Guvernul a adoptat, în  ședința de joi, 2 noiembrie 2023, o Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Actul normativ prevede prelungirea, până la data de 1 ianuarie 2025, a acţiunilor cuprinse în planurile de restructurare ale serviciilor sociale rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri.

,,Guvernul a aprobat prelungirea, până la data de 1 ianuarie 2025, a acţiunilor cuprinse în planurile de restructurare ale serviciilor sociale rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri, pentru a asigura tranziţia persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituţii rezidenţiale de tip vechi, în alternative de tip familiar sau rezidenţial nou-înfiinţate. Se asigură astfel tranziţia în serviciile sociale rezidenţiale publice de capacitate redusă situate în comunitate, precum şi prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi care trăiesc în situaţii de risc în comunitate”, transmite Guvernul.

Totodată, Executivul a decis ca, începând cu data de 1 ianuarie 2025, finanţarea de la bugetul de stat a centrelor rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri şi pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate să se asigure exclusiv din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.

,,Analizând stadiul realizării planurilor de restructurare din fiecare județ, rezultă că sunt probleme privind finalizarea acestora, ceea ce va determina ca, pentru anul 2024, să nu se aloce sume de la bugetul de stat, prin proiectul de lege de aprobare a bugetului de stat pe anul 2024, pentru finanțarea acestei activități, urmând ca județele, din bugetul propriu, să finanțeze integral asistența socială, cu impact asupra bugetelor județelor care nu au venituri proprii din impozite și taxe locale, ci numai cota de 15% din impozitul pe venit colectat la nivelul județului, surse de finanțare limitate, inclusiv o subfinanțare a acestei activități”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței de urgență.

În acest sens, se modifică alineatul (2) al articolului III şi alineatul (2) al articolului IV din Ordonanţa de urgenţă nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, informează Guvernul.

Guvernul precizează că ,,prelungirea în regim de urgenţă a termenului de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitatea mai mare de 50 de locuri este necesară având în vedere nevoia unificării termenului de finalizare a procesului de restructurare a serviciilor sociale rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri destinate persoanelor adulte cu handicap cu cel al implementării proiectelor prevăzute în Programele de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, al căror termen de implementare a fost stabilit la 31 decembrie 2024, conform HG nr. 580/2023”.

De asemenea, Ordonanţa de urgenţă contribuie la planificarea bugetară pentru anul 2024, prin asigurarea finanţării serviciilor sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, de la bugetul de stat.

,,Neasigurarea acestui cadru ar împiedica elaborarea bugetelor de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consecinţe negative grave asupra asigurării finanţării serviciilor sociale rezidenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi pentru anul 2024”, mai precizează Guvernul.

În prezent, numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, este de 853.465 persoane. Dintre acestea, 97,96 % (836.074 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent şi 2,04 % (17.391 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi.

Potrivit notei de fundamentare, prin intrarea în vigoare a actului normativ va fi asigurat accesul la locuire pentru persoanele adulte cu dizabilități, una dintre condițiile esențiale pentru asigurarea unui trai independent, în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Totodată, se asigură tranziția din serviciile sociale rezidențiale publice în comunitate și prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități care la acest moment trăiesc independent în comunitate.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.