New York, 20 iulie 2018. Cea de-a treia ediție a Forumului politic la nivel înalt (HLPF) tocmai s-a încheiat. Evenimentul a avut loc la sediul Organizației Națiunilor Unite (ONU) din New York, în perioada 09-19 iulie 2018.

Tema Forumului din acest an a fost „Transformarea către societăți durabile și reziliente”, cu un accent special pe șase dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD):
• Obiectivul 6: Apă curată și salubritate
• Obiectivul 7: Energie accesibilă și curată
• Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile
• Obiectivul 12: Consum și producție responsabile
• Obiectivul 15: Viața terestră
• Obiectivul 17: Parteneriate pentru obiective

Vicepreședintele EDF, Ana Peláez Narváez, coordonatorul ODD, Marion Steff, și asistentul ODD, Alexandre Bloxs au reprezentat Forumul European pentru persoanele cu dizabilități la reuniune. De asemenea, am fost implicați activ în cadrul Grupului de reprezentanți ai persoanelor cu handicap și printre cei 31 de participanți din partea mișcării globale pentru persoanele cu handicap, care au luat parte la eveniment.

EDF s-a asigurat că că vocile persoanelor cu dizabilități au fost bine reprezentate în declarațiile societății civile pentru Evaluările Naționale Voluntare (ENV) ale celor 14 țări europene.

Am organizat un eveniment secundar oficial, în parteneriat cu Grupul de reprezentanți ai persoanelor cu handicap, Uniunea Europeană, Inițiativa ONU de Reziliență la schimbările climatice A2R, Gaates, Inclusion International, UK Aid, Parteneriatul Global de Reziliență, Umanitate și Incluziune și World Enabled. Titlul evenimentului secundar a fost „Obiectivul 11: Includerea persoanelor cu dizabilități în societate”. Ana a prezentat un ultim rezumat al politicii EDF privind Obiectivul 11, intitulat ,,Către orașe incluzive: transformarea Obiectivului 11 în realitate, în Europa”.

Ana a luat cuvântul de două ori în cadrul sesiunilor principale ale Forumului, în numele Grupului de reprezentanți ai persoanelor cu handicap: în cadrul sesiunii intitulată ,,Obiectivul 11 ,,Construirea orașelor și a comunităților incluzive, sigure, rezistente și durabile” și în cadrul sesiunii numită: ,,Perspectivele societății: Sesiune organizată cu grupuri majore și alte părți interesate”.

Ana a prezentat, de asemenea, declarații în numele societății civile în timpul Evaluărilor Naționale Voluntare ale Greciei și Elveției.
Alexandre a prezentat declarația societății civile pentru ENV-ul Namibiei în limbajul semnelor deoarece nu era nimeni din Namibia, și singura organizație a societății civile care a împărtășit informații a fost Asociația Națională a Surzilor din Namibia. A fost pentru prima dată la Forumul politic la nivel înalt când o declarație a CSO a fost solicitată în limbajul semnelor.

Prezentarea Evaluărilor Naționale Voluntare s-a desfășurat în cel de-al doilea segment al forumului – segmentul ministerial. Timp de trei zile, între 16 și 18 iulie, 46 de țări și-au prezentat ENV-urile. Printre cele 46 de țări s-au numărat 14 țări europene. Acestea au fost: Albania, Andorra, Armenia, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Spania și Elveția. După fiecare prezentare a Evaluărilor Naționale Voluntare, societățile civile (OSC) au permis să se citească o declarație și să adreseze întrebări țărilor. EDF a depus eforturi pentru a asigura includerea în declarațiile OSC a referințelor la persoanele cu dizabilități, ori de câte ori este posibil.

Lituania a avut referințe directe alarmante la persoanele cu handicap în prezentarea sa. Guvernul a explicat că a început organizarea sistemului de îngrijire instituțională. Când li s-a cerut planul de a implica în mod activ persoanele cu dizabilități în societate, ei nu au răspuns.
Albania, Armenia, Ungaria, Polonia și România  au ratat ocazia de a implica persoanele cu dizabilități atât în timpul prezentării, cât și în cadrul răspunsului la declarația CSO.

