Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD);  Asociația Distroficilor Muscular din România, Filiala București a Asociației Distroficilor Muscular, Asociația Ability Hub, Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Ridică-te și Umblă!, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Asociația ,,Mai puternici  decât boala Parkinson„, Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple, Asociația ,,DANROM” Făurei, Asociația Down Plus București, Federația Sindrom Down din România, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – România.

Printre vorbitori s-au numărat: doamna Phillipa TUCKER, coordonator pentru Europa Centrală și de Est în cadrul Forumului European al Dizabilității; domnul Adrian BULGARU, director al IRDO; doamna Adela CRĂCIUN, vicepreședinte al ANPDPD; doamna Maria COTOI, jurist în cadrul ANPDPD; doamna Andreea-Valentina Ognean, psiholog clinician; domnul Daniel CARAIVAN, sociolog, fondatorul Asociației DanRom; domnul Petre MATEI, practician al dreptului, avocat, membru al Baroului București; Dana NUȚA, președinta Asociației Ability HUB, președinta Federației Patronatelor pentru Educație și Antreprenoriat Social; Georgeta BUCUR, președinta Asociației Down Plus București și a Federației Sindrom Down din România.

Conform Curții Europeane a Drepturilor Omului, discursul instigator la ură este caracterizat drept un discurs destinat atacării, intimidării, umilirii, discreditării sau incitării la violență ori la acțiuni care pot produce prejudicii împotriva unei persoane sau unui grup de persoane pe motiv de rasă, etnie, naționalitate, vârstă, religie, sex, categorie socială, orientare sexuală, infectare cu HIV, dizabilitate.

Acesta se situează la granița unor drepturi fundamentale: dreptul la libertatea de expresie, dreptul la libertatea de gândire, conștiință şi religie, precum şi interzicerea generală a discriminării şi promovarea principiului toleranței şi respectul pentru demnitatea egală a tuturor ființelor umane, drepturi fundamentale considerate elemente de temelie în orice societate democratică.

Reglementarea discursului instigator la ură se înscrie în nevoia societăților democratice „de a preveni şi sancționa toate formele de expresie care răspândesc, instigă, promovează sau justifică ura bazată pe intoleranță”, definirea sa fiind legată de combaterea generală a discriminării, sub toate formele sale de manifestare, potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului, cauza Erbakan vs. Turcia (2006), paragraf 56.

În cadrul evenimentului, s-a arătat faptul că exercitarea dreptului la libertatea de exprimare include şi responsabilitatea legată de obligația respectării demnității egale a tuturor ființelor umane şi de dreptul persoanelor de a nu fi discriminate. Totodată, s-au abordat opțiunile, mecanismele și prevederile legale ce trebuie folosite pentru prevenirea și combaterea acestor abuzuri.

Doamna Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România (CNDR), a afirmat că discursul instigator la ură devine o amenințare tot mai puternică la adresa libertății de exprimare și toleranței, pe măsură ce se răspândește prin mediul online și media clasică și în dezbaterea politică, inclusiv de către unii parlamentari.

,,Hărțuirea, discursul urii, limbajul vulgar, calomnia, insulta la adresa persoanelor cu dizabilități au devenit normalitate în spațiul public. Toate aceste forme de intoleranță au ca loc de manifestare, cu precădere, rețelele de socializare, mediu foarte greu de controlat.

Întrebarea care ne preocupă este dacă ne confruntăm cu un fenomen, utilizatorii acestor acte de intoleranță se folosesc de libertatea de expresie fără să admită încălcarea unor drepturi? Reprezentanții organizațiilor persoanelor cu dizabilități confirmă că din ce în ce mai multe persoane cu dizabilități sesizează diferite forme de abuz. În cadrul workshopului, s-a propus analizarea și formularea unor propuneri de legi, care să fie înaintate Parlamentului, și care să prevadă sancțiuni specifice pentru hărțuirea, discursul urii, limbajul vulgar, calomnia, insulta la adresa persoanelor cu dizabilități.

Pentru prima dată, la un astfel de eveniment, a participat un cuplu de persoane cu dizabilități dezinstituționalizate, Marius și Dorina Hămbășan. Marius a mărturisit că a fost martorul multor abuzuri în perioada în care a fost instituționalizat, iar în prezent descoperă abuzuri când merge în inspecție în diferite Centre de îngrijire din țară. Nu putem să nu vorbim despre abuzurile care există și să nu luăm măsuri, doar pentru că ele nu sunt cunoscute de către reprezentanții instituțiilor care au obligația de a asigura un sistem de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare”, a declarat doamna Daniela Tontsch.

Domnul Adrian Bulgaru, director al IRDO, a reafirmat angajamentul institutului și rolul de partener de încredere asumat față de CNDR, dar și pentru toate persoanele cu dizabilități care trebui privite și tratate cu demnitate.

