Forumul european pentru persoanele cu dizabilități (EDF) a redactat cea de-a cincea ediție a Raportului privind drepturile omului, care prezintă impactul pandemiei de COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități din Europa, în anul 2020. Acest raport subliniază că UE și țările europene nu au reușit să includă persoanele cu dizabilități în răspunsul lor la pandemie, atât în Europa, cât și în răspunsul lor global, informează Forumul European pentru persoane cu dizabilități.

Acest eșec al autorităților a pregătit terenul încălcărilor dreptului la viață, la sănătate, la informație, la accesibilitate, la egalitate și nediscriminare, la educație, la muncă, la libertate și securitate. De asemenea, a fost încălcat dreptul persoanelor la protecție socială și dreptul de a fi implicați activ și consultați în toate domeniile care le afectează viața.

EDF a observat efectul devastator pe care l-a avut pandemia asupra populației din Europa și asupra celor mai marginalizați cetățeni europeni. De asemenea, a observat cum răspunsul la pandemie a dus în continuare la excluderea persoanelor cu dizabilități. Criza generată de COVID-19 a accentuat inegalitatea, discriminarea și opresiunea, iar cele mai afectate au fost grupurile vulnerabile, precum persoanele cu boli cronice și cele cu dizabilități.

,,Acest raport este începutul muncii noastre, și nu sfârșitul ei. Acesta arată că majoritatea guvernelor nu și-au respectat obligațiile legale față de persoanele cu dizabilități. De asemenea, raportul prezintă ce s-a întâmplat cu persoanele cu dizabilități în diferitele faze ale pandemiei și cum implicarea imediată a acestora și a organizațiilor lor reprezentative a obligat multe guverne să ia măsuri pentru a ne asigura drepturile”, a precizat Yannis Vardakastanis, președintele EDF.

Președintele EDF subliniază că unele guverne au auzit solicitările lor și au acționat, altele nu și că în toate țările, la toate nivelurile, e nevoie încă de multă muncă. Acest raport este dedicat tuturor persoanelor cu dizabilități care au murit de COVID-19, adesea singure și nesusținute, precum și persoanelor cu dizabilități, familiilor lor și rețelelor de sprijin, care astăzi sunt încă afectate în mod disproporționat de pandemia de COVID-19, victime ale izolării și discriminării.

,,Nu ne vom opri până când toate persoanele cu dizabilități nu vor fi incluse în societate, în Europa și nu numai. Nu ne vom opri până când toate instituțiile nu vor fi închise și nu se va oferi sprijin pentru ca persoanele cu dizabilități să trăiască trăi independent și să fie incluse în comunitate. Nu ne vom opri până când nu vom putea prospera cu toții și vom ști că, atunci când va sosi următoarea criză, viețile noastre nu vor fi considerate mai puțin valoroase”, a adăugat Yannis Vardakastanis.

Având în vedere consecințele dramatice ale crizei COVID-19 și provocările imediate cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, Forumul european pentru persoanele cu dizabilități solicită factorilor de decizie din UE și naționali să ia în considerare și să pună în aplicare recomandările lor, care includ:

1. Angajament politic și anchete: pentru a asigura drepturile persoanelor cu dizabilități în orice moment, inclusiv în situații de risc și urgențe umanitare, cum ar fi criza COVID-19, și pentru a examina impactul răspunsului guvernelor asupra persoanelor cu dizabilități. Acest lucru le va da asigurarea că aceleași greșeli nu vor fi repetate în viitoarele crize.

2. Consultare și implicare: Adoptarea de măsuri pentru a asigura implicarea sistematică a tuturor persoanelor cu dizabilități prin organizațiile lor reprezentative în toate deciziile care le afectează viața și includerea grupurilor cele mai dezavantajate. Aceasta necesită asigurarea unei finanțări adecvate pentru organizațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități.

3. Pregătire și răspuns adecvat: investirea într-un proces de pregătire care să includă persoanele cu dizabilități, pentru a preveni impactul devastator al viitoarelor crize și pentru a asigura un răspuns incluziv la criză. Răspunsul inclusiv la criză trebuie să includă anunțuri accesibile de sănătate publică și comunicare de urgență. De asemenea, trebuie să includă acțiuni țintite pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități. Aceasta presupune asigurarea alocării unor resurse specifice pentru a face serviciile de bază  incluzive și accesibile, de exemplu, programe de vaccinare, ocuparea forței de muncă, prevenirea măsurilor de violență, comunicații de urgență etc.

4. Date dezagregate: asigurarea că toate datele colectate sunt dezagregate în funcție de vârstă, sex și handicap. Persoanele cu dizabilități care trăiesc în instituții și alte locuri închise ar trebui incluse în toate datele colectate.

5. Buget și investiții adecvate: trebuie alocat un buget adecvat pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, includerea lor în societate, punerea în aplicare a CRPD și consolidarea mișcării pentru persoane cu handicap.

6. Accesibilitate și incluziune: Asigurarea accesibilității și a incluziunii persoanelor cu dizabilități la toate nivelurile de guvernare, informații, măsuri de răspuns și recuperare, furnizarea de servicii și în societate. Impactul COVID-19 asupra economiei europene nu ar trebui să pună pe plan secund investițiile în ceea ce privește accesibilitatea tehnologiilor informației și a comunicațiilor, a transportului și a altor servicii, precum și a mediului construit.

7. Servicii și asistență: Asigurarea că serviciile de asistență de bază sunt accesibile tuturor persoanelor cu dizabilități și sunt recunoscute ca servicii esențiale.

8. Viața independentă: eliminarea instituționalizării, prin investirea urgentă în alternative de sprijin pentru o viață independentă, favorizând tranziția de la instituții la servicii comunitare.

9. Abordarea bazată pe drepturile omului: susținerea tuturor acțiunile, printr-o abordare bazată pe drepturile omului și pe CRPD:

  • Asigurarea egalității și nediscriminării în legislație și în practică pentru toate persoanele cu dizabilități.
  • Protejarea persoanelor cu dizabilități împotriva violenței, abuzului, excluziunii, constrângerii și a neglijării.
  • Asigurarea monitorizării continue, independente a drepturilor omului.
  • Consimțământul gratuit și informat să fie garantat înainte de vaccinare.

10. Drepturile femeilor: Asigurarea protecției femeilor și fetelor cu dizabilități împotriva violenței și abuzului și menținerea serviciilor de sprijin accesibile, inclusiv a celor referitoare la sănătatea și drepturile lor sexuale și reproductive.

Raportul prezintă, de asemenea, modul în care toate aceste acțiuni sunt necesare în lumina angajamentului UE și al statelor europene față de CRPD, pentru a ne asigura că vom construi o lume mai incluzivă în urma pandemiei COVID-19 și că vom fi mai pregătiți pentru viitoarele crize.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.