Guvernul a aprobat propunerea actului normativ de modificare a legislaţiei pentru funcţionarea Dosarului Electronic de Sănătate.

În şedinţa de guvern de ieri Executivul a aprobat proiectul actului normativ de modificare a Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul punerii în acord a prevederilor acesteia cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 498/2018, referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate (DES).

Următorii paşi pe care trebuie să îi parcurgă acest act normativ pentru a intra în vigoare sunt adoptarea de către Parlamentul României şi promulgarea de către Preşedintele României. Apoi va deveni baza de funcţionare a DES.

,,Dezideratul CNAS este ca DES, alături de cardul de sănătate şi prescripţia electronică să faciliteze accesul asiguraţilor la cel mai complet pachet de servicii medicale, dar şi să crească eficienţa şi calitatea actului medical. DES are drept scop transformarea pacientului într-un factor activ al sistemului, protejării şi promovării propriei sănătăţi”, informează CNAS printr-un comunicat.

Utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scop prioritar creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin accesul imediat la date şi informaţii medicale, precum şi furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, cu implicarea pacientului ca factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi prin completarea informaţiilor privind antecedentele personale, fiziologice şi patologice, regim de viaţă, precum şi prin vizualizarea datelor medicale proprii din dosarul său de sănătate.

Proiectul reformulează articolele 30, alin. (2) şi (3) şi 280 alin. (2) din Legea 95/2006, introduce un nou titlu (XX), dedicat în exclusivitate DES şi abrogarea în consecinţă actualele Norme metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, cuprinse în HG 34/2015.

Proiectul urmăreşte reglementarea următoarelor principii, la nivelul legislaţiei primare:

– Sistemul DES este un serviciu public furnizat de CNAS, pentru toţi pacienţii care au obligaţia, potrivit prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să se asigure în sistemul de asigurări sociale de sănătate precum pentru toţi furnizorii de servicii medicale, aflaţi sau nu într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

– DES are drept scop creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin accesul la date şi informaţii medicale, furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, precum şi transformarea pacientului într-un factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi;

– Sistemul DES este parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate, care se utilizează în mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii, autorizaţi în conformitate cu prevederile legale, prin medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori, pentru toate serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale acordate pacienţilor aferente întregii activităţi medicale;

– Sistemul DES poate face obiectul unor acorduri internaţionale în baza liberei circulaţii a persoanelor pe teritoriul unui stat membru al UE, SEE sau al Confederaţiei Elveţiene şi a asistenţei medicale transfrontaliere, cu respectarea principiului liberei circulaţii a datelor cu caracter personal în spaţiul comunitar şi, totodată, poate face obiectul interoperabilităţii cu registrele naţionale de sănătate.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.