,,În acest an se aniversează 75 de ani de la proclamarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Potrivit Articolului  1 al Declarației „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii”. Sub deviza educație, promovarea schimbării și emancipare, Institutul acționează în activitatea sa de zi cu zi în spiritul Declarației Universale a Drepturilor Omului promovând aceste trei deziderate și sprijinind totodată atingerea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, precum obiectivul 4 – educație de calitate, obiectul 10 – reducerea inegalităților.

Foto: Peter Klaus Tontsch

Prin toate activităție sale, IRDO promovează  principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului, egalitatea de șanse între femei și bărbați precum și combaterea oricăror forme de discriminare, eliminarea stereotipurilor și prejudecăților față de orice persoană care este percepută ca fiind diferită și ale cărei drepturi sunt încălcate. IRDO susține educația incluzivă pentru toți și  modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității în România.

Ne aflăm într-un context care impune mai mult ca oricând nevoia de solidaritate instituțională, trebuie să identificăm împreună cele mai eficiente mijloace de a contribui la respectarea drepturilor fundamentale.

Indiferent de problemele cu care persoanele cu dizabilități se confruntă considerăm necesară asumarea unui angajament ferm din partea autorităților în ceea ce privește protecția drepturilor acestora, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, punând accentul pe nevoile speciale ale acestora. Demersurile autorităților trebuie să se constituie în alternative către o viață normală și să întâmpine nevoile persoanelor cu dizabilități.

Suntem alături de Consiliul Național al Dizabilității din România și de orice alt actor implicat în promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și ne dorim să contribuim la sensibilizarea cetățenilor față de nevoile dumneavoastră și să găsim noi abordări pentru modificarea percepției, a atitudinilor și a comportamentelor, în sensul promovării respectului în ceea ce vă privește și să atragem atenția asupra necesității de a acționa ferm atunci când vă sunt încălcate drepturile fundamentale”, a punctat domnul Adrian Bulgaru.

Doamna Adela Crăciun, vicepreședinte al ANPDPD, a precizat că violența asupra persoanelor cu dizabilități poate avea multe forme, însă indiferent de formă, aceasta are un efect negativ asupra persoanelor cu dizabilități.

,,Violența indiferent de forma sa are un impact negativ semnificativ asupra persoanelor cu dizabilități. Violența distruge corpul, sufletul și spiritul persoanei cu dizabilități. Pe lângă faptul că violența are impactul pe care îl are asupra persoanei cu dizabilități, faptul că societatea prezintă toleranță la aceste comportamente face ca acest tip de comportament să crească și mai tare sentimentul de neputință. Niciun fel de agresiune față de persoanele cu dizabilități nu trebuie tolerată sau ignorată”, a declarat dna Adela Crăciun.

Doamna Andreea-Valentina Ognean, psiholog clinician în cadrul Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR), a subliniat faptul că prevenirea actelor de abuz sau agresiune presupune multiple abordări: educaționale, psihologice, legale, impuse prin legislație.

,,Actele de agresiune vor fi prevenite, în primul rând prin educarea indivizilor. O educație adecvată va genera prezența unei conștiințe puternice, în fiecare dintre noi.  Singurele persoane care nu vor beneficia de efectele acestei conștiințe sunt personele cu psihopatie. Monitorizarea adecvată, timpurie, în sistemul educațional, ar putea preveni nediagnosticarea acestor tulburări sociale.

Impiedicarea actelor de discriminare, agresiune și abuz fizic, emoțional sau psihic se face prin promovarea unui set de valori și elemente de conduită, cu rol de a educa atitudinea partenerilor sociali, coroborat cu taxarea diverselor atitudini ce susțin inegalitatea, în mod public și mediatizat. În cazul în care deja a fost înregistrat un abuz, se cere intervenția imediată, pentru a opri reproducerea lui și a minimaliza acțiunea asupra victimei. Partenerii sociali și instituțiile abilitate trebuie să dea dovadă de vigilență. Mediatizarea cazurilor ar trebui făcută, astfel încât să nu sugereze replicarea comportamentului. Este de preferat ca o atenție sporită să fie acordată consilierii și monitorizării persoanelor care au jucat rolul abuzatorului, astfel încât acestea să nu își continuie acțiunile toxice. Nu în ultimul rând, se cere consilierea și monitorizarea victimelor și facilitarea accesului acestora la suport de specialitate, informații și suport de grup”, a spus dna Andreea-Valentina Ognean.

