European Disability Forum, în parteneriat cu Consiliul Național al Dizabilității din România și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, a organizat la București Seminarul ,,Tinerii cu dizabilități și angajarea în muncă’’, în perioada 22-24 martie 2019.

La eveniment au participat tineri cu dizabilități reprezentativi din întreaga UE și membri EDF din toate statele membre ale UE, experți în domeniul activităţilor de tineret, în ocupărea forței de muncă și factori de decizie în domeniul tineretului și al ocupării forței de muncă, angajatori publici și privaţi care doresc să sporească oportunitățile de angajare ale tinerilor cu dizabilități.

Evenimentul a cuprins workshopul ,,Drepturile dumneavoastră în UE’’, desfășurat în prima zi, și Seminarul ,,Tinerii cu dizabilități și angajarea în muncă’’, desfășurat în cea de-a doua zi, iar a treia zi a fost dedicată EDF board.

În cadrul workshopului a fost prezentată o mare parte a legislației stabilită de Uniunea Europeană în ultimii 22 de ani și cuprinsă în ghidului de referință ,,Drepturile dumneavoastră în UE”, lansat de Forumul European al Dizabilității (EDF) . Acest ghid are scopul de a arăta modul în care UE garantează drepturile persoanelor cu handicap. De asemenea, el ajută persoanele cu handicap să înțeleagă modul în care funcționează UE, istoria și evoluția drepturilor persoanelor cu dizabilități în UE și drepturile pe care le au aceste persoane în conformitate cu legislația UE.

Într-o situație în care drepturile persoanelor cu handicap sunt încălcate sau doresc mai multe informații, ghidul oferă o listă a agențiilor la care se pot adresa. În sfârșit, ghidul explică și provocările care persistă pentru persoanele cu handicap.

Consiliul Național al Dizabilității din România a tradus ghidul de referință ,,Drepturile dumneavoastră în UE’’ în limba română pentru a fi de folos tuturor persoanelor cu dizabilități din România. Acesta se află pe site-ul CNDR (www.fcndr.ro) și în publicația online a CNDR, Jurnal Social. Asociația Nevăzătorilor din România s-a ocupat de versiunea audio a ghidului, iar Asociația Surzilor din România va pune la dispoziția persoanelor cu dificiență de auz ghidul tradus în limbajul semnelor.

Programul celei de-a doua zi a seminarului a tratat tematica crizei ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

Europa se confruntă cu o criză a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, rata şomajului în rândul tinerilor fiind de peste 30% în multe state membre ale UE. Persoanele cu dizabilități se confruntă, de asemenea, cu rate ale șomajului mult mai mari decât persoanele fără dizabilități.

Cum sunt afectaţi tinerii cu dizabilităţi?

În plus faţă de discriminarea cu care se confruntă din cauza vârstei, tinerii cu dizabilități au mai puține șanse să fi participat la educație și formare incluzivă de calitate și se confruntă cu multiple bariere din cauza prejudecăţilor, inaccesibilitate la locul de muncă, locuințe inaccesibile și transport.

Acest seminar a oferit tinerilor cu dizabilități posibilitatea de exprimare cu privire la aspectele legate de ocuparea forței de muncă și le-a dat șansa să contribuie la activitatea de advocacy a EDF cu privire la ocuparea forței de muncă și a ODD-urilor. Participanții au explorat situația tinerilor cu dizabilități și ocupărea forței de muncă în UE.

Ce știm despre ocuparea forței de muncă, barierele, discriminarea?

În cadrul seminarului au fost prezentate scheme UE de promovare a educației și formării pentru tineri și au fost analizate din punctul de vedere al tinerilor cu dizabilități.

De asemeni, au fost prezentate și discutate bune practici privind încadrarea incluzivă în muncă a tinerilor.

