Cea de-a patra ediție a Forumului politic la nivel înalt (HLPF) tocmai s-a încheiat! În acest an, Forumul European pentru persoanele cu dizabilități (EDF) a fost bine reprezentat la acest eveniment important, prin prezența lui Kamil Goungor, președintele Comitetului pentru tineret al EDF și a lui Marion Steff, coordonatorul pentru SDG-uri. EDF a colaborat strâns cu Grupul de reprezentanți ai persoanelor cu handicap, precum și cu alte organizații din întreaga lume pentru a se asigura că mesajele sale de susținere sunt incluse și auzite.

HLPF a fost creat pentru a reuni guvernele, societatea civilă și mediul de afaceri în scopul de a monitoriza, revizui și a realiza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG-urile) și Agenda 2030. Acest eveniment a avut loc la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York și a durat 11 zile. Tema ediției din acest an a fost ,,Împuternicirea oamenilor și asigurarea incluziunii și a egalității”.

Șase obiective au fost revizuite în profunzime:

• Obiectivul 4: Asigurarea unei educații de calitate, incluzive și echitabile pentru toți.

• Obiectivul 8: Promovarea creșterii economice durabile, incluzive și durabile și muncă decentă pentru toți.

• Obiectivul 10. Reducerea inegalității în interiorul și între țări.

• Obiectivul 13. Acțiuni urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora.

• Obiectivul 16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente.

• Obiectivul 17. Parteneriatul global pentru dezvoltare durabilă.

Acest eveniment a reunit:
– peste 2000 de participanți;
– 130 de vorbitori în cadrul panelurilor;
– mai mult de 125 de șefi de state și de guvern, miniștri, vice-miniștri și alți oficiali ministerial;
– 90 de activiști cu handicap.

EDF a urmat principalele sesiuni ale HLPF, a participat la evenimente secundare și a interacționat în cadrul întâlnirilor bilaterale pe cât a fost posibil. În cadrul sesiunii oficiale de revizuire a Obiectivului 4 privind educația, Kamil Goungor a explicat că este vital să se investească într-un sistem educațional incluziv. Segregarea trebuie evitată cu orice preț. Copiii și tinerii cu dizabilități ar trebui să fie implicați în procesele de luare a deciziilor privind educația și ocuparea forței de muncă, împreună cu consultarea RPD-urilor în procesul de elaborare și implementare a politicilor. Ar trebui să existe sprijin pentru a permite copiilor și tinerilor cu dizabilități să participe la școli incluzive, cu formare și sprijin pentru personal, astfel încât școlile să poată asista în mod adecvat nevoilor studenților lor.

EDF a organizat, în colaborare cu Grupul de reprezentanți ai persoanelor cu handicap, un eveniment secundar, pe 10 iulie, intitulat ,,Reducerea inegalităților: O analiză atentă a situației persoanelor cu dizabilități”. În cadrul acestui eveniment secundar, s-a vorbit despre educația în UE, despre ocuparea forței de muncă, precum și despre alte aspecte legate de temele analizate în acest an, inclusiv schimbările climatice și inegalitățile.

Jesús Orus Baguena, reprezentând Comisia Europeană, a prezentat perspectiva Uniunii Europene (UE). Dl Orus Baguena a oferit o imagine de ansamblu asupra instrumentelor din politica UE în materie de persoane cu handicap, cum ar fi Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-2020, care trebuie încheiată și Pilonul european al drepturilor sociale, adoptat în 2017. Una dintre principalele sale realizări este creșterea posibilităților de angajare pentru persoanele cu dizabilități. Dl Orus Baguena anunță că ,,în perioada 2014-2020, Fondul European de Investiții și Fonduri Europene de Investiții a alocat aproximativ 45 de miliarde de euro pentru incluziune socială, 41 de miliarde de euro pentru ocuparea forței de muncă și 35 de miliarde de euro pentru a investi în educație. Aceste investiții vizează și persoanele cu dizabilități”.

Dl Orus Baguena a explicat că reducerea inegalităților reprezintă o prioritate a acțiunii externe a UE, exemplificată în Consensul european privind dezvoltarea, adoptat în 2017, în care ,,eradicarea sărăciei, combaterea discriminării și a inegalităților și faptul de a nu lăsa pe nimeni în urmă, se află în centrul politicii UE de cooperare pentru dezvoltare “. Consensul promite, de asemenea, ,,promovarea viguroasă a drepturilor persoanelor cu dizabilități și asigurarea participării depline în societate”. Începând cu anul 2010, UE a finanțat cel puțin 400 de proiecte specifice pentru persoanele cu dizabilități în peste 100 de țări, în parteneriat cu societatea civilă, și cu sprijinul guvernelor.

În data de 11 iulie, EDF a participat la lansarea raportului ,, Expunerea inegalităților din Uniunea Europeană și dincolo de aceasta”, publicată de SDG Watch Europe împreună cu alte organizații. Principalul accent se pune pe SDG 10 în Europa și impactul asupra inegalităților din alte țări. Raportul oferă imagini naționale privind diferitele forme de inegalități și o privire de ansamblu asupra inegalităților la nivelul UE.

EDF a contribuit la acest raport printr-un capitol care analizează situația specifică și discriminarea cu care se confruntă persoanele cu handicap din Europa.

În timp ce UE și statele sale membre s-au angajat să garanteze drepturile persoanelor cu dizabilități, prin ratificarea CRPD, și au întreprins o serie de măsuri practice privind incluziunea, există încă lacune considerabile în ceea ce privește protecția împotriva discriminării pe motiv de handicap. Raportul privind drepturile omului din 2019 al EDF solicită UE să adopte o legislație amplă și ambițioasă care să protejeze toate persoanele împotriva tuturor formelor de discriminare. O astfel de legislație nu a fost adoptată niciodată, în ciuda apelurilor din partea grupurilor anti-discriminare.

În cea de-a doua săptămână, patruzeci și șapte de țări și-au prezentat Evaluările Naționale Voluntare (ENV-urile), inclusiv șapte țări europene. Toate au pus accentul pe incluziunea persoanelor cu dizabilități.

EDF a lansat un set de videoclipuri privind cele 7 Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDG-uri), care exemplifică modul în care viața persoanelor cu dizabilități se va îmbunătăți dacă se va realiza Agenda 2030. Le puteți urmări accesând linkul de mai jos:

http://www.edf-feph.org/newsroom/news/launch-videos-sustainable-development-goals-future-no-one-behind

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.