Marți, 12 decembrie 2023, la sediul Bibliotecii Metropolitane din Bucureşti, a avut loc Conferinţa Anuală a Drepturilor Omului, eveniment organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană şi Primăria Municipiului Bucureşti.

Celebrarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului coincide, în acest an, cu aniversarea a 75 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, unul dintre cele mai inovatoare angajamente internaţionale. Acest document emblematic în istoria drepturilor omului consfințește drepturile inalienabile la care este îndreptățită oricare ființă umană, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, origine socială, proprietate, naștere sau alt statut.

Proclamată în data de 10 decembrie 1948 în cadrul Adunării Generale a ONU de la Paris, Declarația stabilește, pentru prima dată, că drepturile fundamentale ale omului trebuie protejate în mod universal. Ca standard comun de realizare pentru toate popoarele și toate națiunile, Declarația Universală a Drepturilor Omului este un model global pentru legile și politicile internaționale, naționale și locale și, totodată, o piatră de temelie a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, document în care se recunoaște în mod explicit că se bazează pe principiile Declarației în modalitățile de implementare ale dezideratelor sale, printr-o abordare din prisma respectării drepturilor universale și inalienabile ale omului.

În acest moment aniversar, pornind de la tema Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului ,,Libertate, Egalitate şi Dreptate pentru toţi”, IRDO a lansat un apel la colaborare interinstituţională şi a evidenţiat, împreună cu partenerii şi colaboratorii săi, importanţa educaţiei pentru drepturile omului, atât pentru dobândirea unei culturi a drepturilor omului, cât şi pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile ale Agendei 2030 la nivel naţional.

Conferinţa a fost moderată de dna prof.univ.dr. Anişoara Popa, șef sector formare, IRDO. Au luat cuvântul în deschidere dl. dr. Adrian Bulgaru, director executive al IRDO, dna Lucica Dina Muntean, senator, membră a Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, dna Ramona Mezei, director general al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, dl. prof.univ.dr.emerit Nicolae Voiculescu, Universitatea Titu Maiorescu, director CSUD, membru supleant CA-Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), dna Daniela Tontsch, preşedintă a Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România. S-a dat citire mesajului transmis de dl Gheorghe-Florin Cârciu, secretar de stat pentru Românii de Pretutindeni.

Participanţii, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, ai societăţii civile, precum şi ai mediului academic, au prezentat realităţile cu care se confruntă în activitatea lor, în conformitate cu mandatele instituţiilor şi organizaţiilor pe care le reprezintă. Au prezentat comunicări: dna Georgeta Stoican, avocat – Asociaţia Femeilor Universitare, dna Ana Maria Iacoviţă, consilier – Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Guvernului; dna Cristina Ştefan, profesor la Colegiul Naţional ,,Spiru Haret” din Bucureşti; dna Victoria Bacarin – Asociaţia Femeilor din România-Împreună; dl cercetător drd. Horia Mihai – Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din Bucureşti; dna psiholog Viorela Togan – Nazarcea Grup. Unitate Protejată Autorizată; dl Mihai Apostol, senior protection associate al UNHCR; dna consilier de integrare Ioana Anghelache – Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi; dna C. Jr. Claudia Crina Balint – Uniunea Democrată Tătară, dna prof.drd. Viviana Maria Bobic – Liceul Teoretic ,,Şerban Cioculescu” din Drobeta Turnu Severin; dna drd. Irina Drăghia – Televiziunea Tele2 Drobeta; dl prof.drd. Gherghinescu Marian; dra Caragioiu Andreea-Daiana, studentă la Facultatea de Drept, Universitatea ,,Nicolae Titulescu” şi dna Daniela Cristina Albu, redactor, coordonatoare a grupului de lucru IRDO pentru drepturile femeilor şi combaterea violenţei.

Conferința a constituit un forum de consultări și schimburi de bune practici privind abordarea implementării obiectivelor Agendei 2030 din prisma drepturilor omului, precum și o celebrare a importanței educației continue în vederea dobândirii unei culturi a drepturilor omului.

