Persoanele cu dizabilități vor putea beneficia anual de şase tichete valorice pentru terapie bazată pe sport, acordate la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist, potrivit unei propuneri legislative adoptate în unanimitate, marți, 6 septembrie 2022, de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată.

Propunerea legislativă modifică Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Așadar, în vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la șase tichete de valoare anual pentru terapia bazată pe sport, în funcţie de diagnosticul principal şi de fiecare dizabilitate.

Inițiatorii precizează că acest lucru este necesar pentru operaționalizarea unei prevederi deja existente în această Lege a drepturilor persoanelor cu handicap, respectiv cea care obligă autoritățile publice să dezvolte programe care să includă și să recunoască sportul ca mijloc de recuperare.

Contravaloarea tichetelor se stabileşte şi se actualizează anual prin Hotărâre a Guvernului şi se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin Casa de asigurări de sănătate de care aparţine persoana cu dizbilități.

,,Tichetele se acordă la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, pe baza planului de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap, conform Metodologiei de acordare, utilizare şi decontare a tichetelor aprobată, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, se arată în actul normativ.

Prevederile propunerii legislative ar urma să intre în vigoare din 2023.

Potrivit Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în anul 2021, numărul total al persoanelor cu dizabilități era de 856.069 persoane cu dizabilități în România. Dintre acestea, 98,04% se aflau în îngrijirea familiei, iar 1,96% (16.756 persoane) sunt instituționalizate. La sfârșitul anului trecut, a mai fost inițiat un proiect de lege, prin care aceste persoane să aibă mai multe beneficii din partea statului.

Printre măsurile propuse atunci de parlamentari se număra majorarea cuantumului indemnizației lunare la nivelul de 100% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) pentru adulții cu dizabilitate gravă și 75% pentru cei cu dizabilitate accentuată. În plus, era introdusă indemnizația de handicap pentru adulții cu dizabilitate medie, la nivelul de 50% din ISR.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.