Photo UNECE/Pierre Albouy

Pentru al treilea an consecutiv, delegația Forumului european al persoanelor cu dizabilități (EDF) a participat la Forumul Regional privind Dezvoltarea Durabilă al Regiunii UNECE, desfășurat în perioada 21-22 martie, la Geneva. Forumul este organizat anual de Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE), pentru a monitoriza și a analiza implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor sale de Dezvoltare Durabilă (ODD), în regiunea UNECE.

Forumul a reunit peste 850 de persoane, din 50 de țări. Tema evenimentului a fost foarte relevantă pentru persoanele cu dizabilități: ,,Împuternicirea oamenilor și asigurarea incluziunii și egalității în regiunea UNECE”. Participanți din cadrul guvernelor, din societatea civilă, din mediul academic și din sectorul privat s-au angajat în discuții și au făcut schimb de idei în cadrul unei serii de priorități esențiale privind sustenabilitatea.

EDF este coordonatorul circumscripției UNECE pentru persoanele cu handicap. Pentru prima dată în acest an, coordonarea EDF s-a realizat în colaborare cu Federația Elvețiană a persoanelor cu deficiențe de auz. EDF lucrează foarte strâns cu celelalte circumscripții pentru a se asigura că vocea persoanelor cu dizabilități este inclusă în activitatea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a UNECE și în rezultatele forumului regional. Eforturile de la Geneva au fost încununate de succes: Reprezentanții EDF au fost prezenți la diferite sesiuni, în special în domeniul educației și al ocupării forței de muncă. Aceștia s-au întâlnit cu diverse organizații care lucrează în domeniul dizabilității și au reușit să organizeze cu succes primul și singurul eveniment secundar accesibil al Forumului.

Tema evenimentului secundar a fost ,,Incluziunea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”. Această sesiune a furnizat informații despre ocuparea forței de muncă a persoanelor cu dizabilități și a oferit exemple de bune practici, în conformitate cu art. 27 al Convenției privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD): muncă și angajare.
Documentul final needitat al Forumului Regional a fost publicat în luna mai, iar persoanele cu dizabilități sunt menționate de 7 ori:

  • Pagina 6, mese rotunde – Primul set: Creșterea dorită – Soluții pentru o creștere economică susținută, incluzivă și durabilă, studii de caz prezentate de Disability Hub Europe (Spania).
  • Pagina 6, mese rotunde – Al doilea set: Viitorul muncii – Angajare productivă și munca decentă pentru toți, studii de caz prezentate de Federația Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități (Malta).
  • Evenimente de interes – tehnologia, digitalizarea, inteligența artificială: blestem sau binecuvântare pentru dezvoltarea durabilă, ,,TIC poate reduce inegalitățile prin oferirea de noi oportunități pentru tineri, persoanele în vârstă și persoanele cu handicap și ajută la reducerea diferențelor dintre sexe și medii rurale / urbane”.
  • Pagina 12, masa rotundă Obiectivul 4, primul set. Învățarea fără limite: învățarea pe tot parcursul vieții și educația incluzivă: ,,33. În timp ce regiunea a atins rate ridicate de participare la educația de bază, disparitățile bazate pe bogăție, locație, sex, vârstă și dizabilitate rămân. Sistemele educaționale incluzive necesită reorganizarea învățământului specializat și includerea tuturor elevilor în școlile obișnuite pentru a înlocui izolarea copiilor cu nevoi speciale. „
  • Pagina 12, masa rotundă Obiectivul 4, primul set. Învățarea fără limite: învățarea pe tot parcursul vieții și educația incluzivă: ,,Grupurile vulnerabile, în special copiii cu dizabilități și minoritățile etnice, sunt adesea lăsați în urmă; acestea se confruntă cu atitudini sociale care stigmatizează, cu oportunități restrânse și stimă de sine scăzută. Este crucial să mobilizăm și să angajăm toate părțile societății pentru a depăși rezistența față de incluziune „.
  • Pagina 15, masă rotundă Obiectivul 8, Al doilea set. Viitorul muncii: angajare productivă și munca decentă pentru toți: ,,58. Abordarea discriminării pe piața forței de muncă, în special a tuturor formelor de prejudecăți de gen și a celor care privesc persoanele cu dizabilități și lucrătorii în vârstă, rămâne o preocupare majoră. „
  • Pagina 17, masa rotundă Obiectivul 10, al doilea set. Către o lume a egalității de șanse: combaterea inegalităților cauzate de excluziune și discriminare: ,,70 (…) Discriminarea are multe fețe și poate fi legată de gen, etnie, origine, vârstă, orientare sexuală, dizabilități sau alți factori care se pot intersecta uneori.

În ansamblu, EDF a fost încântată să vadă implicarea tot mai mare a persoanelor cu dizabilități în cadrul Forumului. Este esențial ca EDF să militeze în continuare pentru drepturile persoanelor cu handicap, pentru a se asigura că UN ECE și statele sale membre includ persoanele cu dizabilități în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.