Rezoluția Parlamentului European privind Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități după 2020, a fost adoptată, joi, 18 iunie, de o majoritate covârșitoare (653 de voturi pentru, 6 împotrivă și 29 de abțineri).

Reprezentanții Forumului european pentru persoane cu dizabilități (EDF) subliniază că Rezoluția adoptată consolidează poziția lor cu privire la viitoarea strategie a UE pentru persoanele cu dizabilități. Comisia trebuie să pregătească acum o Strategie europeană  ambițioasă pentru persoanele cu dizabilități, luând în considerare și rezoluția Parlamentului.

Noua Comisie a acordat deja o importanță și vizibilitate mai mare drepturilor persoanelor cu dizabilități, prin instituirea, în 2019, pentru prima dată, a unui comisar pentru egalitate. Comisarul Helena Dalli conduce acum activitatea UE referitoare la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) și s-a angajat să adopte o strategie consolidată pentru persoanele cu dizabilități.

EDF consideră că această strategie ar trebui să fie elaborată ca o agendă europeană pentru drepturile persoanelor cu handicap și ar trebui adoptată în acest an. Ei se așteptă la o strategie cu angajamente măsurabile, cu o mai bună coordonare a politicilor, cu resurse umane și financiare sporite, pentru implementarea acesteia.

EDF se bucure să constate că Parlamentul este de acord cu ei în următoarele puncte:

 • Stabilirea punctelor focale pentru persoanele cu handicap în toate direcțiile generale și agențiile Comisiei și în toate instituțiile UE. Principalul punct focal pentru persoanele cu dizabilități ar trebui să fie încadrat în Secretariatul General al Comisiei,  dat fiind natura transversală a aspectelor legate de handicap. Resurse adecvate ar trebui alocate acestor servicii.
 • Următoarea strategie ar trebui să includă acțiuni pentru garantarea unui nivel de viață decent, cu acces la educație incluzivă, incluziune socială și viață independentă în comunitate, angajare și protecție socială.
 • În același sens, Parlamentul propune crearea unei noi garanții pentru persoanele cu  dizabilități care să asigure muncă, stagii de practică, ucenicie sau instruire pentru persoanele cu handicap care caută un loc de muncă.
 • Libertatea de mișcare, de a trăi, de a lucra, de a călători și de a studia în UE, precum și de a vota și a participa la alegerile UE, la fel ca toți ceilalți cetățeni ai UE. Parlamentul susține, de asemenea, continuarea lucrărilor în această privință, precum extinderea Cardului european pentru dizabilitate și consolidarea drepturilor pasagerilor cu dizabilități.
 • În ceea ce privește accesibilitatea, Parlamentul propune înființarea unui Comitet de acces al UE, o nouă agenție a UE care să sprijine, să monitorizeze și să aplice legislația și standardele UE privind accesibilitatea.
 • Promovarea egalității pentru persoanele cu dizabilități în toate domeniile, indiferent de vârstă, sex, orientare sexuală și garantarea egalității de șanse, protecție împotriva discriminării, violenței și abuzurilor. Aceasta include deblocarea negocierilor pentru directiva orizontală privind tratamentul egal.
 • Pentru a asigura includerea unei abordări intersecționale și bazate pe gen, în scopul de a combate multiplele forme de discriminare cu care se confruntă femeile și fetele cu dizabilități. Parlamentul insistă asupra faptului că ar trebui colectate date dezagregate în funcție de sex.
 • Garanția că handicapul este inclus în toate politicile și programele din planul de redresare pentru Europa, în urma pandemiei de COVID-19. Parlamentul invită, de asemenea, Comisia să propună măsuri de recuperare și de atenuare relevante și specifice pentru impactul pandemiei asupra persoanelor cu dizabilități în noua strategie.
 • În ceea ce privește bugetul UE, Comisia trebuie să protejeze utilizarea conformă cu CRPD a fondurilor UE, asigurându-se că acestea nu contribuie la instituționalizarea persoanelor cu dizabilități, ci la medii incluzive și accesibile.
 • UE să își asume rolul de lider global în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, la nivelul ONU, și în toate strategiile, politicile și programele sale de cooperare internațională, inclusiv acțiunea umanitară.
 • Îndeplinirea obligațiilor UE în baza CRPD ca administrație publică.
 • Parlamentul să recunoască necesitatea instituțiilor UE, în special a Comisiei în acest caz, de a implica persoanele cu handicap și organizațiile reprezentative ale acestora în pregătirea viitoarei strategii europene pentru persoanele cu dizabilități.
 • Ei trebuie să îi implice din timp și în toate fazele procesului. Doar procedând în acest mod, persoanele cu dizabilități pot beneficia de viitoarea strategie.

Mai jos puteți descărca Rezoluția adoptată (în limba engleză).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0156_EN.pdf

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.