Forumul european pentru persoane cu dizabilități (EDF) împreună cu alte organizații regionale și globale ale persoanelor cu dizabilități au înaintat Direcției Generale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune o scrisoare privind includerea persoanelor cu handicap în cooperarea internațională din cadrul Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități.

Redăm scrisoarea integral:

Către dl Joost Korte,

Director general pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune (DG EMPL)

Bruxelles, 13 noiembrie 2019

Dragă dle Joost Korte,

Vă mulțumim pentru angajamentul dvs. față de Strategia europeană pentru persoanele dizabilități și pentru susținerea includerii drepturilor persoanelor cu dizabilități. După cum știți, Uniunea Europeană și statele sale membre sunt lideri mondiali în ceea ce privește cooperarea internațională și sprijinirea dezvoltării. În plus, atât UE, cât și toate statele membre ale UE au ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD), al cărei articol 32 privind cooperarea internațională prevede ca programele de dezvoltare internațională să fie incluse și accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Acest angajament față de incluziunea persoanelor cu handicap este reflectat în mod clar în Consensul european pentru dezvoltare, adoptat în 2017. Credem în parteneriate și în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități atât în interiorul, cât și în afara UE, conform prevederilor CRPD și Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă . Aceasta include consolidarea legăturilor cu organizațiile persoanelor cu dizabilități (DPO) din întreaga lume. Persoanele cu dizabilități ar trebui privite ca experți și parteneri, nu numai ca beneficiari ai programelor de cooperare internațională.

Prin urmare, ne adresăm astăzi, în numele persoanelor cu dizabilități din lume, pentru a solicita o măsură externă consolidată în vederea următoarei Strategii europene pentru persoanele cu dizabilități, cu includerea persoanelor cu handicap în cooperarea internațională.

Actuala revizuire a Strategiei europene pentru persoanele cu handicap oferă o oportunitate pentru Uniunea Europeană de a stabili un cadru de politici pentru implementarea CRPD în activitatea sa externă. Aceasta ar fi coerentă cu obligațiile UE în temeiul CRPD și ar oferi, de asemenea, o bază pentru principiul „a nu lăsa pe nimeni în urmă”, făcând cooperarea internațională a UE incluzivă și accesibilă tuturor oamenilor din societate.

În acest scop, am dori să vă împărtășim un set de recomandări cu privire la acțiunea externă a strategiei UE pentru persoanele cu handicap:

• Asigurați-vă că toate acțiunile externe ale UE sunt în concordanță cu CRPD și Agenda 2030, precum și cu Obiectivele de dezvoltare durabilă (SDG-urile), prin promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv interzicerea strictă a investițiilor în centrele de îngrijire instituțională sau în structuri inaccesibile și sublinierea abordărilor bazate pe comunitate, incluzive și accesibile.

• Asigurați-vă că toate acțiunile finanțate de UE pentru dezvoltarea internațională respectă principiile accesibilității, demnității și drepturile persoanelor cu dizabilități de a-și lua propriile decizii, de a trăi independent și de a fi integrate în comunitate, precum și de a se consulta organizațiile locale, naționale și regionale pentru persoanele cu handicap și de a le implica în toate etapele și în toate problemele care îi afectează;

• Asigurați-vă că indicatorii de incluziune socială ai Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare (DAC) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) sunt aplicați în toate politicile și programele de cooperare internațională ale UE, pentru a monitoriza finanțarea în sprijinul persoanelor cu dizabilități;

• Investirea în date dezagregate privind persoanele cu handicap pentru a spori cunoștințele despre cât de inclusive sunt fondurile UE în acțiunea externă, folosind instrumentele de colectare a datelor disponibile, precum setul de întrebări al grupului de la Washington sau indicatorii elaborați în cadrul Bridging the Gap II;

• Asigurarea unei atenții specifice în cadrul acțiunilor finanțate de UE către cele mai marginalizate grupuri de persoane cu dizabilități (femei și fete, copii, indigeni, persoane surde și nevăzătoare, persoane cu dizabilități psihosociale și persoane cu dizabilități intelectuale, printre altele);