,,Felicit România pentru ceea ce a făcut până acum. Aceasta este o serie foarte importantă de întâlniri pe care le vom avea aici în Bucureşti. […]

Bineînţeles că vrem să vedem membrii EDF, membrii CNDR, toate persoanele cu dizabilităţi că îşi revendică drepturile şi sunt gardienii drepturilor; să vă asiguraţi că sunt respectate, atât de instituţiile UE, cât şi de statele membre. […]

Comparând perioada de dinainte de 1997 şi după 1997 şi situaţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la nivelul UE, diferenţa este foarte mare, dacă nu chiar imensă. De ce 1997?
Deoarece în 1997, pe de o parte, s-a stabilit şi operaţionalizat Forumul European al Dizabilităţii, care reprezintă mişcarea europeană a persoanelor cu dizabilităţi, independent la nivelul UE, iar pe de altă parte, s-a inclus pentru prima dată termenul de dizabilitate în istoria UE şi în tratatul UE. Este vorba de articolul 13 din Tratatul de la Amsterdam, actualmente articolul 19 din Tratatul de la Lisabona. […]

Suntem la sfârşitul unei decade. Acest lucru este foarte important pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, aşa cum au fost ele stabilite în documentele legale. Dar, în acelaşi timp, distanţa, sau să spunem altfel, capacitatea cetăţenilor de a-şi exercita drepturile a fost diminuată. Dragi colegi, drepturile care nu sunt exercitate nu sunt drepturi. Ele sunt construcţii abstracte care nu schimbă realitatea de zi cu zi a oamenilor. […]

Este important ca, în calitate de membri naţionali ai EDF, ca membri europeni ai forumului european al dizabilităţii, ca întregul EDF, să avem o abordare foarte atentă. […]

Ca să închei. Este important să fim pe deplin conştienţi de faptul că trăim în vremuri istorice, de răscruce şi trebuie să facem o analiză a istoriei, a succeselor şi a neajunsurilor noastre şi să fim pregătiţi, după cum am mai spus, într-un mod foarte proactiv, pentru a influenţa viitorul nostru şi să nu permitem altora să decidă singuri pentru viitorul nostru’’, a afirmat Yannis Vardakastanis, președintele Forumului European al Dizabilității în debutul Seminarului,,Tinerii cu dizabilități și angajarea în muncă’’.

Adrian Chiotan, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, a asigurat Forumul European al Dizabilității de angajamentul total față de implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a Strategiei naționale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, precum și a principiilor Pilonului social european.

,,Implicarea EDF a dus la rezultate notabile în spijinul promovării drepturilor persoanleor cu dizabilități, printre care aș menționa recentul Act european privind accesibilitatea.

Așa cum bine cunoașteți, persoanele cu dizabilități se confruntă cu diverse provocări: barierele în calea integrării sociale, educația și excluderea de pe piața forței de muncă, precum și riscul sărăciei.

30% dintre persoanele cu dizabilități sunt expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale în Uniunea Europeană și mai mult de o treime din persoanele cu dizabilități au nevoie de asistență zilnică. Toate acestea arată că dizabilitatea evidențiază provocări comune, de aici nevoia de consolidare a cooperării dintre state și organizații ale persoanelor cu dizabilități pentru eliminarea barierelor.

”Nimic despre noi fără noi” este deviza ce trebuie să guverneze orice proces decizional.

Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități și Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie să reprezinte un vector mobilizator pentru toți cei implicați în reglementarea, planificarea și dezvoltarea infrastructurii fizice sau digitale”, a subliniat Adrian Chiotan.

În discursul său, Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România (CNDR) a ținut să mulțumească Forumului European al Dizabilității pentru sprijinul pe care îl acordă CNDR și persoanelor cu dizabilități în general, prin asumarea misiunii de a asigura integrarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în societate şi accesul la drepturile omului prin implicarea activă în elaborarea de politici, implementarea şi monitorizarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din Europa.

,,Mulțumesc, de asemeni, reprezentanților Ministerului Muncii și Justiției Sociale și ai Autorității Naționale pentru Persoanele cu dizabilități pentru sprijinul pe care îl acordă Consiliului Național al Dizabilității din România în îndeplinirea misiunii noastre de a apăra și promova drepturile şi interesele legitime comune tuturor persoanelor cu dizabilităţi din România.

