Avizul privind situația femeilor cu dizabilități, pentru care raportor a fost membrul comitetului executiv, Anca Gunta, a fost adoptat cu o largă majoritate (186 voturi pentru și 2 voturi împotrivă), în cadrul Comitetului Economic și Social European (CESE). Acest aviz stabilește o serie de recomandări pentru Uniunea Europeană cu privire la problema femeilor cu dizabilități.

Femeile cu dizabilități reprezintă 16% din totalul populației feminine din Europa, ceea ce înseamnă că în Uniunea Europeană (UE) există aproximativ 40 de milioane de femei și fete cu handicap.

Femeile cu dizabilități se confruntă cu discriminare intersecțională în toate domeniile vieții, incluzând dezavantajele socio-economice, izolarea socială, violența împotriva femeilor, sterilizarea forțată și avortul, lipsa accesului la serviciile comunitare, locuințele de calitate inferioară, instituționalizarea și îngrijirea medicală necorespunzătoare. Ele sunt private mult prea adesea de educație, de ocuparea unui loc de muncă, de participarea la viața politică și publică, în timp ce o serie de acte legislative le împiedică să ia decizii privind propriile vieți, inclusiv drepturile lor sexuale și reproductive. Femeile cu handicap întâmpină obstacole în calea exercitării drepturilor lor în calitate de cetățeni ai UE.

Prezentul aviz solicită UE și statelor sale membre să pună în aplicare Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD), recomandările pe care UE le-a primit în 2015 din partea UNCRPD cu privire la femeile și fetele cu handicap și Comentariul General nr. 3 al Comitetului ONU cu privire la articolul 6 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Întrucât UE este stat parte la UNCRPD, alături de cele 28 de state membre ale sale, ele trebuie să respecte în prezent Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD).

Convenția recunoaște la articolul 6 că „femeile și fetele cu handicap se confruntă cu forme multiple de discriminare; în acest sens, adoptă măsuri pentru a garanta accesul lor deplin și în condiții de egalitate la drepturile omului și la libertățile fundamentale. Statele părți vor lua măsuri adecvate pentru a garanta dezvoltarea, progresul și emanciparea femeilor, pentru a garanta că ele exercită și beneficiază de drepturile omului și de libertățile fundamentale stabilite prin prezenta convenție”.

În anul 2016, Comitetul pentru drepturile persoanelor cu handicap al ONU a adoptat Observația generală nr. 3 referitoare la articolul 6 din CRPD, care subliniază că statele parte la CRPD, inclusiv UE, ar trebui să ia măsurile menționate mai sus pentru a promova drepturile femeilor și fetelor cu dizabilități.

De asemenea, avizul solicită UE și statelor sale membre să includă o perspectivă referitoare la chestiunile legate de dizabilitate în strategia, politicile și programele sale viitoare privind egalitatea de gen și o perspectivă de gen în strategiile sale privind handicapul, inclusiv în viitoarea sa Strategie europeană 2020-2030 pentru persoanele cu dizabilități și în Pilonul european al drepturilor sociale.

UE și statele sale membre nu consultă și nu finanțează suficient organizațiile reprezentative ale femeilor și fetelor cu handicap. Atât la nivelul UE, cât și la nivel național, ar trebui luate măsurile necesare pentru stabilirea unui dialog structurat cu o linie bugetară independentă, suficientă pentru a asigura o consultare efectivă cu persoanele cu dizabilități, precum și participarea acestora, prin intermediul organizațiilor lor reprezentative, la implementarea și monitorizarea Convenției.

Ar trebui să fie luate măsurile necesare pentru a integra handicapul în toate actele legislative, politicile și strategiile de combatere a violenței, abuzului și exploatării. Violența împotriva femeilor ar trebui incriminată. UE ar trebui să ia toate măsurile legislative, administrative, sociale și educative adecvate pentru a proteja femeile și fetele cu handicap atât acasă, cât și în exterior, împotriva tuturor formelor de exploatare, violență și abuz și pentru a facilita accesul acestora la justiție, prin acordarea de asistență adecvată și de sprijin în interiorul comunității, luând în considerare nevoile lor specifice, inclusiv dispozitivele de asistare, în vederea evitării izolării și imobilizării la domiciliu.

Avizul solicită UE să ia măsuri pentru incriminarea violenței domestice și a violenței sexuale, precum și a altor tipuri de violență împotriva femeilor și fetelor cu dizabilități, inclusiv încetarea sterilizării forțate.

UE și statele membre ar trebui să ia toate măsurile pentru a se asigura că femeile și fetele cu handicap au acces în condiții de egalitate la servicii medicale specifice pentru persoane cu dizabilități și la servicii de bază accesibile. Toate femeile și fetele cu handicap trebuie să aibă posibilitatea de a-și exercita capacitatea juridică prin luarea propriilor decizii, beneficiind de sprijin atunci când doresc, în ceea ce privește tratamentul medical, inclusiv cu privire la păstrarea fertilității și a autonomiei reproductive.

Având în vedere ratele ridicate ale șomajului și inactivității pe piața forței de muncă în rândul femeilor cu handicap, UE și statele sale membre trebuie să elaboreze atât măsuri generale, cât și acțiuni pozitive destinate femeilor cu dizabilități, care să promoveze formarea profesională, plasamentul, accesul la locuri de muncă, remunerație egală pentru muncă egală, posibilitățile egale în materie de carieră, adaptările la locul de muncă și echilibrul între viața profesională și cea privată. Femeile cu handicap trebuie să aibă dreptul, pe o bază egală cu ceilalți, la condiții de muncă echitabile și favorabile, inclusiv la egalitate de șanse și și la egalitatea de remunerare pentru o muncă de valoare egală.

UE ar trebui să se asigure că femeile cu handicap pot participa pe deplin la viața publică și politică, mai ales la alegerile pentru Parlamentul European din 2019.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.