În data de 4 august 2023, Avocatul Poporului a trimis o Recomandare către președintele Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap referitoare la interpretarea sintagmei ,,în condiții de handicap” din art.58 din Legea nr.263/2010, realizată prin Instrucțiunea metodologică nr. 2/16.12.2021.

Prin această Recomandare, se abrogă Instrucțiunea metodologică nr. 2 prin care data apariției handicapului era considerată data eliberării primului certificat de handicap.

Recomandarea vine în urma petițiilor adresate Avocatului Poporului, în care se susține că înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, petentul „avea dreptul de a ieși la pensie de limită de vârstă la împlinirea a minim 55 de ani și 35 de ani cotizare”. În prezent, în temeiul noilor dispoziții ale art. 58 din Legea nr. 263/2010, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2021, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap refuză să recunoască propria expertiză, apreciind că data apariției handicapului este data eliberării primului certificat de handicap, deși în toate certificatele anterioare ar scrie „data ivirii handicapului — boală congenitală”.

,,Practic, deși afecțiunea de care ar suferi persoana este congenitală, autoritățile competente consideră că data dobândirii handicapului ar fi data eliberării primului certificat de handicap, se arată în document.

Potrivit dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 94/2021, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu:

  • 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condițiile handicapului, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;
  • 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condițiile handicapului, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;
  • 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condițiile handicapului, stagiul complet de cotizare.

Forma anterioară a art. 58 din Legea nr. 263/2010 stabilea că „Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează: a) cu 15 ani, în situația asiguraților cu handicap grav, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare; b) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare; c) cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat, în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, stagiul complet de cotizare”.

Conform unei decizii a Curții Constituționale a României, s-a stabilit că sintagma „preexistent calității de asigurat” este neconstituțională.  Astfel, legislația a fost modificată, prin adoptarea OUG nr. 94/2021, pentru a fi pusă în acord cu respectiva decizie, prin care s-a eliminat, în 2018, condiționarea pensionării mai rapide de existența handicapului înainte de asigurarea în sistemul pensiilor de stat.

Ulterior adoptării OUG nr. 94/2021, Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a emis Instrucțiunea metodologică nr. 2/16.12.2021, în care se arată că sintagma „în condiții de handicap” din art. 58 din Legea nr. 263/2010 „în contextul Legii nr. 44872006 se referă doar la perioada în care persoana are certificat de încadrare în grad de handicap, documentul care trebuie menționat la rubrica data ivirii/dobândirii handicapului (punctul III din certificatul de încadrare în grad de handicap), este primul certificat de încadrare a persoanei„.

Deoarece Avocatul Poporului consideră că problema relevată este legată de data dobândirii handicapului, aceasta a formulat o adresă către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), pentru a-i expune situația creată în vederea transmiterii unui punct de vedere.

Prin răspunsul său, Autoritatea sesizată confirmă susținerile petentului și afirmă că „sintagma în condiții de handicap face referire la perioada în care afectiunea persoanei  a fost certifîcată ca handicap(în care persoana a fost încadrată în grad de handicap, de la prima încadrare în grad de handicap până în prezent)”. De asemenea, se mai arată că pentru a constata/verifica îndeplinirea condițiilor menționate la art. 58 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv realizarea unui stagiu de cotizare în condiții de handicap, funcționarul Casei de pensii nu o poate face altfel decât prin solicitarea certificatelor de încadrare în grad de handicap, neexistând alternativă la această situatie.

Cu privire la răspunsul ANPDPD și la Instrucțiunea metodologică nr. 2/16.12.2021, Avocatul Poporului subliniază că, instanța de contencios constituțional, prin Decizia nr.632/2018, a urmărit ca beneficiul pensiei pentru limită de vârstă să fie extins și persoanelor care au dobândit handicapul ulterior calității de asigurat, și nu afectarea drepturilor persoanelor care au realizat deja stagii de cotizare în condițiile handicapului preexistent calității de asigurat, fără a condiționa data dobândirii handicapului de obținerea certificatului de handicap.

,,În acest context, este evident că sintagma „ în condiții de handicap” din art. 58 din Legea nr. 263/2010, prin raportare la dispozițiile art. 43 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 și la considerentele Deciziei nr.632/2018 nu stabilește că data dobândirii handicapului este data eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap, se menționează în Recomandare.

Potrivit Avocatului Poporului, pentru aplicarea normelor legale în materia acordării dreptului la pensie, data de debut a unui handicap nu se identificä cu data emiterii primului certificat de handicap, mai ales că dispozițiile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se referă explicit la existența unor „condiții de handicap” și la starea de nevăzător pentru a fi aplicabile, şi nicidecum la existența unui certificat de încadrare in grad de handicap.

Avocatul Poporului consideră că instrucțiunile trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise, în speță art. 58 din Legea nr. 263/2010. În schimb, Instrucțiunea metodologică nr. 2/16.12.2021, potrivit căreia sintagma în condiții de handicap face referire la perioada în care afecțiunea persoanei a fost certíficată ca handicap, afectează în substanța sa dreptul beneficiarilor art. 58 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Avocatul Poporului subliniază că ,,în aceste condiții, decuplarea sintagmei „în condiții de handicap” de data ivirii handicapului și condiționarea acestei date, a dobândirii handicapului, de obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap, conduce la nesocotirea dispozițiilor care protejează drepturile persoanelor cu handicap, dar și a art. 147 din Constituție”.

Prin urmare, Avocatul Poporului a trimis o Recomandare către președintele Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în care solicită ca acesta să dispună ,,măsurile legale în vederea modificării dispozițiilor cuprinse în instrucțiunile emise de această autoritate, prin care s-a stabilit că sintagma «în condiții de handicap» din art. 58 din Legea nr. 263/2010, «în contextul Legii nr. 44872006 se referă doar la perioada în care persoana are certificat de încadrare în grad de handicap, documentul care trebuie menționat la rubrica data ivirii/dobândirii handicapului (punctul III din certificatul de încadrare în grad de handicap), este primul certificat de încadrare a persoanei», în sensul că la punctul III din certificatul de încadrare în grad de handicap să fie înscrisă data dobândirii handicapului, în sensul ca dată a apariției afecțiunii medicale„.

De asemenea, preşedintele Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap va trebui să informeze instituția Avocatul Poporului, în termen de 30 de zile, cu privire la însușirea Recomandării și la măsurile legale dispuse/adoptate.

Puteți consulta sau descărca Recomandarea aici:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.