Metodologia pentru acordarea și decontarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 23 februarie 2023.

Astfel, prin Ordinul 160/2023, ce se aplică de joi, 23 februarie 2023, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a stabilit metodologia pentru acordarea de bonuri de carburant sau decontarea combustibilului necesar deplasărilor cu mașina aflată în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, a asistentului personal sau a însoțitorului.

,,În condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, prin cerere depusă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul”, se arată în prezentul ordin.

Legea nr. 448/2006 prevede că suma destinată transportului nu trebuie să depășească valoarea de 1.500 de lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 de lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat.

Conform metodologiei, persoanele care au dreptul să primească bani pentru transport, trebuie să-și exprime opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant și/ sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin cerere depusă (fie fizic, fie prin mijloace electronice) la DGASPC, de care aparțin cu domiciliul.

Așadar, se poate opta pentru trei metode de decontare a carburantului sau deplasărilor:

  1. Pentru acordarea gratuității la transportul interurban; Gradul I – (12 călători interurban – dus-întors); gradul II – (6 călători interurban – dus-întors)
  2.  Pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul și/sau acordarea de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice. Gradul I – (decontarea va fi de maxim 1500 lei); Gradul II – (decontarea va fi de maxim 750 lei);
  3. Pentru acordarea bonurilor de carburant. Gradul I – (decontarea va fi de maxim 1500 lei); Gradul II – (decontarea va fi de maxim 750 lei);

,,În situația în care a fost exprimată opțiunea pentru acordarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban persoanelor prevăzute la art. 24 alin. (2) și (4) din Lege sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii”, se mai arată în actul normativ, recent publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit sursei citate, acordarea bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap și/sau a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, se face astfel:

  • semestrial, dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanent;
  • trimestrial sau fracțional (lunar), în funcție de perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, într-un an calendaristic.

Prezentul ordin mai prevede că bonurile de carburant pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate pentru care au fost emise și doar în rețelele de benzinării care au încheiate contracte cu DGASPC.

În cazul pierderii sau furtului bonurilor de carburant, nu se acordă altele în schimb și nu se emit duplicate. De asemenea, nu se poate acorda rest în bani la utilizarea bonurilor de carburant.

Cererea de acordare a bonurilor de carburant ori decontare a carburantului și/ sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice trebuie să cuprindă o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că deplasările făcute cu autoturismul sunt în interesul persoanei cu handicap, precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

,,Cererea de decontare a carburantului şi/sau bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice se depune la DGASPC, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, şi este însoţită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societăţile de distribuţie a produselor petroliere”, se menționează în actul normativ.

Potrivit sursei citate, în cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la suma maximă decontabilă, precum şi cuantumul sumelor aferente bonurilor de carburant şi/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârşitul anului.

Cheltuielile pentru decontarea bonurilor de carburant şi/sau acordarea bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, precum şi a carburantului necesar deplasării cu autoturismul se asigură din bugetele consiliilor judeţene către bugetele DGASPC-urilor, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin ANPDPD, până la sfârşitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.

,,DGASPC acordă bonurile de carburant şi/sau bonurile valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice şi decontează carburantul către persoanele îndreptăţite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi a documentelor aferente”, se mai arată în document.

De asemenea, decontarea cheltuielilor de transport şi/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, precum şi acordarea sumelor aferente bonurilor de carburant generate de aplicarea prezentelor reglementări se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

Puteți consulta integral Metodologia pentru acordarea și decontarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/265289

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.