Daniela Tontsch, preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, a vorbit despre colaborarea frumoasă avută cu IRDO, sublinind că este nevoie de continuitate în ceea ce privește consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a organizaţiilor lor în toate activitățile din domeniul dizabilității.

,,Încă de la înființare, în anul 2006, Consiliul Național al Dizabilității din România a încheiat parteneriate cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. Ne-am bucurat în tot acest timp de acțiunile sale cu caracter științific care vizează cercetări asupra unor aspecte variate ale promovării şi respectării drepturilor omului în România şi în context internaţional; de activitatea sa remarcabilă de organizare de seminarii şi simpozioane cu participare internă şi internaţională, cu implicarea tuturor factorilor guvernamentali şi neguvernamentali cu răspunderi şi preocupări în domeniul drepturilor omului, cu scopul aplicării sau găsirii de noi soluţii pentru o mai bună conştientizare şi respectare a drepturilor omului în România.

Sfera dizabilității s-a regăsit periodic în Revista „Drepturile Omului”, în studii, cercetări și articole cu impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Reprezentanții IRDO, îndeosebi domnul director Adrian Bulgaru, participă la proiectele și evenimentele noastre și, vă asigur, că niciodată nu au plecat înainte de a se încheia fiecare activitate.

Institutului Român pentru Drepturile Omului este prima instituție din România care a primit, cu șase ani în urmă, în Consiliul General și în Comitetul Director o persoană cu o dizabilitate gravă, dependentă de scaunul rulant, reprezentantă a unei organizații care protejează și promovează drepturile persoanelor cu dizabilități, iar eu sunt această persoană privilegiată.

În prezent, determinăm cu greutate instituțiile statului nu doar să ne consulte, ci să ne și implice în proiecte care vizează viața și drepturile persoanelor cu dizabilități.

Avem nevoie de continuitate în ceea ce privește consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a organizaţiilor lor în toate programele, proiectele, activitățile din domeniul dizabilității, respectând principiul „Nimic pentru noi, fără noi!” în procesele de luare a deciziilor, în elaborarea de politici, programe, acţiuni şi măsuri”, a declarat Daniela Tontsch.

În cea de a doua parte a conferinţei au fost transmise online mesajele unităţilor de învăţământ partenere ale IRDO: dna prof.dr. Lidia Baroi, Colegiul Naţional ,,Grigore Ghica”, Dorohoi; dl prof. Nelu Onofrei, director al Colegiului Naţional ,,A.T. Laurian”, Botoşani; dna prof. Elena Calistru, director al Colegiului Naţional Iaşi; dna prof. Dorina Frunză – Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare”, Vaslui; dna prof. Mariana Dascălu – Liceul de Artă  ,,Gheorghe Tattarescu”, Focşani; dna prof. Ionica Dragu – Liceul Economic ,,Virgil Madgearu”, Galaţi; dl prof. Ion Nănuţi, preşedinte al Asociaţiei ,,Gheorghe Ţiţeica” şi director al Liceului ,,Şerban Cioculescu”, Drobeta Turnu Severin; dna prof. Carmen Bortiş, director al Şcolii Gimnaziale nr.4, Reşiţa; dna prof. Alina Bratu – Colegiul Naţional ,,I.C.Brătianu”, Haţeg şi dna prof. Adriana Stamate, director adj. al Şcolii Gimnaziale Sfânta Cuvioasa Parascheva, com Smârdan, jud. Galaţi.

Cu acest prilej și în prezența a 450 de participanți, în format fizic și online, au fost comunicate rezultatele campaniei celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței și ale campaniei privind promovarea Declarației Universale a Drepturilor Omului: „Libertate, Egalitate și Dreptate pentru toți”.

Cu ocazia conferinţei de anul trecut, IRDO a demarat campania privind promovarea Declaraţiei, iar prin activităţile organizate în cursul acestui an a continuat să promoveze valorile şi drepturile consfinţite prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în speranţa că acestea vor ghida noile generaţii spre un viitor mai bun.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.