În Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 447/5.V.2022, a fost publicat Ordinul Ministrului muncii și solidarității sociale Nr. 743/4 mai 2022, referitor la modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități încadrate în muncă ca urmare a implementării proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilităţi”  POCU/605/3/1/130164, informează Autoritatea  Națională  pentru  Protecția Drepturilor Persoanelor  cu Dizabilități (ANPDPD).

Autoritatea  Națională  pentru  Protecția Drepturilor  Persoanelor  cu  Dizabilități, în parteneriat  cu  Agenția   Națională  pentru   Ocuparea   Forței  de  Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație. Durata proiectului  este de 36 luni, iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului  persoanelor  cu  dizabilități,  în  condiții  de  egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional  și  comunicațional, în  vederea  creșterii  șanselor  de  ocupare și a  ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.

Potrivit ANPDPD, rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 7000 persoane cu dizabilități informate și consiliate în vederea angajării, 200 persoane cu dizabilități, non-NEET pentru care se finanțează subvenții conform art.80 și  art. 85  din Legea nr. 76/2002  privind  sistemul  asigurărilor pentru  șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, 200 spații de muncă adaptate, o campanie de informare a beneficiarilor cu privire la achiziționarea produselor asistive, solicitări de decontare a voucherului, vouchere decontate.

Conform Ordinului nr. 743/2022 , apărut în Monitorul Oficial, beneficiază de decontarea sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă, angajatorii care au încadrat în muncă pe perioadă nedeterminată cel puțin o persoană cu dizabilităţi care beneficiază de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă vizând creşterea şanselor de ocupare, fiind înregistrată la agenția județeană de ocupare a forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București și care face parte din grupul țintă al proiectului.

,,Angajatorul care beneficiază de decontarea sumelor de bani în vederea adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoana cu dizabilități are obligația de a asigura menținerea raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia pentru o perioadă de minim 12 luni. În cazul în care angajatorul beneficiază cumulativ de măsurile de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și de sprijin sub forma decontării sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă, obligația de  a asigura menținerea raporturilor de muncă sau de serviciu este pentru o perioadă de 18 luni”, scrie în noul ordin.

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap specifică ce înseamnă conceptul de ,,adaptare rezonabilă la locul de muncă”. Ușor modificată în 2020, definiția acestuia este „totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea şi/sau adaptarea programului de lucru în conformitate cu potenţialul funcţional al persoanei cu handicap, achiziţionarea de echipament asistiv, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea”.

Pentru a cere decontarea sumelor de bani utilizate pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă, angajatorul trebuie să aibă cel puțin o persoană cu dizabilități încadrată în muncă și trebuie să facă dovada finalizării adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoana cu dizabilități încadrată în muncă.

Totodată, angajatorul poate solicita decontarea sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la mai multe locuri de muncă, cu condiția ca pentru fiecare dintre acestea să existe cel puțin o persoană cu dizabilități încadrată în muncă.

Adaptarea rezonabilă la locul de muncă se realizează conform nevoilor specifice ale persoanei cu dizabilități încadrată în muncă în condițiile art. 4, numai cu consultarea acesteia, indiferent de domeniul de activitate al angajatorului”, mai scrie în actul normativ.

Potrivit sursei citate, valoarea maximă decontată pentru adaptarea rezonabilă la un loc de muncă este 15.900 lei fără TVA. Contravaloarea TVA este suportată de către angajator.

Sunt prinse în ordin, totodată, și cheltuielile eligibile, care se cuprind de la reabilitarea/modernizarea clădirilor, inclusiv a spaţiilor interioare pentru persoane cu dizabilităţi, de exemplu toalete accesibilizate (instalații, echipamente, utilaje, avize, proiectare, inginerie), până la achiziția de laptopuri, multifuncționale, tablete ș.a.m.d.

În cazul în care se cumpără echipamente, trebuie respectate însă anumite plafoane (TVA-ul va fi suportat de angajator):

a) laptop/notebook — 4.000 lei inclusiv TVA;

b) computer desktop — 3.500 lei inclusiv TVA;

c) videoproiector — 2.500 lei inclusiv TVA;

d) imprimantă — 3.000 lei inclusiv TVA;

e) multifuncțională — 12.000 lei inclusiv TVA;

f) tabletă — 900 de lei inclusiv TVA.

Informații suplimentare se pot obține de luni-joi 8.00-16.30 și vineri 8.00-14.00 la telefon 0728.937.973, Giosan Florin sau la adresa de email asistive@anpd.gov.ro.

Puteți consulta mai jos noul ordin.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.