În ultimele săptămâni, Forumul european pentru persoane cu dizabilități (EDF) a cerut public ca persoanele cu dizabilități să aibă prioritate la strategiile de vaccinare împotriva COVID-19. În plus, EDF a adresat o scrisoare deschisă liderilor UE cu privire la această problemă crucială.

În răspunsul venit din partea UE, Helena Dalli, comisarul pentru egalitate și Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, au detaliat reacția Uniunii Europene la pandemia de COVID-19 și atenția acordată persoanelor cu dizabilități. Scrisoarea subliniază importanța asigurării accesului la vaccinarea anti-COVID19 pentru persoanele cu dizabilități.

În timp ce EDF a susținut că persoanele cu dizabilități nu au fost incluse în documentul strategiei de vaccinare de către UE, comisarii au afirmat că în documentul recent Pregătirea pentru strategiile de vaccinare împotriva COVID-19 și pentru desfășurarea vaccinurilor, accesul prioritar la vaccinuri ar trebui să fie acordat anumitor grupuri, printre care se numără persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, persoanele vulnerabile din cauza bolilor cronice, comorbidităților și a altor afecțiuni subiacente, grupurile socio-economice vulnerabile și alte grupuri cu risc mai ridicat. Cu toate acestea, răspunsul evidențiază faptul că vaccinarea este o problemă națională.

Mai jos redăm scrisoarea deschisă:

Stimate domnule Vardakastanis,

În numele președintelui Von der Leyen, vă mulțumim pentru scrisoarea dvs. deschisă care ne-a împărtășit preocupările dvs. cu privire la persoanele cu dizabilități în contextul strategiilor de testare și vaccinare împotriva COVID-19.

Pandemia de COVID-19 este o provocare fără precedent, cu un impact profund asupra sănătății publice și a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Comisia continuă să colaboreze îndeaproape cu statele membre, sprijinită de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Cu toate acestea, probelemele referitoare la sănătatea publică, cum ar fi organizarea și furnizarea de asistență medicală, vaccinare și strategiile de testare, sunt de competența statelor membre, iar guvernele naționale decid asupra măsurilor și strategiilor specifice bazate pe situația epidemiologică și socială a fiecărei țări.

În cadrul răspunsului mai cuprinzător la pandemie, este important să se asigure că populațiile vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități, sunt protejate de infecții și au acces egal la toate procedurile necesare, având în vedere că, după cum ați subliniat, acestea sunt mai expuse riscului de a se îmbolnăvi de COVID-19 . Acest lucru este recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, care a lansat o publicație despre considerațiile privind persoanele cu dizabilități în timpul focarului de COVID-19, invitând autoritățile naționale să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că măsurile de urgență includ nevoile persoanelor cu dizabilități și că asistența medicală COVID-19 este accesibilă și incluzivă. Mai mult, UE a fost cosemnatara unei declarații comune care susține cererea Secretarului General al ONU pentru un răspuns la pandemie favorabil incluziunii persoanelor cu dizabilități. Declarația subliniază că răspunsul și recuperarea ar trebui să protejeze drepturile și nevoile persoanelor cu dizabilități și să le plaseze în centrul eforturilor noastre, așa cum prevede Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu statele membre, împărtășind cele mai bune practici și oferind expertiză cu privire la măsurile naționale. ECDC a lansat în luna iulie îndrumări tehnice privind acordarea de sprijin grupurilor vulnerabile, inclusiv persoanelor cu dizabilități. Obiectivul a fost de a oferi îndrumări societății civile, organizațiilor neguvernamentale și autorităților naționale și regionale care oferă sprijin persoanelor cu vulnerabilități medicale și sociale în timpul pandemiei de COVID-19. Mai exact, a vizat identificarea unora dintre provocările majore, succesele și lecțiile învățate de aceste organizații începând din martie-mai 2020.

La 18 septembrie, Comisia a publicat un set de recomandări privind o abordare comună referitoare la testarea pentru COVID-19 în Europa, ca inițiativă de monitorizare în urma comunicării din 15 iulie privind pregătirea pe termen scurt a UE în materie de sănătate în cazul apariției de noi focare de COVID19. Recomandările stabilesc acțiuni concrete de sprijinire a țărilor în ceea ce privește planificarea și organizarea eforturilor lor de testare în diferitele stadii ale pandemiei. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a publicat strategii de testare COVID-19, unde s-a subliniat că, în mod ideal, toate persoanele cu simptome COVID-19 ar trebui testate cât mai curând posibil după apariția simptomelor. La 17 iunie, Comisia Europeană a prezentat o strategie europeană care are scopul de a accelera dezvoltarea, fabricarea şi punerea la dispoziţia populaţiei a vaccinurilor împotriva COVID-19. Pe măsură ce disponibilitatea vaccinurilor se îmbunătățește, strategiile privind vaccinurile și obiectivele acestora vor trebui ajustate în consecință. După cum se menționează în documentul recent Pregătirea pentru strategiile de vaccinare împotriva COVID-19 și pentru desfășurarea vaccinurilor, accesul prioritar la vaccinuri ar trebui acordat anumitor grupuri, inclusiv persoanelor cu vârsta peste 60 de ani, persoanelor a căror stare de sănătate face ca acestea să fie expuse unor riscuri mult mai mari, grupurilor socio-economice vulnerabile și altor grupuri cu risc mai ridicat. Acestea din urmă includ persoanele cu dizabilități, din motivele pe care le evidențiați în scrisoare”.

Cu stimă, Helena Dalli și Stella Kyriakides

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.