Pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în secțiunea Transparență Decizională, a fost publicat proiectul de act normativ – Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București și a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap.

Potrivit motivației actului normativ, din anul 2007 și până în prezent, sumele destinate prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap au fost asigurate din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, sumele regăsindu-se în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Administrarea sumelor s-a realizat prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București, iar plata efectivă la beneficiar a fost asigurată prin Direcțiile generale de asistență socială organizate în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2017 reglementează simplificarea procedurii de plată a prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap prin efectuarea plății, începând cu ianuarie 2019, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București, ceea ce va asigura un parcurs administrativ și financiar eficient pentru sprijinirea persoanelor cu handicap.

Această nouă activitate în sarcina Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București va fi realizată de către personalul cu atribuţii în acest sens, preluat de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Printre principalele obiective ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială se regăsesc următoarele:

  • administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii;
  •  asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă socială la nivel naţional;
  • prevenirea erorii, fraudei, abuzului şi neglijenţei în sistemul de protecţie socială, în modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, de furnizare a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau grad de dependenţă;
  • organizarea şi asigurarea unui sistem de evidenţă şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;

Pentru asigurarea implementării uniforme la nivelul întregii țări a acestor noi reguli de plată a prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2017 stabilește ca procedura de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Prin procedura de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, și prin procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului., prin proiectul de act normativ se reglementează următoarele:

A. procedura de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti

• preluarea personalului de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București se va face prin transfer în interesul serviciului , cu respectarea dispozițiilor în materie prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă fiecărei categorii de personal, funcționari publici sau personal contractual;

• salarizarea personalului preluat se va face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

• organigramele direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și cele ale agenților pentru plăţi şi inspecţie socială se vor modifica corespunzător cu diminuarea, respectiv majorarea numărului de posturi ce vor fi predate/preluate.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.