În data de 21 martie, Grupul părților interesate al persoanelor cu dizabilități a organizat prima sesiune de pregătire în legătură cu viitorul Forum Politic la Nivel Înalt, din 2018. Consiliului Național al Dizabilității din România a nominalizat-o pe Lavinia Elena Niculicea, membră a Asociației Distroficilor Muscular din România, să participe la acest webinar.

,,A fost o abordare eficientă, centrată pe persoana cu dizabilități, care a facilitat o înțelegere mai amplă a activităților Forumului Politic la Nivel Înalt și a adus în atenția participanților modalități concrete de implicare și colaborare cu acest forum. În plus, am apreciat promptitudinea cu care s-a răspuns la fiecare întrebare ce viza nevoile și așteptările persoanelor cu handicap”, a declarat Lavinia Elena Niculicea.

Webinarul le-a oferit participanților posibilitatea de a se angaja într-un dialog interactiv și a fost accesibil prin interpretarea în limbajul semnelor și a subtitrării. Acesta și-a propus să abordeze două lucruri: ce reprezintă Forumul Politic la Nivel Înalt și care este rolul grupului părților interesate al persoanelor cu dizabilități.

Forumul Politic la Nivel Înalt reprezintă platforma principală a ONU privind dezvoltarea durabilă și urmărește implementarea și revizuirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, adoptate la Summit-ul ONU din 25 septembrie 2015. Forumul se reunește anual.

Sesiunea din acest an a Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF 2018), programată în perioada 9-18 iulie la sediul ONU, în New York, are ca temă centrală ,,Transformarea către o societate durabilă și rezistentă pentru toți” și analizează șase Obiective de Dezvoltare Durabilă: Obiectivul 6 (asigurarea accesului la apă și a igienei), Obiectivul 7 (energie curată la prețuri accesibile), Obiectivul 11 (orașe și comunități durabile), Obiectivul 12 (modele durabile de consum și producție), Obiectivul 15 (ecosistemul terestru, degradarea și biodiversitatea) și obiectivul 17 (mijloace de implementare și parteneriate globale pentru dezvoltare durabilă). Aceste obiective sunt discutate în prima săptămână a forumului.

A doua săptămână a forumului se concentrează pe revizuiri internaționale. 47 de state vor prezenta rapoarte/analize naționale voluntare privind progresele în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceste prezentări se fac fie în format de grup, fie prin reprezentanțe regionale. Societatea civilă, în forma principalelor părți interesate, are dreptul să se angajeze cu statele membre, iar guvernul să facă prezentările. În plus față de aceste întâlniri oficiale, vor avea loc evenimente paralele organizate.

Orsolya Bartha, consilier principal al IDA (Alianța Internațională a persoanelor cu dizabilități) privind Agenda 2030, s-a referit la modul în care persoanele cu dizabilități pot colabora cu forumul politic.

,,Oportunitatea de a colabora este coordonată de grupul părților interesate al persoanelor cu handicap. Există un interes major în ceea ce privește implicarea în Forumul Politic la Nivel Înalt și, ca atare, statele membre au decis să organizeze societatea civilă în grupul major și în formatul altor părți interesate. Astfel a fost creat un grup de către IDA și IDBC numit grupul părților interesate al persoanelor cu handicap și reprezentăm mecanismul oficial de coordonare a persoanelor cu dizabilități pentru orice ONG, pentru orice persoană care susține drepturile persoanelor cu handicap”, a declarat ea.

Consilierul Orsolya Bartha a ținut să precizeze că grupul părților interesate are următoarele drepturi: poate participa la întâlniri oficiale, poate trimite observații oficiale la Forumul Politic la Nivel Înalt, poate organiza un eveniment secundar, poate lua cuvântul în cadrul reuniunilor și poate interveni în cadrul forumului. Activitatea acestui grup se desfășoară prin intermediul așa-numitului buletin HLPF, care va colecta și va împărtăși informații și vă va oferi oportunități de acțiune. În prezent, ONU a invitat grupul părților interesate a persoanelor cu dizabilități să abordeze tema anuală a HLPF și să pregătească o prezentare care să evidențieze modul în care aceștia văd transformarea către o societate durabilă.

