Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr.630 din 28 iunie 2021.

Potrivit noilor prevederi legale care au intrat în vigoare, persoanele care dețin autovehicule acționate electric, persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și cele încadrate în gradul I de invaliditate vor beneficia de scutire de la impozitul pentru maşini.

Persoanele cu handicap vor beneficia de această scutire începând din 2022. Există anumite categorii de persoane fizice care, în virtutea legii, nu datorează statului impozit auto.

Mai exact, potrivit art. 469 din Codul Fiscal, următoarele categorii de persoane fizice sunt scutite, în mod legal, de impozitul pe mijloacele de transport:

 • veteranii de război, văduvele de război sau văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport aflat în proprietatea sau coproprietatea lor, la alegere;
 • persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport aflat în proprietatea sau coproprietatea lor, la alegere;
 • persoanele care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
 • au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau au fost lipsite de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;
 • au fost private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
 • au fost internate în spitale de psihiatrie;
 • au avut stabilit domiciliu obligatoriu;
 • au fost strămutate într-o altă localitate; și cele care au participat în acțiuni de împotrivire cu arma în mână și de răsturnare prin forță a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964, pentru mijloacele de transport aflate în proprietate sau coproprietate.
 • soțul sau soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, precum și celelalte persoane menționate la art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea lor;
 • luptătorii pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 și toate celelalte persoane care se încadrează în prevederile Legii nr. 341/2004, pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea lor;
 • persoanele care dețin vehicule istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 • persoanele care folosesc mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv în acest scop; dar și persoanele care dețin autovehicule acționate electric.

Aceste categorii de persoane fizice au obligația de a depune o cerere de scutire de la plata acestui impozit, precum și documentele justificative care atestă că se află într-unul dintre cazurile de scutiri menționate în legislație. 

Pe lângă cererea de aplicare a scutirii, care se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, se mai atașează:

 • copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al persoanei care solicită scutirea;
 • copie, conformă cu originalul, după cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • copie, conformă cu originalul, după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); precum și
 •  copie, conformă cu originalul, după documentul care atestă încadrarea persoanei într-un anumit tip de scutire.

În baza depunerii acestor documente, se emite decizia de scutire, care se expediază, de către autorități, prin poştă, cu confirmare de primire.

Scutirea se acordă, în cazul beneficiarilor Legii nr. 448/2006, adică al persoanelor cu dizabilități, începând cu luna următoare depunerii actelor. În cazul celorlalte persoane scutite, decizia intră în vigoare din anul următor depunerii cererii.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.