Federația Dizabnet – Rețeaua Prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Centrul pentru Resurse Juridice – CRJ adresează  doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministru, domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice şi domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale o Scrisoare deschisă cu referire la încălcarea gravă a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin proiectul Legii bugetului de stat 2019.

Redăm integral scrisoarea:

4 februarie 2019
SCRISOARE DESCHISĂ privind încălcarea legii pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin modificările aduse de Legea Bugetului de Stat 2019

În atenția doamnei Viorica Dăncilă, Prim-ministru, domnului Eugen Teodorovici, Ministrul Finanţelor Publice şi a domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale

Federația Dizabnet – Rețeaua Prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Centrul pentru Resurse Juridice – CRJ vă sesizează asupra încălcării grave a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin proiectul Legii Bugetului de Stat 2019.

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice prin proiectul Legii bugetului de stat încalcă art. 40 alin (1), art. 51 (52) din Legea privin drepturile persoanelor cu dizabilităţi, art. 4 alin (2) din H.G. nr. 978/2015 şi art. 139 alin (3) din Constituţia României:

1. Legea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi indică faptul că sumele prevăzute de autorităţile locale pentru plata salariilor asistenţilor personali sunt alocate în proporţie de 90% de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Ori, în proiectul Legii bugetului de stat pe 2019 la acest capitol Ministerul finanţelor publice a alocat zero lei.

2. În mod similar chestiunii finanţării salariilor asistenţilor personali şi finanţarea centrelor de asistenţă socială pentru 18.000 de persoane adulte cu dizabilităţi, se asigură tot din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii. Cu toate acestea, în ciuda prevederilor legale în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice a alocat zero lei şi la acest capitol din proiectul legii bugetului de stat.

3. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat în 2018 aproximativ 500 milioane de euro de la instituţiile private şi publice pentru neangajarea în muncă de către acestea a persoanelor cu dizabilităţi. MFP avea obligaţia de a completa proiectul legii bugetului 2019 cu un capitol aferent Fondului angajării persoanelor cu dizabilităţi, indicând astfel destinaţia sumelor colectate în baza art. 78 alin (3), respectând astfel art. 139 alin (3) din Constituţia României. În prezent, Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu cuprinde nicio prevedere în acest sens în ciuda promisiunilor publice transmise de Ministrul finanţelor publice, sâmbătă 2 februarie a.c.

Astfel, după un număr de ani când această problemă a finanţării serviciilor sociale rezidenţiale şi a serviciilor de suport furnizate de asistenţii personali funcționa conform normelor legale în vigoare, de la bugetul central (chiar și așa cu sincope), se propune revenirea la o veche stare de fapt care și-a demonstrat deja ineficiența cronică. Faptul că autorităților publice locale li se cedează utilizarea 100% a sumelor colectate din impozitul pe venit, din care o parte să fie folosite pentru plata salariilor asistenților personali și pentru susținerea centrelor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, nu doar că încalcă prevederile Legii privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, dar în condiţiile ratei crescute a şomajului din unele judeţe (ex. Teleorman, Caraş-Severin, Gorj etc.), va conduce la o practică neunitară în materia plăţilor din asistenţă socială. Comportamentul discreționar al multora dintre primari a fost semnalat în repetate rânduri de persoanele cu dizabilități, acestea fiind deseori obligate să accepte transformarea salariului asistentului personal în indemnizație, uneori primindu-şi salariile cu întârziere de luni de zile, așa cum a fost prezentat Ministrului finanțelor și în cadrul audienței de sâmbătă, 2 februarie 2019.

Lipsa garanţiilor reale oferite de către stat tuturor persoanelor cu dizabilități şi în mod special celor instituţionalizate sau având dizabilităţi grave este bine cunoscută: mecanismele de petiţionare nu sunt adaptate nevoilor lor, iar structurile de control ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale nu au excelat în sancționarea încălcării acestor drepturi, așa cum ar fi trebuit.

Temerile noastre sunt justificate şi de abuzurile înregistrate în perioada anterioară crizei economice și ulteriore, perioadă în care salariile asistenților personali erau asigurate din bugetul propriu al autorităților locale și ni se semnalau:
– întârzieri în angajarea asistenților personali punând în pericol viaţa persoanelor cu dizabilităţi grave;
– întârzieri în plata salariilor;
– nerespectarea dreptului asistenților personali la concediu medical sau la concediu de odihnă;
– concedieri masive în timpul crizei economice;
– lipsă de informare şi de prioritzare la nivel social a dreptului la asistenţă umană în sensul includerii în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi grave.

Astfel, actuala formă a bugetulului de stat va pune în pericol drepturile a 800.000 persoane cu dizabilităţi, a celor 18.000 de persoane adulte instituţionalizate şi va afecta în mod direct cele 3.000 de autorități publice locale responsabile cu asigurarea acestor drepturi.

