În contextul publicării recente a proiectului de Lege a Învățământului Preuniversitar, postat pe site-ul Ministerului Educației (https://www.edu.ro/proiecte_legi_educatie_2022_consultare_publica), deschis pentru consultare până la data de 24.08.2022, conducerea Asociației RENINCO România vă roagă să răspundeți la câteva întrebări.

Conducerea Asociației RENINCO România solicită aceste răspunsuri pentru a-și putea documenta punctul de vedere asupra acestui proiect, cu prioritate legat de incluziune și echitate, două dintre cele patru valori universale care ar trebui să definească și educația din țara noastră, în contextul dezvoltărilor europene și mondiale.

Pentru a răspunde la chestionarul legat de proiectul Legii învățământului preuniversitar, cu focalizare pe incluziune și echitate, sunteți rugați să accesați linkul de mai jos: https://forms.gle/crPUiNGufZEYiDN99

În chestionar veți găsi următoarele întrebări:

 1. Ați lecturat proiectul noii legi a Învățământului preuniversitar bazat pe România educată?
 • Da, integral
 • Doar părțile care m-au interesat
 • Doar o anumită secțiune – de precizat care
 • Știu de el, dar nu l-am citit
 • Nu răspund

2. Ați fost consultat(ă) în faza de elaborare a acestui proiect

 • De Ministerul Educației
  • Da               Nu
 • De ISJ/ISMB
  • Da               Nu
 • De alte organizații
  • Da               Nu

3. Din lectura făcută acestui proiect, în ce măsură el corespunde actualității și viitorului educației din țara noastră?

 • În mare măsură
 • Are unele prevederi bune, dar și unele discutabile
 • În mică măsură
 • Deloc
 • Nu știu/nu răspund

4. La art. 2 din proiect sunt prezentate (definite) valorile educației, printre care echitatea și incluziunea. După părerea dvs. aceste definiții

 • Corespund în mare măsură opiniilor mele despre un sistem de învățământ echitabil și incluziv
 • Corespund parțial cu opiniile mele
 • Corespund în mică măsură
 • Nu corespund
 • Nu știu/nu răspund

5. Cum credeți că sunt reflectate în ansamblul proiectului legii valorile (principiile) incluziunii și echității?

 • În mare măsură
 • La fel ca în legea actuală (LEN 2011)
 • În mică măsură
 • Deloc
 • Nu știu/nu răspund

6. Dintre valoarea a (excelența) și valorile b și c (echitatea și incluziunea), menționate la articolul 2 (alin. 1) care credeți că este predominantă în actele normative de educație și în realitatea școlară de la noi

 • Toate trei, în egală măsură
 • Excelența
 • Echitatea
 • Incluziunea
 • Nu știu/nu răspund

7. După părerea dvs., educația incluzivă

 • Este valabilă doar pentru copii/persoane cu dizabilități
 • Este necesară și pentru alte grupuri vulnerabile
 • Se referă la toți cei care învață în școli  
 • Are în vedere toți copii/elevii și actorii educaționali din sistemul de învățământ
 • Nu știu/nu răspund

8. Prevederea din lege referitoare la contopirea CJRAE/CMBRAE cu inspectoratele școlare județene, într-o nouă instituție – Direcția județeană de învățământ preuniversitar (DJÎP/DMBÎP) este o prevedere care va optimiza activitatea managerială privind asistența psihoeducațională și sprijnul pentru învățare din școlile de masă

 • În mare măsură
 • În mică măsură
 • Deloc
 • Alte păreri…………………………………………………………………..
 • Nu știu/Nu răspund

9. Distribuirea profesioniștilor de la CJRAE/CMBRAE (consilieri școlari, logopezi, mediatori) în compartimentele psihopedagogice din unitățile școlare, fără coordonarea metodologică actuală la nivel de județ/municipiul București, prin CJRAE/CMBRAE, va asigura o activitate de sprijin în învățare

 • Foarte eficientă   
 • Eficientă
 • Mai puțin eficientă ca în prezent
 • Nu ajută deloc eficientizarea activității
 • Nu știu/nu cunosc

10. În ce măsură capitolul VI Educație specială și educație incluzivă corespunde așteptărilor dvs.

