Asigurații au acces gratuit la proteze, orteze și alte dispozitive medicale, permanente sau temporare, precum și posibilitatea de le înlocui, potrivit noului Contract-cadru, care reglementează condițiile acordării serviciilor de asistență medicală.

Astfel, noile condiții de acordare a serviciilor de asistență medicală, care au intrat în vigoare începând cu data de 1 iulie, includ și acordarea de dispozitive medicale și tehnologii asistive pacienților care au un contract de asigurare valabil.

Asigurații beneficiază în mod gratuit de un pachet de servicii medicale de bază, care include echipamente al căror rol este acela de a îmbunătăți viața pacienților: proteze din domeniul ORL, proteze stomii, cele pentru retenție sau incontinență urinară, proteze pentru membre, încălțăminte ortopedică, orteze pentru coloana vertebrală sau membre, echipamente pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă, pentru terapia cu aerosoli, dispozitive de mers (scaune rulante) și proteze externe de sân etc.

CNAS informează că ,,asigurații au dreptul la materiale sanitare și dispozitive medicale pentru corectarea văzului, auzului, pentru protezarea membrelor și la alte materiale de specialitate, în scopul protezării unor deficiențe organice sau fiziologice, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, pe baza prescripțiilor medicale, cu sau fără contribuție personală, în condițiile prevăzute în contractul-cadru”

Prin urmare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), acoperă, în principiu, costul acestor dispozitive, în baza contractului de asigurat al pacientului. Totuși, în cazul în care dispozitivele medicale respective au un preț mai mare decât cel prevăzut în directivele CNAS, există posibilitatea ca asiguratul să suporte o contribuție personală.

În plus, asigurații au posibilitatea nu doar de a achiziționa aceste dispozitive, ci și de a le înlocui, conform unui calendar specific, care diferă în funcție de natura afecțiunii, a aparatului, de starea fizică a pacientului și, nu în ultimul rând, de vârsta acestuia.

Pentru a beneficia de aceste dispozitive, pacienții sunt îndemnați să depună o cerere la casa de asigurări de sănătate, însoțită de următoarele documente: 

  • copie a actului de identitate,
  • prescripția medicală pentru dispozitiv,
  • certificatul de încadrare în grad și tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă (dacă este cazul),
  • pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, se atașează prescripția medicală pentru dispozitiv, cu specificarea domiciliului copilului și copia certificatului de naștere. 

Documentele pot fi transmise către casa de asigurări de sănătate prin poștă sau prin mijloace de comunicare electronică.

Casa de asigurări de sănătate este obligată să comunice acceptarea sau respingerea cererii în termen de trei zile lucrătoare. Decizia poate fi ridicată de la sediul casei de asigurări de sănătate sau poate fi expediată prin poștă, la cerere.

Pentru a obține dispozitivul respectiv, asiguratul, o rudă de gradul I sau II, soțul sau soția acestuia sau reprezentantul său legal trebuie să se adreseze unuia dintre furnizorii de dispozitive care au un contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prezentând decizia emisă de aceasta și prescripția medicală. Totodată, aceste documente pot fi trimise furnizorului și prin poștă sau curierat.

Potrivit noului contract-cadru, ,,dispozitivele medicale se acordă în baza prescripției medicale eliberate de medicul de specialitate aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, și a cererii scrise întocmite de asigurat, de către unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I și II, soț/soție, de către o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat sau de către reprezentantul legal al asiguratului”.

Potrivit CNAS, prescripţia medicală se eliberează în trei exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv eliberată de casa de asigurări de sănătate. Prescripţia medicală trebuie să conţină denumirea şi tipul dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv din Lista dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive.

În situația în care asiguratul dorește să schimbe furnizorul sau tipul de dispozitiv recomandat pentru afecțiunile menționate, acesta trebuie să reia întreaga procedură de obținere a unei noi decizii din partea casei de asigurări de sănătate.

Puteți consulta Lista dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive aici:

One Comment

  1. Foarte binevenite aceste conditii, problema este ca atunci cand am mers eu, cand eram in perioada liceului, ca sa obtin documentele necesare ca sa figurez in bazele de date ale statului ca si persoana cu handicap a trebuit sa merg prin diverse locuri, printre care si fortele de munca, unde mi-au impus diverse conditii, ca si faptul ca trebuie sa accept cursurile pe posturi de ospatari si altele asemenea, cu toate ca eu voiam sa incep o facultate, mai aveam 2 ani de liceu, cred, la momentul respectiv.
    Sa nu mai spun ca la cateva luni trebuia sa fiu chemat sa ma controlez din nou, sa vada daca mai am handicapul respectiv, poate a disparut intre timp si nu mai am nevoie de protezare.
    Ca sa evitam bataia de cap, lupta continua cu sistemul, pentru a ma transforma in persoana cu handicap in fata sistemului, parintii mei au suportat ei cheltuiala cu protezarea mea, drumurile in toate locurile posibilile si imposibile au fost un cost in plus, de asemenea, este mai usor sa faci credit la banca si sa platesti 5 ani la el, decat sa iti bati capul cu ce are de oferit statul roman pentru oamenii cu nevoi speciale, adica multa bataie de joc, 100 de drumuri in 100 de locuri, niciodata nu am putut duce la cap aceste proceduri, si probabil asa o sa fie si pe viitor, o sa fac credit la banca sau strang eu banii pentru protezare, ajutor din alta parte nu este, nu in Romania.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.