Pe 5 iunie se sărbătorește Ziua Învăţătorului, iar Ministerul Educaţiei precizează în structura anului şcolar faptul că miercuri, 5 iunie este o zi specială ce „va fi marcată prin manifestări specifice”. Ziua Învăţătorului a fost instituită în octombrie 2007, ziua de 5 iunie semnificând ziua de naştere a profesorului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învăţământului modern românesc (născut pe 5 iunie 1779- decedat pe 17 sept. 1823).

Educația este un drept fundamental al fiecărui copil, însă nu toți beneficiază de el. În întreaga lume, copiii sunt excluși din școlile de care aparțin din cauza dizabilității, rasei, limbii, sexului și a sărăciei. Dar fiecare copil are dreptul de a fi sprijinit de părinți și comunitate pentru a crește, a învăța și a se dezvolta în primii ani, și, la vârsta adecvată, să meargă la școală și să fie inclus de profesori și colegi. Când toți copiii, indiferent de diferențele lor, sunt educați împreună, toată lumea beneficiază – aceasta este piatra de temelie a educației incluzive.

Incluziunea presupune efortul de a oferi tuturor elevilor strategii de predare-învățare adecvate, individualizate, fără a stigmatiza sau a exlude.
Educația incluzivă valorizează diversitatea și contribuțiile unice pe care fiecare elev le aduce la clasă. Într-un cadru cu adevărat incluziv, fiecare copil se simte în siguranță și are un sentiment de apartenență. Educaţia incluzivă înseamnă sprijin şi educaţie pentru toţi, grijă şi atenţie pentru fiecare.

„Educaţia incluzivă caută să răspundă nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, tinerilor şi adulţilor, cu un accent deosebit pe cei vulnerabili din punctul de vedere al marginalizării şi excluziunii sociale.” (Definiţia educaţiei incluzive – UNESCO, Conferinţa de la Salamanca, 1994).

Paradigma educaţiei incluzive a fost lansată în lume în anii ’90 ai secolului trecut pentru a depăşi abordarea educaţiei integrate (ce domina pe plan mondial în perioada 1970-1990), care s-a dovedit limitată şi insuficientă în  ceea ce privește garantarea dreptului la educaţie pentru toţi copiii şi oamenii. Această abordare și paradigmă actuală s-a consolidat odată cu adoptarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Convenţiei cu privire la drepturile copilului (1989).

La articolul 2, care se referă la nondiscriminare şi la indivizibilitatea drepturilor, se precizează clar că toate drepturile se aplică tuturor copiilor, fără nici un fel de discriminare.

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, din 2006, (Legea nr. 221/2010 în România), în special art. 24 (educaţia – un sistem educaţional incluziv la toate nivelurile), prevede:

1. Să se asigure un sistem educaţional incluziv la toate nivelurile şi pe toată durata vieţii, cu scopul de:

• a-i dezvolta pe deplin potenţialul uman, simţul demnităţii şi al stimei de sine, spre consolidarea respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi pentru diversitatea umană;

• a-şi dezvolta personalitatea, talentele şi creativitatea proprii persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a abilităţilor lor mentale şi fizice, la potenţial maxim;

• a da posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi să participe efectiv la o societate liberă.

2. În îndeplinirea acestui drept, Statele Părţi se vor asigura că:

• Persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul general de educaţie pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţământul primar gratuit şi obligatoriu sau din învăţământul secundar din cauza dizabilităţii;

• Persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ primar incluziv, de calitate şi gratuit, şi la învăţământ secundar, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care trăiesc…”

Alături de UNICEF, încă din 1998 şi Ambasada Franţei, din anul 2009, RENINCO a desfăşurat o serie de proiecte, programe de formare şi seminarii dedicate implicării profesioniştilor din educaţie, protecţiei copilului şi tinerilor cu CES (dizabilități, dificultăți și/sau tulburări) – pentru promovarea ideilor educației inclusive şi diseminarea bunelor practici. Din 2011, Asociaţia RENINCO România, împreună cu partenerii săi a înființat un grup de profesioniști pentru promovarea și implementarea educației incluzive, denumit GREI (Grupul român pentru educaţie incluzivă).

Educaţia incluzivă ca semn al unei educaţii pentru toţi este o necesitate a societății actuale. Fiecare copil are o şansă care depinde de atitudinea şi acţiunea celor care îl cresc şi îl educă.

Dacă se promovează politici şi practici cât mai incluzive în educaţia preşcolară, deci dacă se pune accent pe accesul, participarea şi implicarea tuturor copiilor de vârstă preşcolară în programe de educaţie, vom avea nu numai generaţii mai bine pregătite să se integreze şcolar şi social, ci şi profesionişti mai buni şi mai eficienţi în educaţie.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.