Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), a organizat miercuri, 7 aprilie, dezbaterea publică online pe tema Ghidului pentru reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocate României în perioada 2021-2027 (Ghidul CDPD).

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, reuniunea s-a desfășurat în sistem videoconferință (platforma Zoom), în sala de conferințe fiind prezenți doar reprezentanții MIPE și ai ANDPDCA.

Discuțiile au fost conduse de doamna Mihaela-Cătălina Bădoiu, secretar de stat în cadrul MIPE, cu participarea doamnei Florica Cherecheș, președintele ANDPDCA.

Reuniunea în sistem videoconferință a avut asigurată și interpretare în limbaj mimico-gestual.

La eveniment au participat peste 132 de organizații care au ca domeniu de activitate protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dezbaterea a avut ca scop punerea în transparență a proiectului de Ghid CDPD elaborat la nivelul MIPE, în contextul pregătirilor pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027, în cadrul căreia una dintre condițiile favorizante orizontale o reprezintă implementarea și aplicarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu deosebire în ceea ce privește asigurarea accesibilității, în conformitate cu articolul 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

„Colaborarea dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții este deosebit de importantă în contextul îndeplinirii condiției favorizante în vederea aplicării prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități din România, în pregătirea programelor cu finanțare nerambursabilă alocate României în perioada 2021-2027”, a declarat Cătălina Bădoiu.

Ghidul CDPD se adresează atât autorităților cu responsabilități în domeniul gestionării fondurilor aferente perioadei de programare 2021-2027, cât și promotorilor de proiecte,  prin indicarea, cu caracterul orientativ, a intervențiilor care vor putea fi sprijinite prin fonduri în vederea accesibilizării mediului fizic, transportului, domeniului TIC și altor servicii.

În cadrul dezbaterilor susținute au fost evidențiate acțiunile întreprinse de MIPE și ANDPDCA în vederea elaborării proiectului de Ghidul CDPD și a Strategiei Naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități (SNPD) 2021-2027 – ca măsuri adoptate în vederea creării cadrului național care asigură punerea în aplicare a CDPD.

Prezentul ghid este destinat să faciliteze implementarea și aplicarea prevederilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD), respectiv, să reflecte politicile, legislația și standardele în materie de accesibilitate în pregătirea Acordului de Parteneriat dintre România și Uniunea Europeană și a Programelor Operaționale/Naționale finanțate din fonduri, precum și să încurajeze acțiuni și măsuri eficiente în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Ghidul CDPD conține principalele elemente ale cadrului legal european și național cu privire la problematica dizabilității și a drepturilor persoanelor cu dizabilități, îndrumări cu privire la elementele care trebuie avute în vedere în etapele de programare, implementare, monitorizare și soluționarea plângerilor referitoare la fonduri, precum și domenii în care proiectele propuse pentru finanțare, respectiv finanțate din fonduri, pot susține implementarea prevederilor CDPD.

,,Principiul egalității de drepturi implică faptul că nevoile fiecărui individ sunt de aceeași importanță, că acele nevoi trebuie să stea la baza planificării societăților și că toate resursele trebuie să fie utilizate, în așa fel încât să se asigure că fiecare individ are oportunități egale de participare. Persoanele cu dizabilități sunt membre ale societății și au dreptul să rămână în comunitățile lor locale. Aceștia ar trebui să primească sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obișnuite de educație, sănătate, ocupare și servicii sociale”, se precizează în Ghidul CDPD.

Conform Ghidului, în utilizarea fondurilor, ținând cont de obligația aplicării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, structurile responsabile cu gestionarea fondurilor vor asigura aplicarea legislației nediscriminatorii şi vor avea în vedere asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește: accesul la mediul fizic, dreptul la viaţă independentă şi integrare în comunitate, mobilitatea personală, accesul la informație într-un mod accesibil tuturor, indiferent de tipul de dizabilitate, dreptul la educație, dreptul de a beneficia de cea mai bună stare de sănătate, dreptul la abilitare și reabilitare, prin servicii care să permită persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să îşi menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin potenţialul fizic, mintal, social şi profesional şi să realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii, dreptul de a munci în condiţii de egalitate cu ceilalţi etc.

În prezent, se implementează ultimele etape ale Strategiei Naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 2016-2020”, iar la nivelul ANDPDCA a fost finalizat proiectul Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 ,care să asigure implementarea CDPD, cu obiective/ţinte specifice şi indicatori măsurabili. Strategia națională a identificat zone cheie de intervenție și propune cadrul unui mecanism de monitorizare a implementării Convenției. Strategia esteînsoțită de un Plan operațional în care sunt precizați indicatorii pentru obiectivele care sunt stabilite să fie implementate în perioada 2021-2027.

Ghidul pentru reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocate României în perioada 2021-2027, precum și prezentările susținute sunt publicate pe site-ul MIPE, la următorul link: https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/.

Propuneri pentru îmbunătățirea Ghidului pot fi transmise la adresele de e-mail: fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro și dcei@mfe.gov.ro.

Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități este publicată aici: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.