La 3 decembrie 2018, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, EDF a lansat ghidul de referință ,,Drepturile dumneavoastră în UE”. Acest ghid are scopul de a arăta modul în care UE garantează drepturile persoanelor cu handicap. De asemenea, el vă va ajuta să înțelegeți modul în care funcționează UE, istoria și evoluția drepturilor persoanelor cu dizabilități în UE și drepturile pe care le aveți în conformitate cu legislația UE.

Într-o situație în care drepturile vă sunt încălcate sau doriți mai multe informații, ghidul oferă o listă a agențiilor la care vă puteți adresa. În sfârșit, acesta explică și provocările care persistă pentru persoanele cu handicap.

Forumul european pentru persoanele cu dizabilități (EDF) a fost creat în 1997, pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități au un cuvânt de spus în ceea ce privește deciziile la nivel european și internațional.

În colaborare cu organizațiile membre, EDF apără drepturile persoanelor cu handicap din întreaga Europă. Acesta promovează includerea persoanelor cu dizabilități în Europa. EDF susține că toți oamenii ar trebui să aibă dreptul de a fi tratați în mod egal, să aibă aceleași oportunități în viață, să facă alegeri, să participe la viața comunității și să aleagă unde și cu cine doresc să trăiască.

Această broșură reprezintă o contribuție la celebrarea celei de-a 20-a aniversări a EDF și prezintă progresele realizate în ceea ce privește legislația și politica UE relevante pentru persoanele cu dizabilități, prin compararea situației înainte și după 1997, anul în care a fost fondat EDF.

Ca cetățean european sau persoană care locuiește într-o țară a UE, aveți dreptul să știți cum sunt luate legile și politicile UE. Dar ce este UE? Ce decizii poate lua? Cum ia UE aceste decizii?

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică, care cuprinde 28 de țări europene (printre care și România), cunoscute sub numele de ,,state membre”. Luarea deciziilor la nivelul UE implică următoarele instituții: Consiliul European, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Consiliul European este instituția UE care definește orientarea politică generală și prioritățile Uniunii Europene. Se compune din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

Comisia Europeană este brațul executiv al UE. Propune noi legi, gestionează politicile UE, alocă fonduri UE și promovează interesul general al UE. Este numit și ,,gardian al tratatelor”, deoarece monitorizează dacă statele membre ale UE aplică corect legislația UE. Conducerea politică este asigurată de o echipă de 28 de comisari (câte una din fiecare țară UE) – condusă de președintele Comisiei.

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene sunt responsabile pentru adoptarea legislației și luarea deciziilor politice, pe baza propunerilor Comisiei Europene.

Parlamentul European este compus din politicieni din fiecare stat membru, numiți Membrii Parlamentului European (deputați). Ei sunt aleși direct de alegătorii din UE la fiecare 5 ani.

Intergrupul pentru problematica persoanelor cu dizabilități din cadrul Parlamentului European este o grupare informală a membrilor Parlamentului European (deputați) din toate naționalitățile și din majoritatea partidelor politice, care sunt interesate să promoveze politica în materie de handicap, atât în cadrul Parlamentului European, cât și la nivel național.

Consiliul Uniunii Europene coordonează politicile statelor membre în domenii specifice, cum ar fi ocuparea forței de muncă, educația, politicile economice și fiscale. Acesta este compus din miniștrii de guvern, din fiecare țară UE, în funcție de domeniul de politică în discuție. Statele membre ale UE împărtășesc președinția, care se rotește la fiecare 6 luni. De exemplu, în prima jumătate a anului 2018, Bulgaria a deținut președinția, urmată de Austria, în perioada iulie-decembrie 2018, România din ianuarie până în iunie 2019, iar Finlanda din iulie până în decembrie 2019.

Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept. Fiecare acțiune a UE se întemeiază pe tratate care au fost aprobate în mod voluntar și democratic de către toate statele membre. Tratatele stabilesc obiectivele Uniunii Europene, regulile instituțiilor UE, modul în care sunt luate deciziile și relațiile dintre UE și statele membre.

Anul 1997 a marcat un important punct de cotitură în politica europeană privind persoanele cu handicap. Pentru prima dată, UE a convenit că tratatele ar trebui să facă referire la dizabilitate. La adoptarea Tratatului de la Amsterdam, UE a primit puterea de a combate discriminarea bazată pe dizabilitate, printre alte motive de discriminare, cum ar fi sexul, originea rasială sau etnică, religia sau convingerile, vârsta sau orientarea sexuală.

În dezvoltarea inițiativelor UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități este important să se țină cont de aceste cadre juridice și de politici generale:

• Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD)

Convenția este un tratat internațional privind drepturile omului care specifică faptul că toate persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la viața civilă, politică, economică, socială și culturală a comunității, la fel ca oricine altcineva. CRPD a fost adoptată în 2006 de Organizația Națiunilor Unite și a devenit tratatul cu privire la drepturile omului cel mai rapid ratificat. Convenția a fost, de asemenea, primul tratat internațional privind drepturile omului ratificat nu numai de țări, ci și de o organizație regională – Uniunea Europeană. Toate statele membre ale UE și Uniunea Europeană au ratificat acest cadru juridic important. Prin participarea la Convenție, UE se angajează să pună în aplicare și să promoveze realizarea deplină a tuturor drepturilor omului pentru toate persoanele cu handicap prin adoptarea de noi instrumente politice (legislație, politici și programe) și revizuirea politicilor existente pentru a se asigura că respectă drepturile persoanelor cu dizabilități.

• Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Carta)

Carta reunește drepturile fundamentale ale tuturor celor care trăiesc pe teritoriul UE. Carta este obligatorie din punct de vedere juridic în UE. Aceasta înseamnă că toate instituțiile și organele UE, inclusiv guvernele naționale, trebuie să respecte drepturile care figurează în Cartă, atunci când elaborează legislația și politica UE. La nivel național, factorii de decizie ar trebui să respecte Carta în momentul punerii în aplicare a legislației UE.
Carta prevede că ,,UE recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri menite să asigure independența lor, integrarea socială și ocupațională și participarea la viața comunității” (articolul 26). De asemenea, interzice orice discriminare pe bază de handicap (articolul 21).

• Strategiile europene pentru personele cu dizabilități

Strategia europeană pentru persoanele cu handicap a fost adoptată în 1996 și a pus bazele viitoarei legi și inițiative politice privind dizabilitatea. Această primă strategie vizează identificarea și eliminarea tuturor barierelor în calea egalității de șanse și realizarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate aspectele vieții.

În 2003, Planul european de acțiune pentru persoanele cu dizabilități a fost adoptat ca urmare a Strategiei din 1996.

Pentru a contribui la punerea în aplicare a CRPD, Comisia a adoptat Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, care se concentrează pe eliminarea barierelor în opt domenii principale: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare profesională, protecție socială, sănătate și acțiune externă.

• Fondurile structurale și de investiții europene

UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum: dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea rurală, politicile maritime și de pescuit, cercetarea și inovarea și ajutorul umanitar.

Fondurile structurale și de investiții europene (ESIF) reprezintă a doua parte a bugetului UE. Pentru 2014-2020, aceste fonduri vizează, printre altele, îmbunătățirea accesibilității, combaterea sărăciei și excluziunea socială, precum și sporirea oportunităților de educație și de angajare pentru persoanele cu dizabilități în UE.

În cazul în care nu vă puteți exercita drepturile UE sau sunteți discriminat, puteți găsi câteva modalități pentru găsirea unei soluții sau căutarea unei căi de atac, accesând linkul http://edf-feph.org/know-your-rights, de unde puteți descărca ghidul „Your Rights in the European Union” in accessible PDF.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.