În România, termenul de „îngrijire paliativă” este relativ nou, astfel că reglementările referitoare la ea nu sunt complet conturate. În plus, nevoia reală de servicii de îngrijiri paliative este acoperită în proporţie de sub 20%, iar reglementările actuale prevăd acordarea acestora ,,preponderent şi disproporţionat” pacienţilor oncologici. Pentru a extinde acoperirea nevoilor de servicii de îngrijiri paliative, Ministerul Sănătăţii a introdus, printr-un ordin publicat recent în Monitorul Oficial, noi categorii de pacienţi care pot beneficia de astfel de servicii decontate de casele de asigurări de sănătate.

Astfel, Ministerul Sănătății a emis Ordinul 3.514/2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății 253/2018, care reglementează organizarea, funcționarea și autorizarea serviciilor de îngrijiri paliative.

Paliația înseamnă un ansamblu de îngrijiri care urmăresc confortul și demnitatea pacientului aflat în fază terminală, precum și sprijinul acordat familiei acestuia (inclusiv în perioada de doliu). Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, îngrijirea paliativă  reprezintă abordarea care îmbunătățește calitatea vieții atât pacienților, cât și a familiior acestora, pe perioada confruntării cu problemele asociate bolilor cronice incurabile, prin prevenția și ușurarea suferințelor, identificând timpuriu, evaluând și tratând impecabil durerea, precum și alte probleme de ordin fizic, psihosocial și spiritual.

Conform referatului de aprobare care prefațează documentul menționat, noile reglementări care sunt introduse urmăresc standardizarea acestei discipline noi.

Prezentul regulament are în vedere dezvoltarea progresivă a îngrijirilor paliative în România, ca parte integrantă a sistemului de sănătate, prin Planul naţional de dezvoltare coordonată a îngrijirii paliative pe termen scurt şi mediu în scopul creşterii constante şi coordonate a gradului de acoperire a nevoii de asistenţă pentru populaţia vizată, prin utilizarea eficientă a resurselor umane şi logistice existente şi prin dezvoltarea de noi servicii”, se arată în prezentul ordin.

Cea mai importantă prevedere este aceea a introducerii unor noi categorii de pacienți care pot beneficia de îngrijiri paliative, în condițiile în care reglementările de până acum se axau pe pacienții oncologici. Totuși, o serie de studii recente citate de minister în referatul care însoțește ordinul arată că evoluția de final a mai multor categorii de pacienți ar justifica înscrierea acestora pe lista celor care au dreptul la îngrijiri paliative. Astfel, cei care suferă de insuficiență renală, hepatică, de HIV/SIDA și copiii cu boli cronice progresive după împlinirea vârstei de 18 ani se numără de acum printre beneficiarii îngrijirilor paliative.

De asemenea, sunt adăugați pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice (scleroză multiplă, scleroză laterală amiotrofică, boala Parkinson, miastenia gravis), demență și cei cu anomalii congenitale.

,,Iniţial, îngrijirile paliative au fost preponderent şi disproporţionat acordate pacienţilor oncologici. Studii recente confirmă nevoia de îngrijire paliativă şi managementul specific al afecţiunilor non-oncologice (cardiovasculare 38,5%, respiratorii 10,3%, HIV/SIDA 5,7%, renale, hepatice, neurologice, demente, anomalii congenitale etc), a căror evoluţie spre final este mai puţin predictibilă şi caracterizată de perioade frecvente de declin şi remisie”, arată autorii proiectului, în referatul de aprobare.

Potrivit documentului, ,,îngrijirile paliative, ca domeniu nou în ansamblul sistemului de sănătate, sunt în prezent dezvoltate necoordonat şi inegal la nivel de ţară, acoperirea nevoii fiind estimată a fi sub 20%”.

Totodată, legea stabilește că, după împlinirea vârstei de 18 ani, persoana care are nevoie de îngrijire paliativă este obligată să facă o nouă evaluare specifică persoanelor adulte, urmând să primească în continuare (sau nu) acest gen de îngrijiri.

Una dintre noile măsuri adoptate se referă la persoanele aflate în fază terminală a unor boli, în cazul cărora se introduce o prevedere nouă, conform căreia „nu se recomandă efectuarea resuscitării cardio-respiratorii în cazul pacienților cu boli cronice progresive, boli oncologice sau non-oncologice, aflați în fază terminală, aceasta fiind considerată o intervenție inutilă”.

De asemenea, numărul de profesii ai căror practicanți pot asigura îngrijiri paliative a fost completat: pe lângă asistenți sociali, psihologi, fizioterapeuți și alți terapeuti, au fost adăugați și clericii, cu condiția să aibă diplomă de licență și drept de a profesa, dar și să aibă calitatea de absolvenți ai unui program de studii masterale în îngrijiri paliative sau absolvenți ai unui curs aprofundat de 60 de ore de educație în îngrijiri paliative.

One Comment

  1. Pingback: Opt centre pilot pentru îngrijiri la domiciliu, înfiinţate la nivel naţional – Jurnal Social

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.