Etichetă: Ordinul nr. 2.213/937/2021

Biletele de trimitere pentru specialități clinice își prelungesc valabilitatea până la finalul lunii în care încetează starea de alertă

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1009 din 22 octombrie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 2.213/937/2021 pentru completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. […]