Daniel Caraivan, fondatorul Asociației DanRom, a adus în atenția participanților o temă sensibilă și importantă, și anume eugenismul, pentru a înțelege contextul istoric în care s-au desfășurat eforturile de promovare a respectului și egalității pentru persoanele cu dizabilități. El a evidențiat în discursul său conceptul de eugenism, o teorie și un set de practici care au avut drept scop creșterea selectivă și excluderea unor grupuri considerate inferiori din punct de vedere genetic, inclusiv persoanele cu dizabilități. Totodată, a subliniat faptul că, în România, eugenismul a fost promovat în perioada interbelică, cu consecințe grave pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități.

,,În acea perioadă, ideologia eugenică a fost promovată de organizații și medici, iar Societatea Română de Eugenie, înființată în 1925, a susținut eliminarea persoanelor cu dizabilități sau handicap din societate. Regimul fascist al lui Ion Antonescu, care a condus România în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a aplicat politici eugenice brutale, iar mii de persoane cu dizabilități sau handicap au fost sterilizate forțat în acea perioadă întunecată.

Este esențial să ne reamintim aceste lecții din trecut pentru a ne asigura că astfel de practici nedrepte și inumane nu se repetă. Fiecare persoană merită respect și egalitate de tratament, indiferent de abilitățile lor. Trebuie să ne concentrăm pe crearea unei societăți incluzive, care să ofere sprijin și oportunități egale pentru toți cetățenii, indiferent de dizabilități.

Mulțumesc dnei Daniela Tontsch și Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România pentru invitația de a participa la acest workshop important și pentru inițiativa lor de a aduce în atenția publicului aceste aspect!”, a declarat Daniel Caraivan.

Prezentă la eveniment, doamna Phillipa Tucker, coordonator pentru Europa Centrală și de Est în cadrul Forumului European al Dizabilității, a afirmat că discursul instigator la ură se răspândește mult mai rapid online și ajunge la un public larg într-un timp foarte scurt, fiind astfel un mod de normalizare a violenței și de desensibilizare a oamenilor față de încălcările drepturilor omului, prin urmare trebuie abordat cât mai curând posibil.

,,Chiar și mici acte de agresiune pot lăsa urme psihologice asupra persoanelor vulnerabile, asupra unor persoane cu anumite dizabilități psiho-sociale și, în special, asupra copiilor. Agresiunea online poate fi la fel de problematică precum violența fizică, iar consilierea și sprijinul din partea experților și a colegilor ar trebui să facă parte din răspuns. (…) Integrarea oamenilor în toate aspectele, inclusiv în ceea ce privește dizabilitatea, expresia de gen, orientarea sexuală, rasa, religia și toate celelalte moduri în care oamenii pot exista și există, este benefică pentru noi! Ne deschidem mințile, învățăm despre alte moduri de a fi și devenim mai puțin excluzivi față de ceilalți. Aceasta este vestea bună!

Așadar, deși discriminarea și agresiunea sunt vechi de când lumea, ceea ce este nou și interesant este faptul următor: Consiliul Național al Dizabilităţii din România este ancorat în realitatea cotidiană modernă și a adus subiectul în discuție. Și mai mult, au adus perspectiva istorică, domeniile juridice și de bunăstare mintală și comunitatea care trăiește această violență, toate împreună pentru o zi de învățare, de partajare și de înțelegere a opțiunilor și a soluțiilor disponibile mișcării aici, la București. Și din ceea ce am văzut și auzit în acea zi, agresiunea are acum un adversar redutabil care se va opune ei”, a declarat dna Phillipa Tucker.

Vizualizează albumul foto aici

Consiliul Național al Dizabilității din România desfășoară proiectul „Criza din Ucraina: Soluții incluzive și recuperare pentru persoanele cu dizabilități, partea a II a”, cu asistență financiară din partea ONG-ului Christian Blind Mission (CBM) și a European Disability Forum (EDF) (Forumului European al Dizabilității).

,,Acest document a fost realizat cu asistența financiară a partenerului finanțator CBM și a European Disability Forum (Forumului European al Dizabilității). Opiniile exprimate aici sunt cele ale Consiliului Național al Dizabilității din România și, prin urmare, nu pot fi considerate în niciun fel ca reflectând opinia oficială a partenerului de finanțare și a European Disability Forum (Forumului European al Dizabilității).”

Mai jos puteți consulta agenda evenimentului.

One Comment

  1. Ovesea Nicolai

    Despre abuzurile generate de Instructiunea 2/2021 ANPDPD care detrmina in mod aberant ca data dobandirii/ivirii handicapului nu data bolii din copilarie pe baza de documente medicale ci o asazisa data a intrarii in sistem respectiv data primului certificat de Handicap de dupa1992,cand discutati ?intrucat acest abuz genereaza deja procese la diverse Tribunale judetene si afecteaza numeroase persoane cu dizabilitati din copilarie care nu se mai pot pensiona de limita de varsta fiind obligate sa mai lucreze peste stagiile de cotizare?

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.