Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat, miercuri, 7 septembrie 2022, că a lansat în consultare publică ghiduri pentru trei apeluri cu o alocare totală de 117 milioane de euro, pentru sprijinirea integrării pe piața muncii pentru categoriile vulnerabile.

,,Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru trei apeluri de proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), care sunt menite să sprijine accesul pe piața muncii pentru anumite categorii vulnerabile”, se arată într-un comunicat transmis de MIPE.

Potrivit sursei citate, apelurile au următoarele obiective: sprijinirea calificării profesionale pentru meserii de bază și integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.

„Nu este o noutate că România se confruntă cu mari provocări pe piața muncii în ceea ce privește atât ocuparea, cât și combaterea sărăciei. Pregătim apeluri de proiecte care vor reprezenta o sursă importantă de investiții în acest sens. Mai concret, ele vor ajuta românii să își găsească un loc de muncă, va sprijini perpetuarea meseriilor de bază și va susține perfecționarea serviciilor sociale și a instituțiilor de pe piața muncii. Se acordă o atenție deosebită tineretului, minorităților și populației rurale”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Unul dintre apelurile de proiecte vizează „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieţei muncii” şi dispune de o alocare financiară de 60 de milioane de euro, cu o valoare maximă a proiectului de un milion de euro.

Calendarul acestui apel de proiecte a fost aprobat miercuri, 7 septembrie, în ședința de Guvern. Apelul va fi lansat în data de 20 septembrie, cererile urmând a fi depuse între 20 septembrie și 20 octombrie, iar contractarea proiectelor fiind programată pentru perioada 5 – 30 decembrie.

Grupul țintă cuprinde aproximativ 6.000 de beneficiari, șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.

Potrivit MIPE, programele de formare țin cont de nevoile pieței muncii și vizează derularea de programe de formare necesare angajatorilor ce activează în unul din următoarele sectoare economice: turism și eco-turism, textile și pielărie, lemn și mobilă, construcții, industrie auto și componente, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultura, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii.

În cadrul acestor proiecte, sunt eligibile activităţi precum servicii de informare şi consiliere profesională, servicii de mediere a muncii, programe de formare profesională, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

Pot solicita finanţare furnizorii acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, furnizorii autorizaţi de formare profesională, centrele autorizate de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, universităţile, camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi patronale, asociaţiile şi fundaţiile.

„Angajatorii care angajează persoane din grupul ţintă se pot adresa structurilor teritoriale ale ANOFM pentru a beneficia de subvenţiile acordate conform art. 85 Legea 76/2002, respectiv: angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni”, se mai arată în comunicat.

Conform MIPE, principalii factori care contribuie la păstrarea unor valori ridicate pentru rata șomajului în rândul tinerilor care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează vreo formă de educație (NEETs) sunt: nivelul scăzut de educație și pregătire a tinerilor la momentul tranziției spre piața muncii, neconcordanța dintre calificările tinerilor și abilitățile cerute de angajatori, impactul încă redus al schemelor de ucenicie şi al stagiilor profesionale, așteptările ridicate ale tinerilor de la un loc de muncă (salariul, mediul de lucru, alte beneficii), oferta limitată de locuri de muncă.

Un alt set de măsuri stabileşte implementarea unor ,,Măsuri pentru tinerii NEET II – Subvenţionarea locurilor de muncă” şi beneficiază de o alocare de 7 milioane de euro. Proiectele se adresează tinerilor NEETs absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, înregistraţi şi profilaţi de către Serviciul Public de Ocupare, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii rome.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare tânăr NEET absolvent, o sumă în cuantumul precizat de art. 80 din Legea nr. 76/2002, informează MIPE.

Cel de-al treilea apel de proiecte vizează ,,Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” din regiunile mai puţin dezvoltate. El va finanţa măsuri de ocupare, stimularea angajatorilor, prin acordarea de stimulente financiare (subvenţii), pentru a crea noi locuri de muncă sau a le ocupa pe cele existente cu persoane din grupurile vulnerabile, sprijinirea persoanelor care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, prin acordarea de prime de mobilitate (de instalare şi încadrare) şi de activare.

Finanţarea pentru acest tip de proiecte este de 50 milioane de euro.

Grupul ţintă pentru acest proiect cuprinde: şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educaţie; cetăţeni români aparţinând minorităţii rome; persoanele din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă.

Acest apel finanţează următoarele tipuri de acţiuni: subvenţionarea locurilor de muncă (acordarea subvenţiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul ţintă) – activitate obligatorie şi relevantă și monitorizarea obligaţiilor asumate de angajator şi/sau persoanele din grupul ţintă, ca urmare a intervenţiei şi a sprijinului primit – activitate obligatorie şi relevantă. 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.