Contribuția, prezentarea care va fi inclusă în documentația oficială a HLPF, este împărțită într-un capitol introductiv, un capitol despre obiectivele 6 și 7, un capitol despre obiectivul 11 și despre obiectivul 17, în care se adresează aspectul financiar al implementării SDG pentru persoanele cu handicap și se solicită statelor membre să înceapă colectarea datelor pentru a obține o imagine globală asupra situației drepturilor persoanelor cu dizabilități. Prin urmare, această prezentare este disponibilă. Oricine poate adăuga orice limbă, cele mai bune practici, fiind așteptată contribuția fiecărei persoane.

Grupul părților interesate pentru persoanele cu handicap este o platformă deschisă, care urmărește să aducă mesaje din teren, de la nivel regional la nivel global, în lumina obiectivelor de dezvoltare durabilă și a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Toată lumea poate participa și toată lumea poate face parte din ea. De asemenea, se poate participa în persoană, ceea ce înseamnă că se poate veni la Forumul Politic de Nivel Înalt, unde exista posibilitatea de a colabora în sprijinul persoanelor cu dizabilități.

Orsolya Bartha a ținut să aducă unele lămuriri în legătură cu strângerea de informații fiabile culese la nivel național despre situația persoanelor cu handicap. Din păcate, în majoritatea regiunilor nu există date. Aceasta este o problemă care necesită eforturi pentru a purta conversații semnificative cu statele membre, deoarece dacă nu se pot cita date, câte persoane cu handicap sunt angajate sau șomere, câți au acces la educație, câte clădiri sunt accesibile etc., atâta timp cât nu se știe unde sunt lacunele politice, deoarece nu există date disponibile, factorii de decizie nu îi vor asculta și nu îi vor aborda. Ca atare, există un proces în derulare, care se numește Grupul de Experți privind indicatorii SDG. În principiu, statele membre au definit 232 de indicatori care ar trebui să măsoare punerea în aplicare a obiectivelor dezvoltării durabile pentru toți și există o solicitare ca toate Obiectivele de Dezvoltare Durabilă să fie măsurate pentru toate grupurile și persoanele cu handicap. Este subliniat faptul că toate datele colectate de către statele membre trebuie să fie repartizate în funcție de handicap.

Acesta a fost doar unul dintr-o serie de seminarii web, posibil începând cu luna aprilie, să aibă loc două seminarii pe lună cu subiecte diferite.

 

Forumul Regional pentru Dezvoltare Durabilă: Europa se pregătește pentru Forumul la Nivel Înalt

EDF a participat la cel de-al doilea Forum Regional pentru Dezvoltare Durabilă, desfășurat în perioada 1-2 martie, la Geneva. Evenimentul s-a concentrat pe monitorizarea realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, menționează EDF.

Forumul este organizat anual de Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (ECE). Aceasta promovează dezvoltarea durabilă în regiunea ECE. Comisia, fondată în 1947, reunește 56 de state membre și include Europa, precum și țări din America de Nord (Canada și Statele Unite), Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan) și Asia de Vest (Israel).

La Forum au participat 600 de persoane, din peste 50 de țări. Tema evenimentului a fost ,,Transformarea către o societate durabilă și rezistentă pentru toți”. Reprezentanți ai guvernelor, societății civile, mediului academic și ai sectorului privat s-au angajat în discuții intense, învățând și având posibilitatea de a face de schimb de priorități-cheie privind sustenabilitatea.

O delegaţie condusă de Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Laszlo Borbely, a reprezentat România la acest forum. El a prezentat pașii înregistrați de România în materie de dezvoltare durabilă, cum ar fi: stadiul implementării Protocolului Apă şi Sănătate şi contribuţia ţării noastre în cadrul Iniţiativei pentru apă a Uniunii Europene pentru Regiunea Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală.