Noi, inițiatorii și semnatarii acestei scrisori deschise, vă solicităm să respectaţi Legea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi revenind asupra acestor prevederi din Proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2019, iar finanţarea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav şi a serviciilor sociale de tip rezidenţial să fie în continuare asigurate de la Bugetul de stat, respectiv să înfiinţați Fondul destinat integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Ne opunem ferm introducerii de prevederi legislative în sectorul dizabilității fără o analiză detaliată cu privire la impactul lor, la evaluarea efectelor secundare ale acestor modificări şi fără consultarea adecvată a tuturor grupurilor afectate de noile prevederi legislative. La un an și jumătate după adoptarea în forță a OUG 60/2017, toate asigurările pozitive ale decidenților politici s-au dovedit doar argumente fără fundament, iar temerile persoanelor cu dizabilități și ale reprezentanților acestora au fost confirmate. Nu dorim să repetăm acel moment, în condițiile în care decizia de acum afectează un număr și mai mare de persoane cu dizabilități.

Inițiatori:

Andreia Moraru, Președinte, Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, www.dizabnet.ro

Diana Chiriacescu, Director executiv, Federația Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, www.fonss.ro

Georgiana Pascu, Manager de program, Centrul pentru Resurse Juridice, CRJ, www.crj.ro, Tel: 072988 1159, email: gpascu@crj.ro

Maria Mădălina Turza, Președinte, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, www.cedcd.ro

Mugur Frăţilă, Președinte al Consiliului Director TONAL, tel. 0744248489, email: mugurfratila@yahoo.com

Elisabeta Moldovan, Copreședinte, Asociația ”Ceva de Spus”, tel: +4 0356 430 240, www.cevadespus.ro

Daniela Tontsch, Președinte, Consiliul Național al Dizabilității din România – CNDR www.fcndr.ro

Semnatari:

Organizații CNDR:

Asociația Distroficilor Muscular din România
Asociația Națională a Surzilor din România – ANSR
Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România – AIRN
Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România – AHNR
Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor – Argeș
Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România
Asociația Aripi
ASPIIR – Asociația Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România
Asociația CONIL
Asociația persoanelor cu handicap “Sporting Club” Galați
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA
Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual “Prietenii Nevăzătorilor
Asociația “Ridică-te și umblă”
Asociația Maternity, Advocacy, Medicină, Educație M.A.M.E.
Asociația Română de Psihiatrie Medico-legala
Asociația THEOEMYDOR
Asociația Transplantaților din România
Federația Sindicatelor Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap
Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni
Asociația Română de Hemofilie

Organizații FONSS:

Asociația Blijdorph România
Asociaţia „Centrul Daniel” Bacău
Asociatia Umanitară Concordia
Asociatia Four Change
Fundația Alături de Voi România
Centrul de Dezvoltare Socială
Organizația Salvași Copiii Iași
Asociația Alternative Sociale
Fundația Iosif
Centrul Diecezan Caritas Iași
Fundația COTE
Fundația Word Vision
Fundația Star Of Hope
Fundația Serviciilor Sociale Bethany
Fundația Ancora Salvării
Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Asociația Betania
Fundația Enable
Fundația Solidaritate și Speranța Iași
ANCAAR – Filiala Iași
Fundația de Dezvoltare Locală Speranța Tg Neamț
Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina
Fundația Păpădia
Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
Fundația Inimă de Copil Galați
Asociația Bunul Samaritean Nicorești Galați
Asociația Pro ACT Suport
Fundația Corona
Fundația Il Chicco Iași
Fundația  “Un Coup de Main d’Emmaus” Iași
Fundatia Yoyo
Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ
SOIR- Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual
SOS Satele Copiilor Romania
Buna ziua Copiii din Romania

Asociații independente care susțin demersul:

Sindicatului Liber al Asistentilor Personali ai Persoanelor cu Handicap Bucuresti

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative
Roxana Damaschin, Fundația de Abilitare Speranța, UnLoc, Timișoara

Filiala București a Asociației Distroficilor Muscular din România

Filiala Arad a Asociației Distroficilor Muscular din România

Asociația Calea spre Acces

Fundația Star Hope

Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România

Asociația Handicapaților Fizic din Satu Mare

Asociația IHTIS

Asociația SM SPEROMAX Alba

Asociația Persoanelor cu Dizabilități Fizice Dej

Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice „Sf. Haralambie” Brașov

Asociația PRO STEM CELL

Asociația Rebeca faith-hope-love

Asociația Down Plus București

2 Comments

  1. mihalcea ion adrian

    Este un demers necesar. Cat succes va avea asta este deja o alta problema.

  2. Pingback: SCRISOARE DESCHISĂ privind încălcarea legii pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin modificările aduse de Legea Bugetului de Stat 2019 – Speromax

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.