În data de 19 aprilie 2018, Alianța Internațională a persoanelor cu dizabilități a organizat webinarul ,,Datele privind persoanele cu handicap și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”. Acesta este primul webinar, unul tematic, care se va ține în fiecare lună. Peste 300 de persoane – un număr record – și-au exprimat interesul de a se conecta la acest eveniment, dintre care au participat 100 de persoane.

Consiliului Național al Dizabilității din România a nominalizat-o pe Lavinia Elena Niculicea să participe la acest webinar.

,,Webinarul le-a oferit participanților posibilitatea de a se angaja într-un dialog interactiv și a fost accesibil prin interpretarea în limbajul semnelor și a subtitrării. Acesta a abordat cadrul indicatorilor globali care monitorizează implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și tema dezagregării datelor pe tipul de dizabilități, folosind setul scurt de întrebări din cadrul Grupului de la Washington”, a declarat Lavinia Elena Niculicea.

Scopul webinarului a fost acela de a oferi informații cu privire la importanța colectării de date pentru persoanele cu dizabilități și despre cum poate fi utilizat și aplicat setul scurt de întrebări al grupului de la Washington. De asemenea, în cadrul acestui webinar, s-au oferit cunoștințe pertinente despre modul în care organizațiile persoanelor cu handicap își pot susține birourile naționale de statistică privind colectarea datelor și dezagregarea datelor existente în funcție de dizabilitate.

Elizabeth Lockwood, reprezentanta organizației non-profit CBM International, la ONU, New York , a ținut să precizeze că a fost un punct critic atunci când s-au purtat negocierile pentru adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (la care ea a participat), deoarece s-a discutat nu doar despre drepturile persoanelor cu dizabilități, ci și despre datele privind persoanele cu handicap. Raportul mondial privind dizabilitatea și concluziile sale despre cele un miliard de persoane cu dizabilități la nivel global au fost foarte importante și le-au permis să creeze spațiu pentru promovarea datelor.

În plus, au fost incluse 11 referințe la persoanele cu dizabilități în agendă, ceea ce a permis crearea de schimbări ulterioare.
Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) este monitorizată prin intermediul datelor. Datele sunt importante pentru persoanele cu dizabilități și pentru Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO), deoarece colectarea lor poate oferi numărul de persoane cu handicap dintr-un anumit loc, barierele cu care se confruntă acestea și ce politici și programe sunt necesare pentru a elimina aceste bariere. În plus, dezagregarea datelor pe tipul de dizabilități reprezintă un pas integrat în incluziunea persoanelor cu handicap, care se confruntă cu rate mai mari de deces și excludere din societate.

Există 232 de indicatori globali care monitorizează implementarea Obiectivelor, dintre care 11 se referă la persoanele cu handicap, în domeniul eradicării sărăciei, al educației, al ocupării forței de muncă, al reducerii inegalităților, al orașelor durabile și incluzive, al societăților pașnice și incluzive. Mai grav este că în introducerea cadrului există un paragraf privind dezagregarea și aceasta include o referire la dezagregarea pe criteriul dizabilității. Deși există acești 11 indicatori de monitorizare, datele cu privire la persoanele cu handicap nu sunt colectate la nivel național și nu sunt compilate la nivel global. Statele membre, în special birourile naționale de statistică, se uită la grupul de experți ONU privind indicatorii globali, așteptând îndrumări despre metodologia care trebuie utilizată pentru colectarea datelor. Este nevoie de date privind persoanele cu dizabilități pentru a informa factorii de decizie de la toate nivelurile, deoarece fără date, nu se pot aborda lipsurile și provocările cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.

În continuare, Jennifer Hernandez, președinta Grupului de la Washington, a făcut o prezentare clară a acestui grup. Grupul de la Washington este un grup al orașelor ONU înființat în cadrul Comisiei statistice a Organizației Națiunilor Unite. Scopul său este promovarea și coordonarea cooperării internaționale în domeniul statisticilor de sănătate, concentrându-se pe instrumentele de colectare a datelor privind handicapul. Acest grup a început în 2001-2002, iar prima sa sarcină a fost de a determina ce parte din subiectul complex al dizabilității ar fi servit cel mai bine prin adăugarea de întrebări în ceea ce privește colectarea datelor statistice.

,,Primul pas a fost identificarea persoanelor cu dizabilități ca fiind cele care, din cauza unor probleme din domeniul sănătății, întâmpină dificultăți în activitățile elementare de funcționare. Apoi folosirea informațiilor care au fost colectate în alte părți decât în birourile naționale de statistică, de exemplu, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și educația, pentru a determina dacă există limite de participare cu privire la aceste dificultăți funcționale. Cât de mare este acest decalaj între cei cu dificultăți și cei fără. Și dacă se schimbă în timp”, a afirmat Jennifer Hernandez

Jennifer Hernandez a mai adăugat că după o dezvoltare și testare atentă, au luat naștere șase întrebări scurte, ușor de administrat, care rezolvă șase domenii funcționale majore: văzul, auzul, mersul, amintirea, îngrijirea de sine și comunicarea. Cele șase întrebări și cele patru categorii de răspuns oferă de fapt o cantitate mare de informații cu privire la statutul funcțional al populației. Este adevărat că în timp ce se încearcă să se acopere cele șase întrebări pentru toate dizabilitățile, dacă se înțelege modul în care sunt folosite, acestea oferă date extrem de valoroase care arată că există un decalaj major în ceea ce privește realizarea Obiectivele în rândul persoanelor cu sau fără handicap. Apoi se poate monitoriza acest decalaj în timp folosind întrebările într-un mod care are un impact limitat asupra sistemelor majore de colectare a datelor.

Ultima parte a webinarului s-a concentrat pe un dialog interactiv, care a oferit răspunsuri la întrebările participanților.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.