ANAF a publicat, în data de 10.01.2019, spre dezbatere publică Proiectul de ordin al OPANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Ca urmare a modificării și completării titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a normelor metodologice date în aplicarea acestuia, se impune adaptarea corespunzătoare a procedurilor privind direcționarea unor sume din impozitul anual pe venit pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte:

reglementarea unui nou mecanism de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;

posibilitatea contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit:
•în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult;

•sau în cotă de 2% pentru acordarea de burse private, conform legii;
•sau în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

posibilitatea contribuabililor, care au realizat venituri din străinătate, de adispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit;
reglementarea regimului fiscal în cazul veniturilor din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă și posibilitatea direcționării de către contribuabilii care au realizat această categorie de venit a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii.
În funcție de categoria de venit, opțiunea privind destinația unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat se exercită de contribuabili prin completarea și depunerea, la organul fiscal, a următoarelor formulare, după caz:
a) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
b) 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.
În cazul formularelor 230 ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” depuse în format hârtie pe bază de borderou, organul fiscal emite și transmite contribuabililor o notificare.
Organul fiscal competent nu efectuează transferul către entitatea nonprofit/unitatea de cult a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii înainte de expirarea unui termen de 45 de zile de la data comunicării notificării, timp în care, contribuabilii care nu și-au exprimat opțiunea pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit, în contul entității nonprofit/unității de cult menționate în notificarea primită, pot aduce la cunoștința organului fiscal competent, în scris, acest fapt.
În situația în care, după transferarea sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, contribuabilii aduc la cunoștința organului fiscal competent, în scris, faptul că nu și-au exercitat respectiva opțiune, organele fiscale competente vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumei virate în mod necuvenit.

Față de cele prezentate, prin proiectul de ordin se propun următoarele:

aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi fuţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii;

aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private:
•230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” și „Anexa nr….la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”. Anexa se va completa de persoanele fizice care solicită direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
•Notificare privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult;
•Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult;
•258 ”Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”;
•255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.