Guvernul a aprobat, miercuri, 6 iulie 2022, o hotărâre prin care sunt modificate și completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială, fiind introduse dispoziții care să soluționeze unele dificultăți întâmpinate în implementarea acesteia și care să pună în aplicare modificările legislative prevăzute de Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea legii menționate, anunță Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS).

,,Principala noutate adusă de actul normativ este introducerea unei proceduri de acordare a facilităților pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție. În acest sens, aceste structuri trebuie să depună, la autorităţile administraţiei publice locale în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea, o cerere însoţită de un memoriu justificativ, din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea acordării acestor facilităţi”, se arată într-un comunicat al MMSS.

Potrivit Hotărârii de Guvern, instruirea personalului de specialitate cu privire la clauzele sociale care pot fi cuprinse în caietele de sarcini destinate contractelor rezervate va fi asigurată de către autoritățile publice.

Actul normativ reglementează procedura legală în baza căreia autoritățile publice locale să poată acorda scutiri de taxe și impozite întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție care au sediul în circumscripția administrației publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale.

Hotărârea de Guvern vizează și modificarea termenelor de depunere a rapoartelor anuale, prin adaptarea fiecărei categorii de persoane juridice atestate la obligațiile specifice.

Potrivit sursei citate, o altă modificare, care are scopul de a flexibiliza transmiterea documentelor la agențiile de ocupare, prevede introducerea poștei electronice ca mijloc de comunicare.

,,Actul normativ adoptat de Executiv, modifică și condițiile de obținere a atestatului de către întreprinderile sociale și reglementează situațiile de anulare și de renunțare la atestatul de întreprindere socială și la marca socială la cererea întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție, precum și procedura de lucru și de comunicare a acestor decizii de către agențiile de ocupare.

De asemenea, în situația în care o întreprindere socială își schimbă sediul social într-un alt județ, aceasta va fi obligată să solicite un nou atestat prin depunerea unei cereri la agenția de ocupare pe raza căreia și-a stabilit noul sediu social și să renunțe la atestatul obținut în județul inițial”, se mai arată în comunicat.

Pentru situațiile în care se solicită prelungirea atestatului/certificatului, a fost eliminată obligația de a depune actele de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție, având în vedere că în arhiva agenției de ocupare există deja aceste documente.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale menționează că modificările legislative fac parte din reforma prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) și vor duce la îmbunătățirea ocupării pe piața muncii, inclusiv a persoanelor din grupul vulnerabil, contribuind astfel la reducerea sărăciei și, totodată, la creșterea nivelului de trai a persoanelor angajate.

Potrivit ADV România, întreprinderile sociale de inserție sunt entități cu activitate economică, care pot activa în diverse sectoare ale economiei. Acestea au cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil. Totodată, întreprinderile sociale de inserție oferă un pachet integrat de servicii sociale pentru angajații din grup vulnerabil și reinvestesc minim 90% din profit în misiunea socială.

,,Întreprinderile sociale oferă un răspuns adaptat unor probleme sociale complexe, creează locuri de muncă și oportunități de angajare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tinerii aflați în situații de risc, femei și persoane cu dizabilități, oferindu-le instruire profesională teoretică și practică, pregătire la locul de muncă și mentoratul necesar”, se precizează în nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern.

Conform MMSS, intervenţiile legislative au ca scop diversificarea facilităților fiscale și de achiziții publice care să stimuleze start-up-uri inovatoare de economie socială, grupuri de economie socială, acceleratoare și incubatoare de proiecte antreprenoriale pe economie socială cu impact social, structurile de economie socială urmând a fi sprijinite și în  perioada de programare 2021-2027, prin intermediul fondurilor europene.

În cadrul Planului Naţional de Redresare și Reziliență al României, adoptat de Comisia Europeană la 27 septembrie 2021, este prevăzută Componenta 13 – Reforme Sociale, în cadrul căreia se regăsește Reforma 6 – Îmbunătățirea legislației privind economia socială.

În acest context, la 1 aprilie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială. OUG prevede modificarea corespunzătoare a Normelor metodologice de aplicare a Legii privind economia socială, în termen de 60 de zile de la intrarea sa în vigoare.

Normele metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 585/2016, conţin prevederi ce au drept scop reglementarea procedurii de atestare și certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserție de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, a situațiilor de suspendare și retragere a atestatului de întreprindere socială/marcă socială, precum și stabilirea modalităților de raportare anuală a activității acestora. 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.