Consiliul Național al Dizabilității din România a transmis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru sănătate şi familie, președintelui Camerei Deputaţilor, domnul Ion-Marcel CIOLACU, premierului României, domnul Ludovic Orban, o contestație față de inechității cuprinse în Art. 24 alineatul (9) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. La Art. 24 alineatul (9) se stipulează că „Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului”. Sintagma „autoturism adaptat handicapului” nu permite decontarea carburantului pentru persoanele cu handicap care nu pot conduce o mașină din cauza dizabilității, aici fiind incluși și copiii cu handicap.

De asemeni, Consiliul Național al Dizabilității din România a trimis către președintele României, domnul Klaus Iohannis, o adresă cu propunerea de a nu promulga  Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în forma propusă.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, 30 iunie 2020, în calitate de for decizional, o LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x nr. 204/2019).

„La articolul 24, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: „Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului, conform legii, şi aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin.(1) sau (3), după caz, fără a depăşi suma de 1500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 de lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; modalitatea de decontare şi indexarea limitelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.”

În Expunerea de motive a Proiectului Legislativ se menționează:

„Având în vedere că în ultima decadă – de la data intrării în vigoare a legii și a obligațiilor și termenelor de implementare a măsurilor stabilite – România a înregistrat progrese mici nu numai în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor asumate prin aderarea la convenții internaționale, dar mai ales prin prisma îmbunătățirii gradului de accesibilizare pentru persoanele cu handicap și a creșterii gradului de integrare a acestor persoane în societate, considerăm oportună modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât aceasta:

-să răspundă nevoilor reale ale persoanelor cu handicap în ceea ce privește accesibilitatea în toate mediile societății, fără bariere;

– să răspundă nevoilor reale sociale și economice;

– să asigure transpunerea în practică a obligațiilor asumate de țara noastră la nivel internațional […]

În ultimii 14 ani, Consiliul Național al Dizabilității din România a propus în repetate rânduri introducerea în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Art. 24, o soluție (tichete de combustibil) care să înlocuiască imposibilitatea de a folosi biletele de călătorie gratuită de către o parte a persoanelor cu dizabilități din cauza lipsei accesibilizării transportului public urban și interurban. Sunt persoane cu grave afecțiuni locomotorii, boli cronice sau copii care nu au beneficiat niciodată de prevederile articolului 24. Urcarea într-un tren și coborârea a unei persoane în scaunul rulant este de multe ori un atentat la viața acesteia. Urcarea într-un autobuz și coborârea a unei persoane în scaunul rulant este o formă de umilință crasă, pentru că aceasta trebuie târâtă de mai multe persoane pe un scaun din autobuz, din cauza lipsei spațiului pentru scaunul rulant, și lista e lungă.

Este regretabil că multe persoane cu handicap nu pot beneficia de prevederile Art. 24, cu atât mai mult cu cât nivelul de trai al persoanelor cu handicap din România este din ce în ce mai scăzut.

Această inechitate este similară cu vechea reglementare din art. 26 lit. c) care prevedea faptul că persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiau de mai multe facilități fiscale, printre care și scutirea de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș și mototriciclurilor, adaptate handicapului.

După nouă ani de la adoptarea legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, după nenumărate demersuri, organizațiile persoanelor cu handicap au reușit să convingă parlamentarii să elimine sintagma „adaptate handicapului” din art. 26 lit. c). Astfel, în M. Of. nr. 518 din 13 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rep. M. Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008; cu modif. și compl. ult.).

Susțin prezentul demers:

Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități (107 ONG-uri membre)

FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (37 ONG-uri membre)

FONPC – Federația Organizațiilor Neguvernamentale „Pentru Copil” (100 ONG-uri membre)

Confederația Caritas (10 ONG-uri membre)

2 Comments

 1. INDEMNIZATIA DE HANDICAP CAND VA MAI CRESTE, MAI AU DEGAND SA O MAI INDEXSEZE

 2. Kiss Levente

  Solicităm CNDR să facă demersurile necesare pentru legiferarea și emiterea unui card unic numit Card de Mobilitate și Incluziune (CMI) așa cum sunt în alte state membre ale Uniunii Europene.
  Cardul de mobilitate și incluziune (CMI) solicitat are scopul de a face viața mai ușoară persoanelor cu dizabilități. În momentul actual, orice persoană care are certificat de handicap, poate parca pe locurile speciale. Sunt persoane care se pot deplasa fără ajutor sau susținere…

  Acest card să includă facilități privind: asigurarea transportului în mijloacele de transport în comun urban pe întreg teritoriul țării inclusiv metrou , acces prioritar la scaunele de transport public, precum și acces la evenimente publice, spectacole, muzee, teatre, evenimente sportive și parcare auto.

  În cazul în care Cardul de mobilitate și incluziune (CMI) va fi destinat accesului în parcările amenajate special pentru persoanele cu dizabilități, acordarea lor să se facă pe baza unor criterii foarte clare, precum:
  Persoane cu gradul I sau gradul II de invaliditate locomotor;
  Persoane care au o autonomie de mers pe jos de maxim 200m;
  Persoane care au o proteză a membrelor inferioare;
  Persoanele care în timpul deplasărilor sale exterioare au nevoie de generator de oxigen;
  Persoane care utilizează în mod sistematic asistență pentru deplasare externă (asistență umană, baston sau alte echipamente manipulate cu unul sau mai multe membre superioare, vehicule adaptate pentru persoane cu handicap);
  Durata de valabilitate a cardului să fie în funcție de valabilitatea certificatului de handicap (temporar dar nu mai puțin de 1 an sau permanent).

  Pentru identificarea unei maşini care are dreptul să parcheze pe locul aferent unei persoane cu dizabilităţi, să fie emisă o legitimaţie de parcare European conform modelului standard pe întreg teritoriul Comunităţii Europene.
  Prezenta solicitare are la bază prevederile din: Art.21, Art.23, Art.65 din 448/2006 și Recomandarea 98/376/CE a Consiliului din 4 iunie 1998.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.