Miercuri, 6 septembrie 2023, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă care introduce un card european pentru dizabilitate standardizat și îmbunătățește actualul card european de parcare pentru persoanele cu dizabilități. Ambele carduri vor fi recunoscute pe întreg teritoriul UE, anunță Comisia Europeană într-un comunicat.

Aceste carduri vor facilita accesul la diverse servicii publice și private pentru persoanele cu dizabilități. 

,,Propunerea va facilita accesul la dreptul persoanelor cu dizabilități la libera circulație, garantând că aceste persoane pot avea acces, în condiții de egalitate, la condiții speciale, la tratament preferențial și la drepturi de parcare atunci când vizitează un alt stat membru”, se arată în comunicat.

Propunerea de directivă de instituire a cardului european pentru dizabilitate și a cardului european de parcare pentru persoanele cu dizabilități a fost anunțată în Strategia UE privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030

Această inițiativă se bazează pe rezultatele proiectului-pilot al UE privind cardul european pentru dizabilitate, desfășurat în Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Malta, România și Slovenia, între 2016 și 2018. În plus, ea integrează informații rezultate în urma unei consultări publice recente, care a adunat peste 3 300 de răspunsuri, dintre care 78 % de la persoanele cu dizabilități.

Forumul European al Dizabilității (EDF) consideră propunerea Comisiei Europene de a înființa un card european pentru dizabilitate o îmbunătățire reală a liberei circulații pentru persoanele cu handicap.

,,Mișcarea pentru persoanele cu dizabilități salută călduros această inițiativă – o prezentată pentru prima dată de noi acum mai bine de 10 ani. Apreciem, de asemenea, implicarea organizațiilor reprezentative ale persoanelor cu handicap în faza pilot și în elaborarea acestei propuneri”, au transmis reprezentanții EDF.

Cardul european pentru dizabilitate

Cardul va servi ca un document de recunoaștere a dizabilității în toată UE și va permite accesul egal la condiții speciale și tratament preferențial în diferite servicii publice și private, inclusiv transport, evenimente culturale, muzee, centre de agrement și parcuri de distracții. Acest card va fi emis de autoritățile competente naționale și va completa cardurile sau certificatele naționale existente.

Îmbunătățirea cardului european de parcare

Pentru multe persoane cu dizabilități, transportul cu mașina personală rămâne cea mai bună sau singura posibilitate de a călători și de a se deplasa în mod independent. Îmbunătățirile propuse pentru actualul card european de parcare vor permite persoanelor cu handicap să aibă acces la aceleași drepturi de parcare disponibile în alt stat membru. Acesta va avea un format standardizat care va înlocui cardurile naționale de parcare pentru persoanele cu dizabilități și va fi recunoscut în întreaga UE, informează Comisia Europeană.

Conform sursei citate, pentru a asigura accesibilitatea acestor carduri, statele membre vor trebui să furnizeze carduri în format fizic și digital, să ofere informații despre condițiile de eliberare și retragere a cardurilor în formate accesibile și să se asigure că prestatorii de servicii oferă informații privind condițiile speciale și tratamentul preferențial pentru persoanele cu dizabilități în formate accesibile.

Reprezentanții EDF și-au exprimat bucuria pentru faptul că propunerea extinde domeniul de aplicare al cardului în conformitate cu cererile mișcării persoanelor cu dizabilități, subliniind că apreciază în mod deosebit ,,interpretarea corectă, potrivit căreia persoanele care nu sunt cetățeni UE și care vizitează o altă țară vor beneficia de aceleași avantaje ca și locuitorii respectivei țări, în cadrul unei game largi de servicii, inclusiv reduceri pentru transport sau reduceri comerciale”.

,,De asemenea, am remarcat în mod pozitiv faptul că, pe lângă cardul european pentru diabilitate, propunerea Comisiei consolidează legislația actuală a cardului european de parcare pentru persoanele cu dizabilități, transformând-o dintr-o recomandare într-o directivă, asigurând o viață mai ușoară și mai puțină anxietate pentru numeroase persoane cu handicap.

Pe de altă parte, ne îngrijorează faptul că propunerea UE privind cardul pentru dizabilitate a luat forma unei directive și nu a unui regulament. Un regulament, fiind pe deplin obligatoriu pentru statele membre, ar fi dus la o punere în aplicare mai coerentă și mai eficientă a cardului”, au precizat reprezentanții EDF.

EDF reamintește, de asemenea, că această propunere este insuficientă pentru a asigura pe deplin faptul că persoanele cu dizabiltăți pot trăi și munci într-o altă țară a UE, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, deoarece exclude unele dintre principalele lor solicitări, și anume:

  • Recunoașterea egală a beneficiilor pentru persoanele care utilizează programele de mobilitate ale UE, cum ar fi Erasmus+. Acest lucru înseamnă că studenții care studiază în străinătate câteva luni ar trebui să aibă dreptul la aceeași asistență și sprijin ca și studenții naționali. În plus, universitățile ar trebui să recunoască statutul de persoană cu handicap și să ofere același nivel de sprijin studenților cu dizabilități care beneficiază de un schimb Erasmus +.
  • Să faciliteze tranziția în cazul în care se mută în alt stat membru al UE pentru a munci, permițând accesul temporar la indemnizațiile de handicap în statul membru în cauză, în timp ce se trece printr-un proces de ,,reevaluare”.

În cele din urmă, Mișcarea pentru persoanele cu dizabilități constată că trebuie luate mai multe măsuri concrete pentru a aborda lipsa de accesibilitate, aceasta fiind o problemă larg răspândită: ,,Numai dacă vom avea deplina accesibilitate a transportului, a mediului construit, a tehnologiilor digitale și a altor bunuri și servicii, libertatea de circulație va deveni o realitate pentru persoanele cu dizabilități din UE.”

Yannis Vardakastanis, președintele Forumului European al Dizabilității, a subliniat importanța acestei propuneri, dar și neajunsurile liberei circulații a persoanelor cu dizabilități.

,,Deși recunoaștem că acest card reprezintă un pas important, solicităm Parlamentului European să consolideze cardul, astfel încât acesta să fie un instrument care să faciliteze drepturile noastre de a trăi și de a munci oriunde în UE – așa cum este și în cazul celorlalți cetățeni. Faptul că trebuie să vă fie ,,reevaluat” handicapul atunci când vă mutați în străinătate reprezintă o povară nejustificată pentru persoanele cu dizabilități – ca să nu mai vorbim de faptul că este un afront adus demnității noastre. Dizabilitatea noastră nu dispare atunci când trecem granițele”, a declarat Yannis Vardakastanis.

Propunerea prevede că, după adoptare, statele membre vor avea la dispoziție 18 luni pentru a transpune dispozițiile directivei în legislația națională.

În prezent, în România, persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora pot beneficia, la cerere, de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare, eliberat de autoritățile publice locale. De asemenea, mașina care transportă o persoană cu dizabilități posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită, chiar dacă nu aparține acesteia.

Mai multe detalii despre acest card aici: https://jurnal-social.ro/a-fost-publicat-ordinul-privind-implementarea-formatului-unic-al-cardului-legitimatie-de-parcare-pentru-persoanele-cu-handicap/

One Comment

  1. un card unitar pe terit UE un lucru f bun
    dar cat va dura implementarea lui ?

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.