Încadrarea în grad și tip de handicap a adulților se face de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
Informațiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap se obțin de la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (S.E.C.P.A.H.) din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti – DGASPC, primăria de domiciliu sau din alte surse.

S.E.C.P.A.H înmânează fiecărui solicitant toate formularele tipizate ce urmează a fi completate în vederea întocmirii dosarului.
Cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 din HG nr. 430/2008.
Cererea-tip de evaluare complexă mai poate fi obţinută de pe site-urile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare DGASPC, primăria de domiciliu sau din alte surse.
Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
• cerere-tip de evaluare complexă;
• copie de pe documentele de identitate;
• documente medicale;
• ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.
Menţiune – Serviciul de Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap (SECPAH) poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

Documentele medicale menţionate la sunt:

• referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
• scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH;
• copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
• investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;

Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare:

• se depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC;
• în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
• se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, şi în termen de 24 de ore de la înregistrare, de către DGASPC.

Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele menţionate mai sus, şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării. În cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.

Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă.
În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.