Consiliul Economic și Social a ales cu unanimitatea voturilor exprimate noul Președinte al instituției pentru un mandat de 4 ani, provenit, în premieră, din partea asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale, în persoana lui Bogdan Simion, Președintele Federației Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC). Președintele C.E.S. conduce atât lucrările Plenului, principalul organ de conducere C.E.S., cât și lucrările Biroului Executiv, forul care asigură conducerea executivă a instituției între ședințele Plenului. Președintele este de asemenea conducătorul Secretariatului Tehnic, compus din personalul C.E.S., și ordonatorul de credite al instituției. 

Din Biroul Executiv C.E.S. vor face parte și Mihai Dragoș, delegat al Consiliului Tineretului din România (CTR) și vicepreședinte al Consiliului Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei, noul vicepreședinte C.E.S. din partea societății civile pentru un mandat de 2 ani, respectiv Corina Murafa, reprezentant al Fundației Ashoka România și coordonatoare a programului global Ashoka în domeniul Planetă & Climă, membru al Biroului Executiv din partea societății civile pentru un mandat de un an. Succesorii lor pe pozițiile respective urmează să fie stabiliți ulterior de parte. Biroul Executiv este compus și din câte un vicepreședinte și câte un membru al Biroului Executiv din partea confederațiilor sindicale și, respectiv, patronale. Vicepreședintele din partea sindicatelor pentru primul an de mandat va fi domnul Petre Tancău-Petrea, desemnat de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA (CNSLR – Frăția), iar membru al Biroului Executiv va fi domnul Ștefan Teoroc, desemnat de Blocul Național Sindical (BNS). Reprezentanții părții patronale urmează să fie validați de Plenul C.E.S. în perioada următoare.

„Ne dorim un Consiliu Economic și Social eficient în obținerea transpunerii avizelor sale în formele finale ale actelor normative, un C.E.S. proactiv și transparent, care să își realizeze pe deplin mandatul conferit de Constituție și de lege. Ca element de noutate, în mandatul societății civile la președinția C.E.S. ne propunem să elaborăm rapoarte și analize în domeniile de competență ale instituției și vom semnala decidenților apariția de fenomene economice și sociale care necesită elaborarea și adoptarea de acte normative noi, atribuții pe care instituția le are conform legii, dar care nu au fost implementate până acum. În ceea ce privește relația cu societatea civilă, am început deja să căutăm soluții tehnice care să permită organizațiilor neguvernamentale interesate să contribuie cu propuneri și observații la procesul de elaborare a avizelor date de C.E.S. la proiectele de acte normative, iar transparența și deschiderea față de organizațiile din sectorul neguvernamental și, de asemenea, față de publicul larg, sunt principii care ne vor ghida activitatea.” – Bogdan Simion, Președintele Consiliului Economic și Social 2021 – 2024

Consiliul Economic și Social este principalul organ consultativ al Guvernului și Parlamentului în domeniile sale de competență

Conform Constituției României, art. 141 „Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare.” Conform legii proprii de funcționare „(…) este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile” (Art. 2 alin (2), legea nr. 248/2013 cu modificările și completările ulterioare). Plenul C.E.S. este format din 3 părți – a reprezentanților asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile, a sindicatelor și, respectiv, a patronatelor, fiecare parte fiind reprezentată de câte 15 membri. Mandatul Plenului este de 4 ani, după care componența acestuia se reînnoiește, iar Președinția revine prin rotație părților pentru câte un mandat.

Rolul C.E.S. este de a aviza actele normative (legi, ordonanțe de urgență ale Guvernului, ordonanțe de guvern și hotărâri de guvern), de a elabora rapoarte și studii în domeniile sale de competență, de a semnala fenomene economice și sociale care necesită emiterea de acte normative noi și de a analiza implementarea tratatelor și convențiilor la care România este parte, respectiv de a propune măsuri de îmbunătățire a implementării. Avizul C.E.S. este consultativ, însă Guvernul și Parlamentul sunt obligate să îl solicite și să aștepte emiterea acestuia un termen de minimum 10 zile înainte de adoptarea actelor.

Reprezentanții societății civile în C.E.S., aleși prin vot deschis din rândul ONG-urilor

Alegerea reprezentanților asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile care fac parte din conducerea C.E.S. reprezintă finalul unui proces electoral început încă din luna octombrie, odată cu lansarea platformei www.votong.ro, dezvoltată de Code for Romania în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Academia de Advocacy. Prin platformă, asociațiile și fundațiile neguvernamentale au putut înscrie candidați proprii și vota pentru preferații lor, câștigătorii acestui proces fiind numiți ca membri ai Plenului C.E.S. prin decizii ale prim-miniștrilor Nicolae Ciucă și Florin Cîțu, fiind recunoscută astfel auto-organizarea sectorului ONG, rezultat de importanță istorică cu privire la modul în care societatea civilă este reprezentată în C.E.S.. La acest proces electoral au participat în jur de 800 de ONG-uri din România, asigurând legitimitatea și reprezentativitatea componenței părții.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.