Letonia a declarat că dezvoltă ,,un sistem diferit pentru studenții cu dizabilități”.
Irlanda a recunoscut persoanele cu dizabilități ca fiind unul dintre cele mai vulnerabile grupuri. De asemenea, guvernul a subliniat necesitatea de a solicita un acces mai bun la ocuparea forței de muncă pentru a reduce sărăcia. Cu toate acestea, ei nu au dat un răspuns la întrebarea cum va integra Irlanda Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în planul național de implementare a ODD-urilor.

Elveția a recunoscut că ar trebui să includă persoanele cu handicap în procesul de proiectare a următoarei Evaluări Naționale Voluntare. În răspunsul lor la declarația CSO, guvernul a recunoscut că persoanele cu dizabilități nu beneficiază de accesibilitate 100% . Ei au strategii care trebuie implementate.

Malta a explicat că este foarte sensibilă la situația persoanelor cu handicap. Ei au elaborat un regulament prin care angajatorii trebuie să se asigure că 2% din forța lor de muncă este alcătuită din persoane cu handicap atunci când forța de muncă totală cuprinde mai mult de 20 de angajați. Ca stimulent, acești angajatori beneficiază de o reducere a impozitelor. Ca răspuns la declarația CSO, guvernul a declarat că a elaborat un program de instruire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. Cu toate acestea, ei au recunoscut că există încă un drum lung înainte ca persoanele cu dizabilități să fie pe deplin incluse în societate.

Grecia a afirmat că este în căutarea unei societăți fără excluziune. Ei au recunoscut că persoanele cu dizabilități sunt foarte importante în discuția lor deoarece ,,persoanele cu dizabilități joacă un rol foarte important în discuțiile noastre, pentru că vrem ca toți să fie unul”.
Andorra, Spania și Slovacia urmează în curând să-și prezinte ENV-urile.

Recomandările noastre pentru un Forum mai puternic, în 2019, sunt:
• Să ofere o platformă pentru rapoarte paralele cu privire la implementarea la nivel de țară, similar cu Consiliul pentru Drepturile Omului, precum și cu sesiunile Comitetului pentru drepturile persoanelor cu handicap. De exemplu, EDF și-ar fi putut prezenta raportul privind drepturile omului referitor la ODD-uri.
• Să deschidă spațiul evenimentului secundar pentru societatea civilă. De exemplu, numai aproximativ 20% din sloturile oficiale pentru evenimente secundare au fost acordate societății civile, în timp ce o zi întreagă a fost dedicată unui forum de afaceri închis.
• Să ofere o șansă reală societății civile de a răspunde și de a dialoga cu țările după prezentările ENV. De exemplu, 3 minute pentru a reprezenta întreaga societate civilă într-o declarație nu este suficient de mult timp și nici destul de constructiv.
• Să se realizeze un echilibru sistematic între sexe pentru fiecare sesiune atunci când statele membre solicită acest lucru. De exemplu, unele grupuri erau formate doar din bărbați, cu o singură femeie care le modera.
Recomandările noastre pentru evaluări naționale voluntare mai puternice, în 2019:
• Să se asigure că societatea civilă, inclusiv organizațiile persoanelor cu handicap, sunt implicate în pregătirea evaluărilor naționale voluntare.
• Să înceapă devreme consultările cu societatea civilă, adică în septembrie 2018, pentru a garanta că procesul este transparent, constructiv și incluziv.
• Să includă o secțiune referitoare la faptul ca nimeni să nu fie lăsat în urmă în ceea ce privește evaluările naționale voluntare pentru a evidenția situația grupurilor vulnerabile în raport cu ODD-urile, cum ar fi persoanele cu dizabilități.
• Să includă o secțiune dedicată datelor, care să descrie toate eforturile și măsurile pentru a asigura dezagregarea completă a datelor în funcție de venit, sex, vârstă, rasă, etnie, statut administrativ, handicap, localizare geografică și alte caracteristici relevante în contextul național.
• Să includă o anexă statistică cu date dezagregate, pentru a evalua statutul general al SDG-urilor, precum și statutul anumitor grupuri în raport cu obiectivele, țintele și indicatorii.
• Să includă reprezentanți ai părților interesate, inclusiv a persoanelor cu handicap, în delegația țării și în prezentarea ENV la HLPF.

Traducere: Lavinia Elena Niculicea

Sursa…

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.