Guvernul a aprobat, joi, 23 noiembrie 2023, modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000. Totodată, a stabilit că autorităţile administraţiei publice locale vor avea responsabilitatea de a comunica numărul locuinţelor şi gradul de ocupare a acestora, iar de locuinţele sociale sau de necesitate vor putea beneficia şi victimele violenţei domestice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, actul normativ prevede că se va include, în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, responsabilitatea de a comunica numărul locuinţelor şi gradul de ocupare a acestora.

De asemenea, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale vor avea în vedere inclusiv apartenenţa solicitanţilor la un grup vulnerabil, definit potrivit Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, expuşi riscului de excluziune socială şi marginalizare.

,,În procesul de soluționare a cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale se va ține cont de principii precum: transparență în procesul de acordare a locuințelor sociale; prevenirea și combaterea sărăciei; prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială; revenirea și combaterea segregării; nediscriminare; egalitate de șansă”, prevede actul normativ.

Conform modificărilor introduse în Legea 253/2022, victimele violenței domestice au dreptul la un refugiu temporar în locuințe de necesitate sau sociale, împreună cu posibilitatea de a locui în locuințe închiriate de la autoritățile locale.

Așadar, din vara lui 2022, definiția locuinței de necesitate din Legea locuinței nr. 114/1996 s-a modificat, astfel încât aceasta a devenit locuinţa destinată cazării temporare a:

  • persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari;
  • victimelor violenţei domestice, ca măsură complementară celor prevăzute de lege în domeniul asistenței sociale și protecția victimelor violenței domestice.

Ca măsură complementară celor prevăzute de lege în domeniul asistenței sociale și protecției victimelor violenței domestice, de locuințele sociale sau de necesitate pot beneficia și victimele violenței domestice în cazul în care a fost emis ordin de protecție provizoriu de polițist și/sau ordin de protecție emis de instanța judecătorească sau în cazul în care soții au demarat procedura lichidării comunității, partajul bunurilor comune și regularizarea datoriilor.

,,Totodată, hotărârea stabilește ca în cazul victimelor violenței domestice în care soții au demarat procedura lichidării comunității, partajul bunurilor comune și regularizarea datoriilor, durata contractului de închiriere pentru locuințele sociale nu poate depăși data finalizării partajului prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, iar, în cazul victimelor violenței domestice în care a fost emis ordin de protecție provizoriu de polițist şi/sau ordin de protecție emis de instanța judecătorească, durata contractului de închiriere pentru locuințele de necesitate nu poate depăși durata ordinelor de protecție menționate anterior”, mai precizează Guvernul.

Potrivit Legii 253/2022, de locuințele sociale pot beneficia următoarele categorii de persoane: victimele violenţei domestice; persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; tinerii care au vârsta de până la 35 de ani; tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani; invalizii de gradul I şi II; persoane cu handicap; pensionarii; veteranii şi văduvele de război; participanții la Revoluția din decembrie 1989 și cei ce au avut de suferit din cauza regimului comunist (Legea 341/2004 și Decretul-lege nr. 118/1990); alte persoane sau familii îndreptăţite.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.