La solicitarea Societății AbbVie SRL, vicepreședintelui Asociației Române a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare și președintelui Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează luni, 2 iulie 2018, ora 10.00 la sediul Institutului Național de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str. dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.
Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta și în format electronic, word, la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 29.06.2018, ora 14.00;
Modalitatea de înscriere:
– în format electronic la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, până la data de 02.07.2018, ora 8.00;
– pentru înscriere sunt necesare: nume și prenume, seria și numărul documentului de identitate, doresc/nu doresc luarea cuvântului;
– accesul se va face pe baza documentului de identitate, începând cu ora 9.30.
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.
Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.
Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ,,b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.
La dezbaterea publică vor participa:
– doamna dr. Corina Silvia Pop, secretar de stat,
– doamna dr. Amalia Șerban, consilier superior la Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică,
– doamna Mihaela Necula, consilier superior la Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică,
– doamna dr. Oana Ingrid Mocanu – Casa Națională de Asigurări de Sănătate,
– domnul dr. Vlad Negulescu – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.
Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.