În contextul pandemiei de COVID-19, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care prevede acordarea de zile libere si indemnizații pentru parinții care trebuie să stea acasă și să îi supravegheze pe cei mici care fac școala online.

Potrivit OUG 110/2021, publicată luni, 4 octombrie, în Monitorul Oficial, se acordă zile libere unuia unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară, denumite în continuare unități de învățământ.

,,Prevederile se aplică pe perioada stării de alertă, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021 – 2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși”, se arată în actul normativ.

Conform OUG 110/2021, indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Indemnizația  este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015pentru veniturile din salarii și asimilate acestora.

Pentru a beneficia de această indemnizaţie, părinţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

  • au copii până la 12 ani inclusiv, sau au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ;
  • celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

,,Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”,  se mai precizează în OUG.

Potrivit actului normativ, indemnizația se poate acorda și unui părinte al unui copil cu vârsta de până la 18 ani dacă celălalt părinte face parte dintr-o grupă de risc sau este diagnosticat cu mai multe categorii de boli cronice severe (afecțiuni cardiovasculare, autoimune, diabet tip I, obezitate severă, dizabilități etc.);

Ordonanța nu se aplică dacă unul dintre părinți este în concediu pentru creșterea copilului, se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, în perioada de șomaj tehnic sau nu realizează venituri din salarii, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din agricultură, silvicultură și piscicultură;

Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui, depusă la angajatorul acestuia. Zilele libere se acordă de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice.

Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte, precum și, după caz o dovadă de încadrarea în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Descarcă aici model cerere şi declaraţie pe propria răspundere.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.