Progresele științifice realizate în domeniul medicinii și biologiei au determinat, atât în rândul oamenilor de știință, cât și al juriștilor, dezbateri cu privire la necesitatea apariției unor reguli care să asigure o corecta utilizare a acestor descoperiri. În acest context, au fost adoptate Convenţia privind drepturile omului şi biomedicină, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997 și Protocolul adițional la Convenție referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.

Convenția de la Oviedo vizează protejarea demnității și identității tuturor ființelor umane și garantează tuturor, fără discriminare, respectarea integrității și a altor drepturi și libertăți fundamentale în ceea ce privește aplicarea biologiei și a tratamentelor.

Forumul European al Persoanelor cu Dizabilități , alături (EDF) de membrii săi, Rețeaua Europeana a foștilor Utilizatori și Supraviețuitori ai Psihiatriei, Autism Europa, Inclusion Europe, Sănătate mintală Europa și Alianța Internațională pentru Persoane cu Dizabilități, au trimis ieri o scrisoare secretarului general al Consiliului Europei, în care își exprimă îngrijorarea profundă și opoziția față de adoptarea proiectului Protocolul adițional la Convenția de la Oviedo.

Orice autorizare a tratamentului făcut fără voie și instituționalizarea persoanelor cu handicap constituie o violare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD). Proiectul de protocol adițional continuă să neglijeze atât litera, cât și spiritul Convenției.

EDF solicită Consiliului Europei și Comitetului său pentru Bioetică să retragă imediat Protocolul adițional. Puteți citi mai jos scrisoarea:

,,Stimați membri ai Comitetului pentru Bioetică al Consiliului Europei,

Preconizând sesiunea celei de-a 13-a ședințe plenare a Comisiei pentru Bioetică care se va concentra pe reexaminarea proiectului de protocol adițional privind ,,protecția drepturilor omului și a demnității persoanelor cu tulburări psihice în ceea ce privește plasamentul involuntar și tratamentul involuntar” în vederea unei decizii de trimitere a acestuia către alte organisme / comitete ale Consiliului Europei, noi, Forumul European al Persoanelor cu Dizabilități, Rețeaua Europeană a (foștilor) utilizatori și supraviețuitori ai psihiatriei, Autism Europe, Inclusion Europe și Sănătate mintală Europa continuăm să ne exprimă îngrijorarea profundă și opoziția față de adoptarea acestuia.

În ciuda opoziției din partea Comitetului ONU al CRPD, a raportorului special pentru drepturile persoanelor cu handicap, a raportorului special privind dreptul tuturor la cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică şi mentală, a Grupului de lucru privind detenția arbitrară și a organizațiilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv în special acele organizații care reprezintă persoanele cu dizabilități psihosociale și intelectuale care ar avea cel mai mare impact, protocolul adițional continuă să neglijeze atât litera, cât și spiritul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, ratificată până în prezent de 46 dintre cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Orice autorizare a tratamentului involuntar și instituționalizarea persoanelor cu handicap constituie o încălcare a CRPD, în special a articolelor 14 (libertatea și securitatea persoanei), 15 (a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau degradante), 17 (protejarea integrității persoanei) și articolul 25 (dreptul la sănătate) ale Convenției. Mai mult, Consiliul Europei, luând în considerare proiectul, nu ține cont de îngrijorările exprimate de propria Adunare Parlamentară, care a declarat că: ,,Ignorarea interpretării Convenției de către organismul său de monitorizare instituit în temeiul dreptului internațional nu numai că va submina credibilitatea Consiliului Europei ca organizație regională pentru drepturile omului, dar ar risca să creeze un conflict explicit între normele internaționale la nivel mondial și european „.

Strategia Consiliului Europei pentru persoanele cu dizabilități 2017-2023 recunoaște libertatea față de exploatarea, violența și abuzul ca domeniu prioritar și solicită integrarea drepturilor persoanelor cu handicap în activitățile și lucrul organelor Consiliului, inclusiv în Convenția de la Oviedo. Prin urmare, protocolul adițional actual nu reflectă Strategia, prin faptul că ignoră drepturile persoanelor cu dizabilități.

În cele din urmă, adoptarea proiectului de Protocolu adițional, în loc să ajute, ar crea două căi opuse de legislație privind drepturile omului, care ar provoca multă confuzie și ar periclita reformele deja demarate în multe țări.

În aceste circumstanțe, suntem obligați să reiterăm poziția noastră menționată în scrisoarea comună din 14 noiembrie 2015, adresată Comitetului pentru Bioetică, scrisă împreună cu Rețeaua Europeană a (foștilor) Utilizatori și Supraviețuitori ai Psihiatriei, Sănătății Mintale Europa, Autism Europe, Oficiul Europei al UNHCHR, Centrul de sprijinire a persoanelor cu dizabilități mintale, Centrul pentru Dreptul Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Universității Naționale din Irlanda, îndemnându-vă să retrageți propunerea de proiect.

De asemenea, ne folosim de această ocazie pentru a menționa că organizațiile noastre nu vor participa la reuniunea din 24 mai 2018. În ciuda implicării noastre anterioare în aceste întâlniri, constatările noastre au fost ignorate sistematic, procesul nu a fost pe deplin transparent, iar societatea nu a aprobat niciodată aspectele acestui proiect de protocol adițional. Este îngrijorător ca organizațiile persoanelor cu dizabilități să nu fie consultate într-un mod semnificativ în acest proces, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) al CRPD al ONU referitor la ,,procesele decizionale privind problemele legate de persoanele cu handicap”.

În cele din urmă, remarcăm și regretăm profund diminuarea generalizată în ceea ce privește angajamentul Consiliului Europei de a respecta, proteja și promova drepturile persoanelor cu dizabilități, așa cum se reflectă în decizia recentă a Comitetului Miniștrilor de a suspenda toate activitățile și lucrul Comitetului ad-hoc de experți privind drepturile persoanelor cu handicap.”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.