Prezentul Ordin se află în Transparenţă Decizională pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

ORDIN privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

Având în vedere:

– Legea nr.221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007;
– Art. 85 alin.(10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr.12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
– Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;
– Ordinul nr.762/1992 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare;
– Referatul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 12041/29.09.2017;
– Referatul Ministerului Sănătății nr. / ;

În temeiul

– art.17.alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale
– art.7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

emit următorul

ORDIN:

ART. I

În anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 şi 885 bis din 27 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La capitolul 2 ”Funcţiile sistemului digestiv, metabolic şi endocrin”, după ”Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiei tiroidiene din proliferările maligne”, se introduce ”Evaluarea gradului de handicap în fenilcetonurie”, cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La capitolul 7 ”Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente”, după ”Evaluarea persoanelor cu epilepsie în vederea încadrării în grad de handicap”, se introduce ”Evaluarea gradului de handicap în narcolepsie”, care are cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. La capitolul 8 „Funcţiile pielii”, după „Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcţiilor pielii” se introduc următoarele:
– „Evaluarea gradului de handicap în mastocitoză” , care are cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
– ”Evaluarea gradului de handicap în angioedem ereditar”, care are cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II – Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi comisiile judeţ ene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

LIA – OLGUȚA VASILESCU

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

SORINA PINTEA

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro, până la data de  22.02.2018.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.