Forumul european pentru persoane cu dizabilități (EDF) împreună cu Alianța internațională pentru persoane cu dizabilități (IDA) și Consorțiul Internațional al Dizabilităţii şi Dezvoltării (IDDC) au înaintat doamnei Helga Maria Schmid, secretar general Serviciul european pentru acțiune externă (SEAE) o scrisoare privind includerea persoanelor cu handicap în următorul Plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2020-2024.

Redăm scrisoarea integral:

Stimată doamnă, Helga Maria Schmid,

Am dori să recunoaștem angajamentul ferm al Uniunii Europene (UE) de a proteja drepturilor omului, democrația și statul de drept la nivel mondial. Recunoaștem că drepturile omului se află în centrul relațiilor UE cu alte țări și regiuni din întreaga lume. Din acest motiv, Forumul european pentru persoane cu handicap (EDF), Consorțiul Internațional al Dizabilităţii şi Dezvoltării (IDDC) și Alianța internațională pentru persoane cu dizabilități (IDA) salută angajamentul UE de a susține aceste valori în următorul Plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2020-2024.

UE și statele sale membre au ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD). În conformitate cu articolul 4 din CRPD, UE și statele membre au obligația „să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative și de altă natură, pentru punerea în aplicare a CRPD”, inclusiv în ceea ce privește articolul 11 (Situații de risc și urgențe umanitare) și articolul 32 (Cooperare internațională).

UE are responsabilitatea de a asigura o abordare sistematică pentru integrarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în toate programele, politicile și acțiunile externe ale UE. Acest lucru a fost recomandat de Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, în revizuirea din 2015 a punerii în aplicare a CRPD de către UE. Aceasta include implementarea de către UE a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), atât în cadrul UE prin politici interne, cât și la nivel mondial prin politici externe ale UE. De asemenea, aceasta include responsabilitatea de a integra drepturile persoanelor cu dizabilități în toate prioritățile noii Comisii și în documentele și acțiunile corelate (Strategia UE-Africa, noua tranzacție ecologică, strategia pentru egalitate, următorul Plan de acțiune de gen…).
În planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2020-2024, dorim să recomandăm:

• O colaborare puternică cu organizații ale persoanelor cu dizabilități (DPO) din întreaga lume. Persoanele cu dizabilități ar trebui privite ca experți și parteneri, nu doar ca beneficiari ai programelor de cooperare internațională;

• Măsuri specifice, care vizează apărarea, protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, așa cum sunt consacrate în CRPD, împreună cu măsuri privind persoanele cu handicap în cadrul fiecăruia dintre subiectele abordate de planul de acțiune – o dublă abordare.

• Introducerea unui sistem complet de responsabilizare și monitorizare, care include o perspectivă asupra dizabilității;

• Date dezagregate de calitate cu utilizarea setului de întrebări din grupul Washington;

• Utilizarea indicatorilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilității ai Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare economică), pentru a se asigura că elaborarea programelor cu privire la drepturile omului este incluzivă;

• Investiții în consolidarea capacității tehnice a personalului UE – atât la sediu, cât și în delegațiile UE;

• Dezvoltarea unei rețele de puncte focale pentru persoane cu dizabilități în cadrul instituțiilor UE și în toate delegațiile UE;

• Coerență între viitoarea Strategie europeană pentru persoanele cu dizabilități și aspectele interne și externe ale următorului Plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, precum și viitorul Plan de acțiune al UE privind Egalitatea de gen;

• Să se acorde atenție accesibilității atunci când se îmbrățișează noile tehnologii;

• Includerea completă a celor mai marginalizate și sub-reprezentate grupuri, inclusiv femei și fete cu dizabilități și persoane cu dizabilități intelectuale;

• Recunoașterea nevoii de accesibilitate și a amenajărilor corespunzătoare când se planifică bugetul și prioritățile de finanțare;

Așteptăm cu nerăbdare colaborarea noastră viitoare și sprijinul dvs. continuu în promovarea drepturilor omului și includerea persoanelor cu dizabilități în Europa și în lume.

Vă mulțumim anticipat,

Cu stimă,

Yannis Vardakastanis, Președintele Forumului European pentru persoane cu dizabilități (EDF)

Ana Lucía Arellano, Președintele Alianței Internaționale pentru persoane cu dizabilități (IDA)

Dominic Haslam, Președintele Consorțiul Internațional al Dizabilităţii şi Dezvoltării (IDDC)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.