Este adevărat că, în ceea ce mă privește, avem de multe ori opinii diferite vizavi de unele proiecte, opinii pe care ni le spunem public dureros de sincer, dar este normal să fie așa, deoarece reprezentăm două fețe diferite ale aceleiași monede: noi reprezentăm societatea civilă, iar domniile lor sectorul public. Important este ca la finalul acestor dezbateri persoanele cu dizabilități din România să aibă noi perspective de incluziune socială.

Nu este ușoară sarcina Autorității Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

Știți cum reușim noi românii să trecem peste greutăți? Facem haz de necaz. Pe acest principiu vreau să vă spun o anecdotă: la decesul unuia dintre capii mafiei newyorkeze, fratele decedatului, mafiot și el, organiza funeraliile din partea familiei. L-a invitat pe preot să țină slujba, dar l-a avertizat că dacă nu va zice într-un mod răspicat că fratele lui a fost un sfânt, atunci îi va face probleme. Preotul, după ce a ținut slujba, în predica care a urmat a descris răposatul așa cum a fost cunoscut, și cu bune, dar mai ales cu relele pe care le-a făcut, iar la final a adaugat: „… dar, în comparație cu fratele lui, a fost un sfânt”.

Comparativ cu anii 2000 politicile publice au adus un impact pozitiv asupra integrării în muncă a tinerilor cu dizabilități.

Până în 2002 rata ocupării persoanelor cu dizabilități nu a fost niciodată analizată. Mai mult, ocuparea persoanelor cu dizabilități nu a făcut niciodată obiectul unei politici active și coerente de abordare a nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilități. De aceea, nu există date disponibile pentru anii 1999 și 2002, care să descrie evoluția ratei de ocupare a persoanelor cu dizabilități.

Viitorul pieței forței de muncă este un subiect aflat în permanentă dezbatere, în care consensul general privește faptul că sistemele de educație trebuie să pregătească tinerii pentru un mediu economic în schimbare și caracterizat de incertitudine.

După formularea și implementarea fiecărei Strategii Naţionale, România a parcurs etapă cu etapă, fiecare urmărind o mai bună integrare a persoanelor cu dizabilităţi şi un acces mai larg al acestora la ofertele de muncă.

În poziția exprimată, pe parcursul anului 2018, de Institutul român pentru drepturilor omului în cadrul discuțiilor avute cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senatul României cu privire la o serie de proiecte legislative cu impact asupra drepturilor persoanelor cu dizabilități, reprezentanții acestuia au subliniat că ,,fără sprijin pentru mobilitate personală, prevăzut în art. 20 din Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, barierele către o viață independentă în cadrul comunității continuă să existe pentru multe persoane cu dizabilități. În acest sens, furnizarea de mijloace, dispozitive de mobilitate, tehnologii de asistare şi forme active de asistenţă şi de intermediere de calitate, reprezintă o condiție prealabilă pentru incluziunea și participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în comunitățile respective. Este importantă asigurarea accesului la servicii adecvate și accesibile financiar, dispozitive și alte tipuri de asistență pentru cerințele legate de dizabilitate, în special pentru persoanele cu dizabilități care trăiesc în sărăcie’’.

UPA Solutions, în parteneriat cu Consiliul Național al Dizabilității din România, desfășoară de la finalul anului 2017 un proiect care vizează crearea de locuri de muncă asistate pentru persoane cu dizabilități. În primele zile după obținerea unui loc de muncă, mulți tineri mi-au pus întrebarea: ,,Credeți că voi face față?’’ Fiecăruia în parte i-am spus: Pune-te la treabă din toată inima și vei reuși. Competiția este atât de mică…’’, a concluzionat Daniela Tontsch.

PARTENERII EVENIMENTULUI:

ASOCIAȚIA RESTART ROMÂNIA;

ASOCIAȚIA RIDICĂ-TE ȘI UMBLĂ;

SPEED TAXI;

UPA SOLUTIONS;

DGASMB.

ALBUM FOTO…

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.