Autor: Ali Anis

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, au prelungit durata proiectului ,,Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” până pe data de 30.07.2023, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Acest proiect avea ca dată de finalizare 31.12.2021, dar a fost prelungit din cauza pandemiei și a întârzierii cu care a fost lansat proiectul. De asemenea, dezinformarea apărută în rândul persoanelor cu dizabilități că vor pierde pensia socială minima și vor fi obligate să se angajeze în caz că primesc acest voucher a descurajat o mare parte dintre ei să aplice la acest proiect. Valoarea totală a proiectului 111.978.816,40 lei, din care 94.549.862,89 lei cofinanțare UE.

Voucherele au o valoare de până la 23 de mii de lei și sunt acordate prin proiectul derulat de ANDPDCA, în parteneriat cu ANOFM, ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” .

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creșterii șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a muncii.

Cine poate accesa voucherul de până la 23 de mii de lei?

Pot accesa voucherele persoanele care îndeplinesc următoarele trei condiții:

 • Au cetățenie română și locuiesc în România;
 • Sunt persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • Sunt persoane în căutarea unui loc de muncă, care nu au un loc de muncă în prezent;
 • Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani, inclusiv elevi și studenți.

Mai pot accesa aceste vouchere și persoanele cu dizabilități care beneficiază de pensia socială minimă (1,000 RON), încadrați în gradul III de invaliditate cu capacitate de muncă pierdută, adică cei cu posibilitatea de a se angaja la 4 ore, fără sa le fie tăiată sau oprită în caz ca vor primi aceste vouchere.

Pașii de urmat pentru intra în posesia acestui voucher

PASUL 1

Persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente:

 • Carte de identitate;
 • Adeverință medicală;
 • Ultimul document de studii;
 • În caz că persoanele cu dizabilități beneficiază și de indemnizația socială minimă, trebuie să se prezinte cu o adeverință medicală care dovedește că se încadrează în gradul III și poate munci maximum 4 ore.

PASUL 2 

AJOFM înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de (informare, consiliere și mediere, participarea la un curs de formare profesională organizat de AJOFM).

Apoi, persoana cu dizabilități semnează acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere, praticiparea la un curs de formare profesională).

PASUL 3

Persoana cu dizabilități se prezintă la DGASPC unde depune următoarele documente:

 • Actul de identitate (original și copie)
 • Cerere pentru acordarea voucherului;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);
 • Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
 • Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie);
 • Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv. 

Pasul 4

DGASPC transmite către ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse. ANDPDCA transmite DGASPC voucherele nominale tipărite.

Iar voucherele se ridică de către persoana cu dizabilități de la DGASPC. În final, persoana cu dizabilități prezintă voucherul către un furnizor, la alegere, din următoarea lista a furnizorilor autorizați de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces:

1.   AUDIOZIMA SRL;

2.   LUTEX SA;

3.   MOTIVATION SRL;

4.   ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA SRL;

5.   ORTOPEDICA SRL; 

6.   OTTO BOCK SERVICII ORTOPEDICE SRL;

7.   MEDICAL EXPRESS SRL;

8.   THERANOVA PROTEZARE SRL;

9.   AUDIOLOGOS SRL;

10. CLARFON SA;

11. AUDIO NOVA SRL;

12. LUGIA NEW SERV SRL;

13. ECOPROTECH ENGINEERING SRL

14. ROSAL ORTOPEDIC SRL;

15. REHNORTORTO SRL;

16. ACUSTICREFLEX SRL;

17. ACUSTIC NOVOTEL SRL;

18. ROMSOUND SRL;

19. PECEF TEHNICA SRL;

20. MEDICAL SERVICES FOR NEUROLOGY SRL;

21. WESOUND AMG SRL;

22. SONOROM SRL;

23. ALCORADIS PROD SRL;

24. OSTEOPHARM SRL; 

25. AUDIOSMART PROTEZARE SRL;

26. SONOTECH AUDIOLOGIE SRL. 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.