Sursă foto – Dreamstime.com

Un Comitet girat de primul ministru al României stabilește noi măsuri de ocrotire și suport în luarea deciziei pentru persoanele cu dizabilități, îngrădind accesul acestora la procesul decizional.

Consiliul Național al Dizabilității din România, susținut de FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, FONPC – Federația Organizațiillor Neguvernamentale pentru copil, Fundația de Abilitare Speranța, serviciul de locuire UnLoc, Marius Mototolea – jurnalist, părintele unui tânăr cu handicap mental grav, a înaintat astăzi, 06 iulie, 2021, premierului o petiție prin care solicită introducerea reprezentanților organizațiilor care activeză în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități în componența Comitetului pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, respectiv neconstituționalitatea punerii sub interdicție a persoanelor cu dizabilități, Comitet înființat prin DECIZIA nr. 357 din 14 iunie 2021, emisă de prim-ministrul României și publicată în Monitorul Oficial nr. 594 din 14 iunie 2021.

Redăm integral petiția:

Către:

Premierul României, domnul Florin-Vasile Cîțu

Consiliul Național al Dizabilității din România solicită introducerea reprezentanților organizațiilor care activeză în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități în componența Comitetului pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, respectiv neconstituționalitatea punerii sub interdicție a persoanelor cu dizabilități, Comitet înființat prin DECIZIA nr. 357 din 14 iunie 2021, emisă de prim-ministrul României și publicată în Monitorul Oficial nr. 594 din 14 iunie 2021.

Având în vedere că „scopul Comitetului este cel de a asigura o abordare coerentă și coordonată a procesului de reglementare privind noile măsuri de ocrotire și suport în luarea deciziei pentru persoanele cu dizabilități, concretizat în propuneri de amendare a legislației primare și secundare în domeniu”, absența din componența Comitetului a reprezentanților organizațiilor care activează în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități constituie o încălcare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Astfel, nu este respectat punctul 3 al Art. 4 care prevede că statele-părţi semnatare, între care și România, se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi. Unul dintre aceste drepturi este cel de participare la elaborarea deciziilor și legislației referitoare la persoanele cu dizabilităţi. În vederea respectării acestuia, statele-părţi s-au angajat să se consulte îndeaproape şi să implice în procesul decizional, în mod activ, persoanele cu dizabilităţi (inclusiv copiii cu dizabilităţi), prin organizaţiile care le reprezintă.

Principiul de baza al Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități este „Nimic pentru noi, fără noi!”. Asta înseamnă că, în toate procesele decizionale ale statului care privesc persoanele cu dizabilități, acestea trebuie să fie parte, să fie implicate și să aibă, nu doar drept la opinie ulterioară, ci și de influențare pozitivă a hotărârilor care le privesc direct sau indirect.

În mod absolut regretabil, DECIZIA nr. 357 din 14 iunie 2021 anulează dreptul persoanelor cu dizabilități și totodată restrânge dreptul reprezentanților acestora de a participa în calitate de membri cu drept de vot la lucrările Comitetului pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, respectiv neconstituționalitatea punerii sub interdicție a persoanelor cu dizabilități.

Prevederile Deciziei nr. 357/14 iunie 2021 contravin, nu numai prevederilor Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ci și celor ale Planului de implementare a Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru perioada 2021-2027, respectiv măsurile 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3. și 2.1.6.

Pentru consolidarea democrației la nivel național, autoritățile, instituțiile, toți factorii de decizie trebuie să implice persoanele cu dizabilități și pe reprezentanții acestora în elaborarea de politici şi programe mai ales în cazul acelora cu un impact atât de puternic și profund precum modificările preconizate a fi aduse cadrului legislativ destinat protejării de orice fel de abuzuri a persoanelor cu dizabilități și mai cu seama a celor lipsite de discernământ.

Dacă aceste modificări, reprezentând obiectul activității Comitetului pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda au într-adevar în vedere “ocrotire și suport în luarea deciziei pentru persoanele cu dizabilități”, deci recunoașterea și apărarea dreptului persoanelor cu dizabilități de a decide pentru ele insele, atunci cea mai importantă dovadă în acest sens ar fi tocmai neîngrădirea accesului și participării lor efective și active la procesul decizional din cadrul Comitetului.

Domnule premier, vă rugăm ca prin înalta dumneavoastră autoritate să dispuneți ca reprezentanții organizațiilor care activeză în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități să fie incluși în componența Comitetului pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, respectiv neconstituționalitatea punerii sub interdicție a persoanelor cu dizabilități.

Cu stimă,

Președinte

Daniela TONTSCH

Prezentul demers beneficiază de susținerea următoarelor organizații:

Consiliul Național al Dizabilității din România – CNDR

FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (44 organizații membre, furnizori acreditați de servicii sociale, din care 21 organizații care promovează și protejează drepturile persoanelor cu dizabilități).

Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru
persoane cu dizabilități

FONPC – Federația Organizațiillor Neguvernamentale pentru copil

Fundația de Abilitare Speranța, serviciul de locuire UnLoc

Marius Mototolea – jurnalist, părintele unui tânăr cu handicap mental grav

One Comment

  1. Excelenta actiune CNDR ca doar nu e cazul ca la fiecare articol de lege neconstitutional sa mai infiintam niste noi comisii si comitete fara durata de existenta precizata si finantate de cetateni, adica si de noi cei mai vulnerabili dintre membrii cu drepturi depline ai acestui popor.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.