Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021 – 2027 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Potrivit sursei citate, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 (SNOFM 2021-2027) propune, pentru următoarea perioadă de programare, o viziune integrată asupra politicilor relevante pentru piața muncii, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât și din perspectiva ofertei de forță de muncă.

,,SNOFM 2021-2027 vizează creșterea ocupării prin măsuri de integrare pe piața muncii a persoanelor inactive apte de muncă, a șomerilor, în special a celor de lungă durată, a tinerilor NEETs, prin asigurarea unor tranziții rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii absolvenți, prin dezvoltarea resurselor umane, stimularea culturii și a inițiativei antreprenoriale și prin stimularea creării de noi oportunități și locuri de muncă”, se menționează în comunicat.

Măsurile incluse în SNOFM 2021 – 2027 au drept obiectiv o rată de ocupare de 75% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani, până la sfârșitul anului 2027. În acest sens, se va pune accent pe inovare socială, adică noi modele de servicii publice și private, dezvoltate inclusiv prin parteneriate.

,,Pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021 – 2027, Guvernul a adoptat și Planul de acțiuni pe perioada 2021 – 2027, care are ca obiective specifice integrarea durabilă pe piața muncii a forței de muncă disponibile, creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs), modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în vederea creării unui mediu care să conducă la susținerea unei piețe a muncii flexibile, funcționale și reziliente și consolidarea sistemului de formare profesională a adulților pentru o mai bună conectare la cerințele pieței muncii”, transmite Ministerul Muncii.

Implementarea Planului de acțiuni se va realiza prin Planuri anuale de acțiuni, elaborate de MMPS pe baza contribuțiilor instituțiilor implicate, în acord cu domeniul propriu de activitate, și aprobate prin ordin al ministrului Muncii.

Ministerul Muncii precizează că finanțarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în SNOFM 2021 – 2027 se va realiza de fiecare instituţie responsabilă cu implementarea planului aferent acesteia, din fondurile aprobate anual în bugetul acestora, dar și prin accesare de fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, Ministerul Muncii și Protecției Sociale menționează că SNOFM 2021 – 2027 vine într-un moment economic dificil, având rolul să susțină revenirea pieței muncii după criza COVID-19 și să continue eforturile autorităților publice, în contextul Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 și a Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020.

Pe termen lung, măsurile sectoriale care vor fi implementate în cadrul SNOFM 2021 – 2027 urmăresc realizarea obiectivelor Agendei 2030, transpuse în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

Pentru monitorizarea implementării SNOFM 2021 – 2027 se va constitui un Comitet Interinstituțional de Monitorizare și Evaluare, coordonat de MMPS, în componența căruia vor fi numiţi reprezentanți ai ministerelor de resort și ai instituțiilor din subordinea acestora: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Educației, Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Finanțelor, Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Institutul Național de Cercetare în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, Camera de Comerț și Industrie a României, precum și reprezentanți ai altor entități cu atribuții în implementarea strategiei, inclusiv parteneri sociali reprezentativi la nivel național.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.