 • În mare măsură
 • Potrivit/Amestecat
 • În mică măsură
 • Deloc
 • Nu știu/Nu răspund

11. Legat de terminologia utilizată la capitolul VI Educație specială și educație incluzivă, în principal „persoane cu dizabilități/nevoi speciale”, dar în unele locuri (alin. 2, k și l) apare expresia din legislația actuală „cerințe educaționale speciale”, care considerați că este expresia cea mai adecvată:

 • Dizabilități/nevoi speciale
 • Cerințe educaționale speciale
 • Dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
 • Altă expresie/alți termeni, care?………………………………………………………

12. Care este părerea dvs. despre înființarea unui Centru național pentru educație incluzivă (CNEI)

 • Este foarte bine
 • Este foarte bine, dar prevederile despre acest CNEI trebuie mai bine elaborate
 • Este bine
 • Nu este bine
 • Nu știu/nu răspund

13. În ce măsură considerați utilă introducerea în lege (la cap.VI) organizarea educației speciale și incluzive ca un sistem de sprijin pe cinci niveluri

 • Total de acord
 • De acord
 • Parțial de acord
 • Nu sunt de acord
 • Nu știu/Nu răspund

14. În ce măsură ați înțeles din lege, la cap. VI Educație specială și educație incluzivă, ce anume presupune fiecare dintre cele cinci niveluri ale sistemului de sprijin

 • În foarte mare măsură
 • În mare măsură
 • În mică măsură
 • Deloc
 • Nu știu/nu răspund

15. Nivelul I al sistemului de sprijin (din cap VI)

 • Este doar pentru copii/elevi cu dizabilități, așa cum apare la cap VI
 • Ar trebui să fie și pentru alți copii care au dificultăți în școală
 • Trebuie să asigure șanse egale de succes școlar pentru toți copiii/elevii din școli
 • Nu știu/nu răspund

16. În ce măsură considerați necesară introducerea în lege (la cap.VI) organizarea unei camere-resursă pentru educație specială (CR-ES) în fiecare unitate școlară din învățământul de masă

 • În foarte mare măsură
 • În mare măsură
 • În mică măsură
 • Deloc
 • Nu știu/nu răspund

17. Privitor la curriculum-ul din educația specială – pentru copii/elevi cu dizabilități – care considerați că ar fi soluția mai adecvată, în context și cu dezvoltările din lume:

 • „Planul personal de educație special” (art. 52, alin.1)
 • ,,Planuri de învăţământ, de programe şcolare, de programe de asistenţă psihopedagogică, de manuale şi de metodologii didactice alternative, adaptate tipului și nivelului de severitate a dizabilității şi aprobate prin ordin al ministrului educației” (art. 54. alin.2)
 • Planul educational personalizat/individualizat – în mod obligatoriu pentru orice copil/elev cu dizabilități
 • Altă soluție……………………………………………………………………..

18. Care apreciați că trebuie să fie rolul școlilor speciale (pentru copii/elevi cu dizabilități) în contextul viitoarei legi din educație și al evoluțiilor europene și mondiale

a) La fel ca și până acum, potrivit legislației actuale

b) Rolul de „centre-resurse pentru educația specială din toate unitățile de învățământ” (art. 53, alin. 2).

c) Să funcționeze mai ales pentru copii/elevi cu dizabilități senzoriale (vizuale și auditive ori asociate)

d) Structuri școlare separate doar pentru situații de „preșcolari/elevi ale căror obiective de creștere, dezvoltare sau învățare nu pot fi atinse prin măsuri de sprijin incluziv„ (Art. 51, alin 1, e)…

e) Să fie o combinație de roluri, între b, c și d

f) Alte opinii, care……………………………………………………………………

19. Alte opinii, observații privitoare la acest proiect de lege, cu focalizare pe incluziune și echitate

Deoarece perioada de consultare se încheie pe 24 august, sunteți rugați să-l completați până pe data de 8 august 2022.

Pentru mai multe informații, accesați site-ul: https://www.reninco.ro/index.php/component/content/article?id=140

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.