Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) din Parlamentul European a votat, marți, 12 iulie 2022, raportul Centrului AccessibleEU în sprijinul politicilor de accesibilitate pe piața internă a UE, una dintre inițiativele emblematice ale Strategiei europene pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030. Raportul a fost condus de eurodeputata Katrin Langensiepen și a fost adoptat de 43 de europarlamentari pentru și o abținere.

Biroul intergrupului pentru persoane cu dizabilități salută inițiativa Comisiei de a înființa Centrul AccessibleEU, care urmărește ,,să sporească coerența în punerea în aplicare a politicilor armonizate în materie de accesibilitate și să faciliteze accesul la cunoștințele și competențele relevante, promovând o cultură a egalității de șanse și participarea deplină în societate a persoanelor cu dizabilități”,   potrivit proiectului de raport.

,,Intergrupul pentru persoane cu dizabilități dorește să reamintească rezoluția Parlamentului prin care se solicită Comisiei Europene să înființeze UE Access Board, o nouă agenție europeană pentru accesibilitate, similară cu alte organisme publice de succes din țări precum SUA sau Polonia. Prin urmare, Centrul AccessibleEU, prin activitatea sa, trebuie să deschidă calea pentru ca UE să înființeze o agenție de reglementare care să vizeze creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții”, informează Forumul European al Dizabilității  (EDF).

Raportul a fost consultat pe scară largă cu experți în accesibilitate și cu organizații reprezentative ale persoanelor cu dizabilități, precum EDF. Textul adoptat solicită Comisiei Europene să asigure, prin centrul AccessibleEU, cooperarea necesară între administrațiile publice, operatorii economici, profesioniștii în accesibilitate și persoanele cu dizabilități și organizațiile reprezentative ale acestora.

Unul dintre obstacolele în calea punerii în aplicare a legislației privind accesibilitatea este lipsa unor cadre de coordonare și cooperare între UE, statele membre și părțile interesate relevante.

Parlamentul consideră necesar să se aloce „finanțări adecvate atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al resurselor umane”, și să „înființeze un secretariat și un forum care să conducă activitatea Centrului”.

Întrucât Centrul ar trebui să abordeze provocările specifice generate de anumite domenii ale politicilor privind accesibilitatea, raportoarea Katrin Langensiepen este de părere că sunt necesare subgrupuri specializate de experți pentru anumite domenii, cum ar fi mediul construit, achizițiile publice, accesibilitatea digitală, mass-media și cultura, precum și tehnologiile de asistare. Cu cât Centrul este mai specializat în diferite domenii, cu atât va fi mai bun rezultatul produs.

Raportoarea consideră că experții în domeniu ar trebui să colaboreze îndeaproape cu părțile interesate și cu titularii de drepturi din Forum pentru a sprijini activitatea Comisiei. Contribuția lor ar trebui să constea, de exemplu, în identificarea lacunelor și a neconcordanțelor dintre legislația existentă, evitând astfel publicarea propunerilor relevante ale Comisiei fără dispozițiile necesare privind accesibilitatea.

,,O sarcină esențială a Centrului ar trebui să fie sprijinirea statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare, monitorizarea și asigurarea respectării legislației în materie de accesibilitate. Forumul și experții în domeniu ar trebui să fie întotdeauna disponibili pentru a răspunde întrebărilor din lumea reală adresate de administrații publice sau de operatori economici. Ar trebui să se asigure orientarea și formarea părților interesate relevante și a titularilor de drepturi pentru a spori cunoștințele și competențele la nivel național”, se arată în proiectul de raport..

Potrivit sursei citate, pentru a facilita și a eficientiza acest proces și pentru a consolida dialogul cu nivelul național, raportoarea consideră că este esențial să existe puncte de contact naționale și „grupuri cu structură asemănătoare” de experți în domeniu, în fiecare stat membru. Înființarea unor astfel de grupuri ar contribui la eliminarea lacunelor în materie de cunoștințe și competențe și ,,la găsirea unor soluții adecvate în materie de accesibilitate, care țin seama de particularitățile contextelor naționale”. Întrucât organismele de standardizare ale UE elaborează standarde de accesibilitate, raportoarea consideră că o legătură strânsă cu Centrul este, de asemenea, indispensabilă pentru a reflecta mai bine nevoile societății în materie de accesibilitate.

,,Centrul ar trebui să funcționeze ca un hub care oferă instituțiilor și organismelor relevante ale UE și statelor sale membre, atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii, asistență și expertiză periodică în ceea ce privește politicile și cerințele tehnice în materie de accesibilitate.  De asemenea, Centrul ar trebui să stabilească un cadru de cooperare care să reunească organismele naționale și ale Uniunii relevante și toate grupurile de utilizatori, în special organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități, organizațiile societății civile, mediul academic și specialiștii din toate domeniile accesibilității, pentru a garanta aplicarea armonizată în întreaga UE, a oferi orientări și formare și a inspira învățarea politicilor și inovarea la nivel național și la nivelul UE, inclusiv prin identificarea și schimbul de bune practici”, se mai arată în proiectul de raport.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.