A fost publicat în Monitorul Oficial nr.730 din 20 iulie 2022, Partea I, Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 898 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, informează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD).

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr.898/2022 modifică Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, în sensul eliminării veniturilor din salarii, realizate de persoanele asistate pe timpul șederii în centrul rezidențial, din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea contribuției de întreținere pe care aceștia o datorează.

Conform Ordinului 1887/2016, erau ,,obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere persoanele adulte cu handicap asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu handicap, denumite în continuare centre rezidenţiale publice, care realizează venituri salariale sau din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent. (…) Persoanele asistate care realizează venituri salariale vor plăti din contribuţia lunară de întreţinere stabilită la art. 1 din ordin următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%„.

Ordinul nr.898/2022, publicat recent în Monitorul Oficial, stabilește că persoanele asistate care obțin venituri din salarii, în timp ce se află în centrul rezidențial, nu sunt obligate la plata contribuției de întreținere, fiind încurajate să își economisească veniturile. În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public, prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate.

,,Sunt obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere persoanele adulte cu handicap asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu handicap, denumite în continuare centre rezidenţiale publice, care realizează venituri proprii din pensii (…), din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii…”, se arată în prezentul ordin.

Potrivit sursei citate, pentru stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel: din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei asistate, aflate în executare. Din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale. Apoi, suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreţine efectiv – soţ, soţie, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistenţă socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar al persoanei şi se ia în calcul la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru care persoana asistată este obligată la plată.

,,Persoanele asistate care realizează venituri din salarii, pe timpul şederii în centrul rezidenţial, nu sunt obligate la plata contribuţiei de întreţinere, fiind încurajate să îşi economisească veniturile, se precizează în prezentul ordin.

O altă modificare stabilită la Ordinul 1887/2016 vizează eliminarea fraților și surorilor din categoria reprezentanților legali care sunt obligați la plata contribuției de întreținere pentru persoana asistată și menținerea doar a soţului pentru soţie sau, după caz, soţiei pentru soţ, a copiilor pentru părinţi și a părinţilor pentru copii.

,,În cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuţia lunară de întreţinere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parţial, după caz, de către soţ/soţie, copii, părinţi, denumiţi în continuare susţinători legali”,se mai arată în prezentul ordin.

Astfel, se realizează concordanța cu prevederile art. 942 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ,,Susţinătorii legali ai adulţilor cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap, care pot datora contribuţia lunară de întreţinere, sunt: a) soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ; b) copiii pentru părinţi; c) părinţii pentru copii”.

De asemenea, Ordinul nr.898/2022 vizează actualizarea intervalelor de venituri pe baza cărora se stabilește cuantumul contribuției datorate de susținătorii legali ai persoanelor cu handicap, prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Potrivit prezentului ordin, în cazul în care ,,persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, la stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina altor persoane, respectiv în sarcina susţinătorilor legali, se procedează după cum urmează: din veniturile nete medii lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare, iar suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au efectiv în întreţinere„.

Prin urmare, în raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorat de susţinătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:

Venitul mediu net lunar/o persoană
(lei)
Cuantumul contribuţiei lunare (procentul se aplică la diferenţa dintre contribuţia lunară de întreţinere stabilită la art. 1 din ordin şi contribuţia achitată de persoana asistată)
Sub 1.524 0%
1. 525-1.62410%
1.625-1.72420%
1.725-1.82430%
1.825-1.92440%
1.925-2.02450%
2.025-2.12460%
2.125-2.22470%
2.225-2.32480%
2.325-2.42490%
peste 2.425100%

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr.898/2022 aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257685

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.