Adresându-se participanților la Forumul Regional, atât președintele Consiliului Economic și Social (ECOSOC), ambasadorul Marie Chatardová, cât și președintele echipei regionale UNDG pentru Europa și Asia Centrală, Cihan Sultanoğlu, au subliniat importanța schimbului de experiență și a cooperării, în vederea implementării Agendei 2030.

,,Forumurile regionale sunt un loc important, de a învăța unul de la celălalt, de a face schimb de experiențe, de a discuta despre soluții practice și de a aborda problemele transfrontaliere”, a subliniat secretarul general adjunct al ONU, Amina J. Mohammed, în mesajul său video. Ea a cerut tuturor participanților să ,,folosească această adunare ca o rampă de lansare pentru un angajament orientat spre o învățare și o soluționare mai eficiente la Forumul Politic de Nivel Înalt”.

Membru al Comitetului Executiv al EDF, Nadia Hadadwas, a selectat aproximativ 70 de organizații civile pentru a vorbi despre orașe durabile (SDG 11). Vicepreședintele EDF, John Patrick Clarke, a ținut discursul final, în numele societății civile.

,,Noi, în calitate de organizații ale societății civile, putem și vom sprijini statele membre, precum și Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (ECE) pentru a construi o lume incluzivă, durabilă și prosperă, având obiectivul final de a pune capăt sărăciei, de a ne proteja planeta, de a include persoanele cu handicap și de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Suntem gata să participăm activ la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în colaborare cu ECE”, a declarat el.

Participarea EDF a fost un adevărat success. Persoanele cu dizabilități au fost menționate în mod sistematic ca fiind un grup necesar pentru realizarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

De asemenea, EDF a avut plăcerea să vorbească pe scurt cu secretarul executiv al Comisiei Economice a ONU, Olga Algayerova, pe care a întâlnit-o anul trecut la Forumul Politic de Înalt Nivel, din New York.

Cu toate acestea, EDF și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de accesibilitate a evenimentului. Nu a existat subtitrare și nu au existat interpreți internaționali în limbajul semnelor. Scările nu au fost întotdeauna accesibile utilizatorilor de scaune rulante. Accesibilitatea la astfel de evenimente este esențială pentru obiectivele de dezvoltare durabilă și incluzivă. EDF le-a solicitat:

• Investiția într-un sistem de înregistrare eficient și accesibil. De fapt, a fost foarte greu și haotic să se înregistreze în acest an și anul trecut din cauza unui sistem deficitar.

• Includerea societății civile în agenda Forumului Regional, unde ei apar pe scenă și printre vorbitori. Societatea civilă ar trebui, de asemenea, să poată contribui la stabilirea agendei și la sugerarea subiectelor pentru dezbaterile de grup.

• Forumul Regional trebuie să fie accesibil din punct de vedere fizic. Trebuie să aibă legende și interpreți internaționali în limbajul semnelor. Se întâmplă deja la ONU, în New York, ar trebui să fie, de asemenea, fezabilă în Geneva și la alte forumuri regionale.

• Organizarea evenimentelor secundare ar trebui să fie transparentă.

• Finanțarea societății civile ar trebui să fie în continuare asigurată și nu diminuată. Multe organizații (cum ar fi persoanele cu handicap, tinerii, LGBTI și persoanele în vârstă) se bazează adesea pe voluntariat cu o capacitate financiară limitată.

În data de 28 februarie, a avut loc o reuniune a mecanismului ECE pentru implicarea societății civile regionale (RCEM). A numărat 100 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile. Obiectivul acestei reuniuni a fost coordonarea acțiunilor pentru a asigura contribuția societății civile în procesul de implementare, urmărire și revizuire a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Platforma a fost organizată în diferite subregiuni și 14 circumscripții (grupuri de persoane). Persoanele cu dizabilități a constituit una dintre ele. Alte circumscripții au fost femeile, copiii și tinerii, organizațiile neguvernamentale, autoritățiile locale, muncitorii și sindicatele, comunitatea științifică și tehnologică, agricultorii, diaspora, persoanele în vârstă și întreprinderile mici și mijlocii.

În prezent, EDF coordonează circumscripția care activează în domeniul ,,persoanelor cu handicap”.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.