• Actualizarea notei de îndrumare a personalului DEVCO 2012 privind cooperarea pentru dezvoltarea incluziunii persoanelor cu dizabilități, astfel încât să includă informații despre punerea în aplicare a noului indicator pentru persoanele cu handicap. În timp ce DEVCO implementează indicatorul, trebuie difuzate informații clare și cuprinzătoare despre modul de aplicare a acestuia;

• Asigurați-vă că delegațiile de peste hotare ale UE sunt incluse și accesibile persoanelor cu dizabilități, inclusiv birourile și alte facilități fizice, precum și accesibilitatea informațiilor și comunicațiilor. Ar trebui oferit sprijin tehnic pentru a ajuta delegațiile care aplică aceste principii în mod eficient în activitatea lor;

• Asigurați-vă că funcționarii din delegațiile UE din sudul globului primesc instruire privind problemele de dizabilitate, CRPD și drepturile și prioritățile persoanelor cu dizabilități în domeniile cooperării internaționale, răspunsului de urgență și ajutorului umanitar;

• Încurajarea delegațiilor de peste hotare ale UE să angajeze persoane cu dizabilități și să ofere cazare necesară pentru a permite angajaților cu dizabilități să își îndeplinească cu success atribuțiile;

• Asigurați-vă că delegațiile de peste mări ale UE lucrează la îmbunătățirea accesului la tehnologia de asistență pentru cele mai marginalizate grupuri, luând în considerare lista de produse asistive prioritare, elaborată de OMS;

• Investiți în sporirea gradului de conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu handicap, în toate țările dincolo de UE, unde sunt utilizate fonduri europene;

• Includerea persoanele cu dizabilități și accesibilitatea la bugetul pentru acțiuni externe ale UE pentru perioada 2020-2027 și investirea în dezvoltarea capacităților mișcărilor pentru drepturile persoanelor cu handicap din zona sudică, pentru a se implica în mod semnificativ în dezvoltare și acțiuni umanitare;

• Asigurați-vă că este oferit un sprijin adecvat și suficient pentru solicitanții de azil și refugiații cu dizabilități, precum și pentru cei care au devenit persoane cu handicap în timp ce fugeau din țară;

• Depuneți eforturi pentru încurajarea acordului și angajamentului față de incluziunea dizabilității în cooperarea pentru dezvoltare pe scena globală (ONU, Consiliul Europei, OCDE, Grupul Băncii Mondiale); și printre organizațiile de dezvoltare bilaterale și multilaterale;

• Asigurați-vă că puneți în aplicare noul ECHO 2019 „Notă de orientare privind includerea persoanelor cu dizabilități în operațiuni de ajutor umanitar finanțate de UE”, precum și noile „Ghiduri ale Comitetului permanent Inter-Agenții (IASC) privind incluziunea persoanelor cu dizabilități în acțiunea umanitară “.

Vă rugăm să vă asigurați că suntem dispuși să furnizăm orice informație necesară pe parcursul revizuirii strategiei, ori de câte ori este solicitat. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea noastră viitoare și sprijinul dvs. continuu în promovarea drepturilor și includerii persoanelor cu dizabilități în cooperarea internațională, acțiunea umanitară și acțiunea externă a UE.

Vă mulțumim anticipat,

Cu stimă,

Yannis Vardakastanis, Președintele Forumului european pentru persoane cu dizabilități (EDF)

Ana Lucía Arellano, Președintele Alianței Internaționale pentru persoane cu dizabilități (IDA) Președintele Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS)

Ibrahim Abdallah, Președintele Organizației arabe a persoanelor cu dizabilități

Shuaib Chalklen, Președintele Forumului african pentru persoane cu dizabilități

Ngin Saorath, Președintele Forumului ASEAN pentru persoane cu handicap

Setareki S. Macanawai, Directorul general al Forumului din Pacific pentru persoane cu dizabilități.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.