Miercuri, 4 august 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757, Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) nr. 665 din 2021 privind aprobarea instrucțiunilor pentru acordarea unitară a stimulentului de risc pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici și privați.

La mai bine de un an după apariția OUG nr. 43/2020, MMPS a adoptat și publicat Ordinul prin care angajații din asistența socială primesc cei 2.500 lei promiși. Stimulentul  de risc în cuantum de 2.500 lei brut se va acorda o singură dată.

,,Se aproba acordarea, o singură dată, a unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici și privați, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și functionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență„,  prevede  art. 7, alin. (5) din OUG nr. 43/2020.

Potrivit Ordinului MMPS nr. 665 din 2021, stimulentul de 2.500 de lei se va oferi angajaților ,,izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență ” și se plătește numai pentru ,,perioada de izolare preventivă la locul de muncă din perioada stării de urgență”.

Dacă perioada ,,de izolare preventivă la locul de muncă este mai mică decât perioada de 14 zile prevăzută de Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, atunci stimulentul de risc se acordă proporțional cu numărul de zile efectuate în perioada stării de urgență”.

De cei 2.500 de lei prevăzuți în Ordinul MMPS nr. 665 din 2021 vor beneficia și cei care în prezent nu mai lucrează în asistența socială.

Pentru a putea solicita decontarea acestor sume ce vor fi plătite din fondul de salarii, furnizorii de servicii sociale trebuie să fie acreditați, iar serviciile sociale din subordinea lor să fie licențiate sau, după caz, să dețină aviz de înființare sau reorganizare ori plan de restructurare avizat.

Proiectul mai prevede că stimulentul de risc se plăteşte din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale. Sumele necesare plăţii stimulentului de risc se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, de la poziţii distincte de cheltuieli, respectiv transferuri către bugetele locale pentru furnizorii de servicii sociale publice şi transferuri către furnizorii de servicii sociale private.

,,Pentru a beneficia de stimulentul prevăzut la art.1, furnizorul de servicii sociale transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își are sediul social, în format electronic, direct sau prin punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, o solicitare de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență”, se arată în Ordinul MMPS nr. 665 din 2021.

Anexele Ordinului MMPS nr. 665 din 2021, prin intermediul cărora se centralizează acordarea celor 2.500 de lei sunt disponibile aici

3 Comments

  1. Radu mirela

    Și eu am nevoie. Sunt asistent personal si o am pe mama imobilizata la pat de 13 ani. Nu va mai spun ca salariul meu îl cheltui stric pe necesarul de pampersi și medicamente deoarece pensia mamei este undeva la 800 lei. Cheltuielile sunt mari știți bine.. Nu am saltea antiescara de 1 an jumătate Consider ca acel stimulent de 2500 lei îl merit și eu. Mulțumesc și aștept răspuns.

  2. Butan Mihaela

    Eu sint angajata la un copil infectat cu HIV ma încadrez sa beneficiez de acel spor de risc

  3. Sa nu mărească salarile la angajati de la direcției de asistență socială azilurile centrele rezidențiale din Romania

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.